THIỀN CA DƯỢC SƯ

Chỉ Một Kiếp Thôi

(Click vào đây để nghe & hát 1)

(Click vào đây để nghe & hát 2)

Nhạc: Thương Hoài Ngàn Năm

Chuyển Ngữ: Nhất Quán

---o0o---

 
         
Hôm nay con về với Đức Từ Tôn
          Lòng đã phát nguyện thì khó nhạt phai
          Tinh tấn theo gót chân Thầy
          Tinh tấn giải thoát luân hồi
          Thong dong không còn tử sanh.

          Từ nay không còn đau khổ người ơi
          Dù chướng duyên nhiều cũng thế mà thôi
          Ai đó đã có một lần, ai đó đã biết tu hiền
          Tâm tư an bình ngàn năm.

          Nghiệp chướng, ôi ngàn năm đã dứt
          Nghiệp mòn, định tuệ có mòn đâu
          Đời nầy là lần cuối người ơi
          Một đời thành tựu đạo Như Lai.

          Lợi danh tình đời chỉ một giấc mơ
          Lòng đã tu hành thì khó đổi thay
          Nghiệp chướng đến lúc phai tàn,
          Giải thoát chỉ đến một lần
          Ta không luân hồi tử sanh.

 

          Hôm nay con về với Đức Từ Tôn
          Lòng đã phát nguyện thì khó nhạt phai
          Tinh tấn theo gót chân Thầy
          Tinh tấn giải thoát luân hồi
          Thong dong không còn tử sanh.

          Từ nay không còn đau khổ người ơi
          Dù chướng duyên nhiều cũng thế mà thôi
          Ai đó đã có một lần, ai đó đã biết tu hiền
          Tâm tư an bình ngàn năm.

          Nghiệp chướng, ôi ngàn năm đã dứt
          Nghiệp mòn, định tuệ có mòn đâu
          Đời nầy là lần cuối người ơi
          Một đời thành tựu đạo Như Lai.

         Lợi danh tình đời chỉ một giấc mơ
          Lòng đã tu hành thì khó đổi thay
          Nghiệp chướng đến lúc phai tàn,
          Giải thoát chỉ đến một lần
          Ta không luân hồi tử sanh.

 

          Nghiệp chướng đến lúc phai tàn,
          Giải thoát chỉ đến một lần
          Ta không luân hồi tử sanh.

--o0o--