THIỀN CA DƯỢC SƯ

Đạo Đời Hai Ngã

(Click vào đây để nghe & hát 1)

(Click vào đây để nghe & hát 2)

 Nhạc: Con Đường Xưa Em Đi

Chuyển Ngữ: Nhất Quán

---o0o---

 

Những người mê công danh

Lòng luôn lắm não phiền

Trong lòng thêm tái tê.

Tôi chọn con đường tu

Chuyện đời hết đam mê

Gợi lòng luôn gắn tu.

Những người ham thích tu

Thì không có não phiền

Trong lòng luôn thảnh thơi.

Không còn tham sân si

Theo đường định tuệ đi

Không còn ai cố tri.

Nơi nơi, đạo pháp rong chơi

Dạo khắp Ta Bà

Hẹn lòng tu cả đời

          Nơi đây, chánh pháp lâu dài

E ấp một đời, trong lòng luôn nhớ hoài.

Nơi đây, đời gió phong sương

Từ bỏ lâu rồi

Một thời xưa mộng vàng.

Đi tu, dâng hết tâm tình

Tu đến bao giờ

Đạt thành ngôi chánh giác,

Con đường tu phải đi

Không còn mong ước gì

Đạo thành tên đã ghi

Chỉ một tâm an vui

Chướng não phiền sáng soi

Đạo thành quả như Lai.

Nơi nơi, đạo pháp rong chơi

Dạo khắp Ta Bà

Hẹn lòng tu cả đời

          Nơi đây, chánh pháp lâu dài

E ấp một đời, trong lòng luôn nhớ hoài

Nơi đây, đời gió phong sương

Từ bỏ lâu rồi

Một thời xưa mộng vàng

Đi tu, dâng hết tâm tình

Tu đến bao giờ

Đạt thành ngôi chánh giác,

Con đường tu ta đi

Không còn mong ước gì

Đạo thành tên đã ghi

Chỉ một tâm an vui

Chướng não phiền sáng soi

Đạo thành quả như Lai.

Chỉ một tâm an vui

Chướng não phiền sáng soi

Trở lại độ chúng sanh.

--o0o--