THIỀN CA DƯỢC SƯ

Chiếc Áo Cà Sa

(Click vào đây để nghe & hát 1)

Nhạc: Chiếc Áo Bà Ba

Chuyển Ngữ: Nhất Quán

---o0o---

 

Chiếc áo cà sa màu vàng y rực rỡ

Là ruộng phước điền người cư sĩ tại gia

Mặc áo cà sa sống cuộc đời tu sĩ

Đời an vui, vui phúc lạc lạ thường.

Nhớ những ngày xưa, trong cuộc đời sanh tử

Luôn mãi luân hồi trong bể khổ mênh mông

Mặc áo cà sa nay cuộc đời thay đổi

Nguyện tu thân sửa tánh xấu ngàn đời.

Cuộc sống tăng thân, cuộc sống đẹp vô ngần

Cùng góp tay xây dựng đạo từ bi

Về đến muôn nơi vẫy tay gọi mời

Tu học đạo mầu thì mình ngự toà sen

Em xinh tươi trong chiếc áo cà sa.

Anh trang nghiêm trong chiếc áo vàng y

Cùng đến cực lạc Tây Phương.

 

Chiếc áo cà sa màu vàng y rực rỡ

Là ruộng phước điền người cư sĩ tại gia

Mặc áo cà sa sống cuộc đời tu sĩ

Đời an vui, vui phúc lạc lạ thường.

Nhớ những ngày xưa, trong cuộc đời sanh tử

Luôn mãi luân hồi trong bể khổ mênh mông

Mặc áo cà sa nay cuộc đời thay đổi

Nguyện tu thân sửa tánh xấu ngàn đời.

Cuộc sống tăng thân, cuộc sống đẹp vô ngần

Cùng góp tay xây dựng đạo từ bi

Cùng đến muôn nơi vẫy tay gọi mời

Tu học đạo mầu thì mình ngự toà sen

Em xinh tươi trong chiếc áo cà sa.

Anh trang nghiêm trong chiếc áo vàng y

Cùng đến cực lạc Tây Phương.

Cuộc đời ơi, khổ vui luôn ngược dòng

Dẫu cho chỉ một lần, khổ đau không tận cùng

Nói sao cho vừa thương.

Cuộc đời tu, mãi luôn luôn ngược dòng

Dẫu tu chỉ một đời, sống vui không não phiền

Mãi luôn vừa lòng nhau.

--o0o--