THIỀN CA DƯỢC SƯ

 • ---o0o---

           

            Người ơi mau về đây,

            Dược Sư Đất lành hương từ bi
            Tình thương chan chứa lan tràn khắp,

            Khắp thế giới muôn màu
            Dược Sư nơi dừng chân,

            Của bao con người đang khổ đau
            Tìm khi nắng lên hay chiêu buông,

            Ta nhắn nhau về đây
            Dược Sư trong chiều nay,

            Ngồi bên tách trà vai kề vai
            Và nghe câu hát câu thiền ca,

            Hát mãi sao đời vui
            Vì thương yêu đời nhau
            Cùng chung tu hành tu bền lâu
            Vì thương những con người không tịnh tu
            Nên nhớ đi tìm nhau.

            Ơi, hãy cùng về đây cùng đắp xây
            Tiếng kêu xa vời,

            Đạo tình tình mãi hồng tươi
            Ơi, đạo tình chan chứa,
            Hỡi người ơi

            Sống sao cho vừa tình từ thương mãi hằng soi
            Về  đây mau người ơi,

            Dược Sư mở rộng mọi cõi lòng
            Cùng nhau tiến bước đến toàn chân,

            Đến bến bờ bình yên

            Dược Sư ai về đây
            Cùng vui cõi lòng không sầu đau
            Đạo tâm gắn bền ta cùng vui
            Nên nhớ đi tìm nhau.

   

            Ơi, hãy cùng về đây cùng đắp xây
            Tiếng kêu xa vời,

            Đạo tình tình mãi hồng tươi
            Ơi, đạo tình chan chứa,
            Hỡi người ơi

            Sống sao cho vừa tình từ thương mãi hằng soi
            Về  đây mau người ơi,

            Dược Sư mở rộng mọi cõi lòng
            Cùng nhau tiến bước đến toàn chân,

            Đến bến bờ bình yên

            Dược Sư ai về đây
            Cùng vui cõi lòng không sầu đau
            Đạo tâm gắn bền ta cùng vui
            Nên nhớ đi tìm nhau.

   

            Dược Sư ai về đây
            Cùng vui cõi lòng không sầu đau
            Đạo tâm gắn bền ta cùng vui
            Nên nhớ đi tìm nhau.

 • --o0o--