THIỀN CA DƯỢC SƯ

Đến Với Đạo Phật

(Click vào đây để nghe & hát 1)

(Click vào đây để nghe & hát 2)

Nhạc: Việt Nam Quê Hương Tôi

Chuyển Ngữ: Nhất Quán

---o0o---

            

          Bạn ơi đến với… Đạo Phật… chúng tôi
          Học đạo từ bi… chân lý… tuyệt vời
          Nguồn giáo lý… rộng như… biển cả
          Góp… bàn tay…  xây dựng cuộc đời
          Rồi… đem đến… cùng khắp muôn ngàn nơi
          Vui… ấm lòng… nguồn sống… yêu đời

          Tình yêu giải thoát… Đạo Phật… chúng tôi
          Có đoàn du tăng… cứu khổ… cho đời
          Người… cư sĩ… đạt dào… tình trẻ
          Với đạo tâm… xây dựng… cuộc đời
          Lòng… tăng sĩ… rộng lớn như biển khơi
          Với… giác tâm… dựng nên… đất trời.

          Mời anh đến với… Đạo Phật…. chúng tôi
          Giáo Pháp ngọt thơm… dâng hiến… cho đời
          Nguồn… giáo lý… rộng như… biển cả.

          Giúp… ta tu… ta mãi… yêu đời
          Đạo… giải thoát… nhuần khắp… trong ngày nay
          Đem… đến đời… thành quê… khắp nơi

          Đạo Phật giải thoát… luôn luôn… lắng nghe
          Tiếng khổ trần gian… trong giữa… trần đời
          Học…  giáo pháp…. vượt qua… biển khổ

          Sống…  yên vui…. vui thỏa… cuộc đời

          Đạo… Phật đến… nguồn sống đang sục sôi
          Cứu… nhân sinh… lầm than…  yêu đời

 

          Bạn ơi đến với… Đạo Phật… chúng tôi
          Học đạo từ bi… chân lý… tuyệt vời
          Nguồn giáo lý… rộng như… biển cả
          Góp… bàn tay…  xây dựng cuộc đời
          Rồi… đem đến… cùng khắp muôn ngàn nơi
          Vui… ấm lòng… nguồn sống… yêu đời

          Tình yêu giải thoát… Đạo Phật… chúng tôi
          Có đoàn du tăng… cứu khổ… cho đời
          Người… cư sĩ… đạt dào… tình trẻ
          Với đạo tâm… xây dựng… cuộc đời
          Lòng… tăng sĩ… rộng lớn như biển khơi
          Với… giác tâm… dựng nên… đất trời.

          Nguồn pháp đã tới… quê hương… chúng ta
          Hương ngọt tịnh thanh…. giải thoát… cuộc đời
          Người cư sĩ tâm hồn thanh thản
          Nhắc… gọi nhau… xây dựng… cuộc đời
          Lòng… nhân thế… nẻo chánh… chân mà đi
          Phật… Giáo về… làng quê… xóm tôi

          Đạo Phật yêu dấu… luôn luôn… chở che
          Cho những lòng ai…. quyết tâm… nương về
          Nguồn…. giáo pháp… mênh mông…. biển cả
          Ai… có tu…. thanh thoả… cuộc đời
          Một…  đời mới… tương lai đang sục sôi
          Đạo…. Phật tôi…. đẹp mãi muôn đời

 

       

--o0o--