THIỀN CA DƯỢC SƯ

Chuyến Đò Tu Sĩ

(Click vào đây để nghe & hát 1)

(Click vào đây để nghe & hát 2)

Nhạc: Đò Chiều

Chuyển Ngữ: Nhất Quán

---o0o---

  

          Dù cuộc đời đau khổ bao nhiêu
          Ta phát tâm tu nhiều
          Dòng giác tâm mỹ miều
          Đò của người tăng sĩ
          Chờ đưa người lữ thứ
          Đi Tây Phương xa xôi
          Giải thoát cuộc đời.
          Đạo đạt thành bi trí nở hoa
          Thắm trên môi tu hành

          Nhìn thoáng qua cuộc đời
          Lòng không còn lưu luyến
          Vì đã tròn chánh kiến
          Thấy thế gian phong sương
          Thương rất là thương.
          Ai biết ai hay, thế gian hận thù
          Phát tâm tu từ dạo ấy
          Sân si lôi thôi

          Người ơi, ai biết chăng
          Thế gian đày đọa hận thù
          Do vì vô minh.

          Người gây đau thương
          Luân hồi còn mang tơ vương
          Cần nhiều tình thương
          Nên tôi luôn mong
          Giác tâm soi vắng lặng
          Tiếng đau thương tan nhanh

          Đêm đêm năm canh
          Sống trọn ý lành.
          Rồi chiều nào trong chốn hoang sơ
          Khi giác tâm trở về
          Màu thế gian phai rồi
          Vọng tâm từ muôn lối
          Về mang niềm vui mới
          Hoa chân tâm trong ta
          Thơm sắc đậm đà.
          Và chiều nào trong chốn hoang sơ
          Cõi thế gian tiêu điều 
          Giọng hát vui đạo thành
          Đò của người tu sĩ
          Vừa đưa người nhân thế
          Qua sông mê yên vui
          Giác ngộ mà thôi.

          Rồi chiều nào trong chốn hoang sơ
          Khi giác tâm trở về
          Màu thế gian phai rồi
          Vọng tâm từ muôn lối
          Về mang niềm vui mới
          Hoa chân tâm trong ta
          Thơm sắc đậm đà.
          Và chiều nào trong chốn hoang sơ
          Cõi thế gian tiêu điều 
          Giọng hát vui đạo thành
          Đò của người tu sĩ
          Vừa đưa người nhân thế
          Qua sông mê yên vui ….
          Giác ngộ mà thôi.

--o0o--