THIỀN CA DƯỢC SƯ

Đường Tu Đã Tròn

(Click vào đây để nghe & hát 1)

(Click vào đây để nghe & hát 2)

Nhạc: Bông Cỏ May

Chuyển Ngữ: Nhất Quán

---o0o---

 

          Những ngày khi nhàn rỗi,

          Tôi hay viếng thăm chùa
          Ngồi bình yên lắng đọng tâm tư,

          Ở đây êm vắng thanh nhàn, và xa với đời,

          Thời gian vào đêm chìm sâu thiền quán,

          Lắng tâm tư theo một lối quen

          Giới hương thơm lan tỏa,

          Đưa ta thoát xa dần vùng trần gian
          Với những ưu tư, ở đây sanh nở tâm từ
          Đường tu đã tròn, là khi ta đi để thương 
          Để cứu khổ nhân sinh quyết chẳng chối từ
          Đường tìm tu, cũng lắm phong trần
          Đời vui cứ vui, vẫn thương mình thương đời
          Nhiều khi trong giấc mộng

          Thấy Phật trong tim tôi
          Chỉ Phật mà thôi
          Những ngày khi nhàn rỗi

          Tôi hay cứ đi lại vùng bình yên
          Trong chốn nhân gian,

          Để đem ánh sáng đạo vàng,
          Tìm nhau thấy gần.
          Khi tâm bình yên, làm cho đời sống,
          Sống yên vui, vui cả đời.

 

          Giới hương thơm lan tỏa,

          Đưa ta thoát xa dần vùng trần gian
          Với những ưu tư, ở đây sanh nở tâm từ
          Đường tu đã tròn, là khi ta đi để thương 
          Để cứu khổ nhân sinh quyết chẳng chối từ
          Đường tìm tu, cũng lắm phong trần
          Đời vui cứ vui, vẫn thương mình thương đời
          Nhiều khi trong giấc mộng

          Thấy Phật trong tim tôi
          Chỉ Phật mà thôi
          Những ngày khi nhàn rỗi

          Tôi hay cứ đi lại vùng bình yên
          Trong chốn nhân gian,

          Để đem ánh sáng đạo vàng,
          Tìm nhau thấy gần.
          Khi tâm bình yên, làm cho đời sống,
          Sống yên vui, vui cả đời.

 

          Khi tâm bình yên, làm cho đời sống,
          Sống yên vui, vui cả đời

 

          Khi tâm bình yên, làm cho đời sống,
          Sống yên vui, vui cả đời

--o0o--