THIỀN CA DƯỢC SƯ

      

Chỉ Cn Tu Tâm

(Click vào đây để nghe & hát)

Nhạc: Đừng Nói Xa Nhau

Chuyển ngữ: Nhất Quán

 ---o0o---

 

        Đừng có si mê, cho tâm hồn đau khổ
        Đừng có tham sân cho trí tuệ phai mờ
        Người thích công danh tâm tư thường mộng thường mơ

        Ái tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu dại khờ.

        Người đã đi lên trên con đường danh lợi
        Là đã đơn neo trong cảnh khổ tình buồn
        Tình ái, tham sân luôn theo người, nặng hành trang
        Tóc bạc trắng với phong sương, không còn đậm tình thương

 

        Phật hay nói rằng: Si mê là chết ở trong lòng một ít
        Vì lúc si mê, đâu biết được, được dại khôn …
        Hao.., tinh thần nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu
        Do mê mờ, hoặc ngây thơ … chẳng biết!
 

        Chỉ có chân tâm không bao giờ sanh diệt
        Chỉ có chân tâm vui sống buổi ban đầu
        Đừng khóc cho tương lai

        Luân hồi ngược về đâu
        Chỉ một kiếp tu tâm, ta sống đời đẹp ngàn sau.

 

        Đừng có si mê, cho tâm hồn đau khổ
        Đừng có tham sân cho trí tuệ phai mờ
        Người thích công danh tâm tư thường mộng thường mơ

        Ái tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu dại khờ.

        Người đã đi lên trên con đường danh lợi
        Là đã đơn neo trong cảnh khổ tình buồn
        Tình ái, tham sân luôn theo người, nặng hành trang
        Tóc bạc trắng với phong sương, không còn đậm tình thương

 

        Phật hay nói rằng: Si mê là chết ở trong lòng một ít
        Vì lúc si mê, đâu biết được, được dại khôn
        Hao, tinh thần nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu
        Do mê mờ, hoặc ngây thơ chẳng biết!
 

        Chỉ có chân tâm không bao giờ sanh diệt
        Chỉ có chân tâm vui sống buổi ban đầu
        Đừng khóc cho tương lai

        Luân hồi ngược về đâu
        Chỉ một kiếp tu tâm, ta sống đời đẹp ngàn sau.

 

        Đừng khóc cho tương lai

        Luân hồi ngược về đâu
        Chỉ một kiếp tu tâm, ta sống đời đẹp ngàn sau.

--o0o--