THIỀN CA DƯỢC SƯ

Đêm Tàn Giác Ngộ

(Click vào đây để nghe & hát 1)

(Click vào đây để nghe & hát 2)

Nhạc: Tàu Đêm Năm Cũ

Chuyển Ngữ: Nhất Quán

 

---o0o---

 

          Hành trang vào đời chia sẻ gian lao
          Chung cứu độ sanh linh muôn loài
          Dù có yêu thương hay cuộc đời bao nhiêu hờn căm
          Với tâm luôn từ bi một lòng tu tinh tấn
          Đời tuy rằng nhiều ngang trái chông gai

          Nhưng cũng là nơi ta tu hành
          Vì có chông gai nên lòng từ nơi đây mà sanh
          Với tâm luôn bình an giúp người luôn vừa lòng

          Tâm tư… an bình, ý tình muôn vạn nẻo,

          Thiền lộ tâm an nhiên
          Trong giây phút nầy, tôi mơ ước sao,

          Người người luôn thương nhau

          Chiều hôm lại về,

          Tôi lắng tâm tư vui tỉnh tọa nơi trước Phật Đài
          Phiền não năm xưa

          Đang mờ dần trong tâm từ lâu
          Suốt đêm tôi tịnh tâm,

          Giác ngộ đang tìm về.

 

          Luân hồi nhiều đời,

          Tôi vẫn tin tôi qua bước đường tu tâm miệt mài

          Nghiệp chướng trên vai, sẽ mòn dần trong một ngày mai

          Dẫu tu tâm từ lâu, giác ngộ trong một tối

          Phiền não tàn dần trong sáng tim tôi,

          Vui chắc hẳn cho nhau nụ cười 

          Hình bóng thương yêu xin trả lại trăng sao màn đêm

          Gi trong tim tịnh không những chuyện xưa vừa lòng

 

          Đêm qua nằm mơ thấy Phật Đà ấn chứng

          Tâm từ rộng yêu thương, vui tu bước đường

          Quên đi phút giây chướng duyên ngoài trần gian

          Ngày tháng hành trì,

          Tôi đã hân hoan đón người thật tôi trở về

          Nghiệp chướng năm xưa đã trả về cho tôi người xưa

          Để đêm nay ngồi đây viết lại giác ngộ nầy

          Nghiệp chướng năm xưa đã trả về cho tôi người xưa

          Để đêm nay ngồi đây viết lại giác ngộ nầy

 

          Nghiệp chướng năm xưa đã trả về cho tôi người xưa

          Để đêm nay ngồi đây viết lại giác ngộ nầy

--o0o--