THIỀN CA DƯỢC SƯ

Đưa Em Vào Chùa

(Click vào đây để nghe & hát 1)

(Click vào đây để nghe & hát 2)

Nhạc: Đưa Em Vào Hạ

Chuyển Ngữ: Nhất Quán

---o0o---

 

          Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày
          Về chùa tu, mà nghe đạo thiêng gọi réo
          Tiếng mõ tiếng chuông khi kiếp người cần tu giải thoát
          Đứa bé nhìn cha đang kinh hành dưới tam bảo điện


          Tìm về chân tâm ta sẽ thương những người tu học đạo hiền
          Bạn bè ta giờ đây người nam người bắc
          Chí cả trót dâng nên tinh cần giồi trau tuệ giác
          Có đứa từ lâu nay đã lần tìm lại tâm mình.
          Chúng sanh đau chư Ph
ật cũng buồn
          Ái tham ngăn đôi luân hồi, niết bàn ơi, còn gì đâu 
          Mùa hạ qua mau, tu nữa đi em trên con đường dẫu xa nghìn trùng
          Thương những người tu tập ngày đêm.


          Mùa hè năm nay anh sẽ ru em tròn giấc ngủ ban đầu
          Em tịnh tâm mà nghe niềm tâm sự réo
          Trăm họ ước mơ, mơ có ngày luân hồi giải thoát
          Kiếp sống bình an nơi con người tìm tâm ban đầu


          Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em vòng khắp cả các chùa
          Tu tịnh tâm, làm cho tình thương mở lối 
          Chí cả tiến tu cho rã rời vô minh phiền chấp
          Giải thoát tìm vui nơi vô thường có vạn ân thù
          Thương ai tu gót nhẹ hành thiền, bước trên gian nguy điêu tàn
          Thanh tịnh tâm đạo tăng thêm
          Dù hạ qua mau anh vẫn đưa em đến chân trời quê hương đạo vàng 
          Thương những người tu tập ngày đêm.

 

          Thương những người tu tập ngày đêm.

--o0o--