THIỀN CA DƯỢC SƯ

Khi Vừa Tỉnh Mê
(Click vào đây để nghe & hát 1)
(Click vào đây để nghe & hát 2)
Nhạc: Tâm Sự Đời Tôi
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
  
Khi vừa lớn lên, tôi đã vội cho đời đẹp
Nên khi hiểu nhiều, cuộc đời bạc trắng như vôi
Lầm sai thứ nhất khổ lụy tôi
Vì tôi tham đắm duyên đẹp đôi
Giấc mơ chung đường
Là êm đẹp bên nhau cho đến ngàn sau

Khi vừa tỉnh mê, tôi biết đời tu là đẹp
Nên chẳng ngại ngùng, một lòng dứt khoát tu tâm
Nguyện tôi thứ nhất đến ngàn sau
Học hành giáo pháp cao thật sâu
Để đem cho đ
ời
Dành muôn vạn yêu thương thương cả muôn loài

Ai ơi đạo pháp có trên đời
Học hành ta sẽ sống thong dong
Để lòng ta trải khắp non sông
Đẹp đời ta thấy hết s
ầu đau

Tương lai đời mới đến đây rồi
Hành trình đời mới rất an vui
Đạo tình đây hư
ớng kết thiện duyên
Đường trần có riêng tôi tìm quên. 

Không còn khổ đau, cho đến ngày sau ngàn đời
An lành chánh niệm, vô niệm đường chánh ta đi
Đạo tình cao ngất chứa trong tim
Đạo vàng tôi biết sau một đêm
Phút giây an lành
Rồi đi vào thiên thu chánh quả viên thành.
 
Ai ơi đạo pháp có trên đời
Học hành ta sẽ sống thong dong
Để lòng ta trải khắp non sông
Đẹp đời ta thấy hết cô đơn.

Tương lai đời mới đến đây rồi
Hành trình đời mới rất an vui
Đạo tình đây hư
ớng kết thiện duyên
Đường trần có riêng tôi tìm quên. 

Không còn khổ đau, cho đến ngày sau ngàn đời
An lành chánh niệm, vô niệm đường chánh ta đi
Đạo tình cao ngất chứa trong tim
Đạo vàng tôi biết sau một đêm
Phút giây an lành
Rồi đi vào thiên thu chánh quả viên thành.
 
Phút giây an lành
Rồi đi vào thiên thu chánh quả viên thành.
--o0o--