THIỀN CA DƯỢC SƯ

Giã Từ Nghiệp Chướng

(Click vào đây để nghe & hát 1)

(Click vào đây để nghe & hát 2)

Nhạc: Người Ði Ngoài Phố

Chuyển Ngữ: Nhất Quán

---o0o---

 

          Còn chi mà thương nhớ, đời như nắng bên sông 

          Còn chi mà thương nhớ, quá khứ xưa mịt mù
          Nghiệp chướng đó, lòng đảo điên, ngày xưa ngày xưa
          Ngày xưa đã hết rồi.

          Còn chi mà thương nhớ, đời quá khứ bơ vơ
          Tình có chi mà nhớ, kiếp khổ đau lạc loài
          Nghiệp chướng cũ tr
n duyên ơi, còn đâu còn dâu
          Đời tu đã chuyển rồi.


          Thôi chia tay nhau từ đây, cho nước mắt tan nhanh
          Chấm dứt tham sân, sẽ an vui suốt cả cuộc đời
          Đến khi tâm từ đã kết thành duyên mong ước
          Đến khi đạo thành kết tròn mộng đẹp thôi.


          Xin từ giả, đời cay đắng qua mau
          Đường tu không mỏi cánh, vướng mắt xin tạ từ
          Nghiệp chướng cũ, tr
ần duyên xưa, còn đâu còn đâu
          Giờ đây xin giã từ.

 

          Còn chi mà thương nhớ, đời như nắng bên sông 

          Còn chi mà thương nhớ, quá khứ xưa mịt mù
          Nghiệp chướng đó, lòng đảo điên, ngày xưa ngày xưa
          Ngày xưa đã hết rồi.

          Còn chi mà thương nhớ, đời quá khứ bơ vơ
          Tình có chi mà nhớ, kiếp khổ đau lạc loài
          Nghiệp chướng cũ tr
n duyên ơi, còn đâu còn dâu
          Đời tu đã chuyển rồi.


          Thôi chia tay nhau từ đây, cho nước mắt tan nhanh
          Chấm dứt tham sân, sẽ an vui suốt cả cuộc đời
          Đến khi tâm từ đã kết thành duyên mong ước
          Đến khi đạo thành kết tròn mộng đẹp thôi.


          Xin từ giả, đời cay đắng qua mau
          Đường tu không mỏi cánh, vướng mắt xin tạ từ
          Nghiệp chướng cũ, tr
ần duyên xưa, còn đâu còn đâu
          Giờ đây xin giã từ.

--o0o--