THIỀN CA DƯỢC SƯ

Không Xa Nhân Thế

(Click vào đây để nghe & hát 1)

(Click vào đây để nghe & hát 2)

Nhạc: Chuyện Tình Lan & Ðiệp

Chuyển Ngữ: Nhất Quán

---o0o---

 

Tôi kể bạn nghe,

Trần gian khổ sầu,

Chuyện vui buồn cay đắng

Lúc tuổi còn thơ,

Tôi vẫn thường mộng mơ,

Cuộc đời đẹp như thơ.


 

Thuở ấy đời tôi trong trắng quá, không có gian tham
Không sân si mê lầm, tịnh thanh vô vàng
Cõi đời như thế chẳng thua gì Lạc Bang
Nhưng một ngày qua, chiều mưa dần về
Nghiệp đời ai biết trước
Dắt dẫn mình đi, dầu lòng không muốn đi, nhưng cuối cùng phải đi
Vì thế lòng tôi, tôi thầm nhủ, tu mãi đi thôi
Ta tu tâm chân tình, nếu Phật chưa thành
Thánh nhân xuất thế cũng cuộc đời tịnh thanh.

Nhưng tôi đâu ngờ, khi Phật Đà chứng minh, tâm từ đua nở
Tôi không buồn nữa khi duyên đạo quả xưa xây mộng đã thành
Tu hành tốt tương lai, đời hết chua cay duyên lành ở ngày mai
Bao nhiều niềm vui cũng từ đây mà sanh, từ đây mà sanh

Kết một duyên lành, phải chăng cuộc đời không còn dây oan trái
Sống đời phàm phu đâu có tội tình chi không vướng vào sầu đau
Đời sống luôn tìm trong cái chết
Không sống cô đơn, tháng năm dẫu phai tàn
Ta vui thanh nhàn
Không xa nhân thế tiến thân hành đạo từ bi.

 

Kết một duyên lành, phải chăng cuộc đời không còn dây oan trái
Sống đời phàm phu đâu có tội tình chi không vướng vào sầu đau
Đời sống luôn tìm trong cái chết
Không sống cô đơn, tháng năm dẫu phai tàn
Ta vui thanh nhàn
Không xa nhân thế tiến thân hành đạo từ bi.

Ta vui thanh nhàn
Không xa nhân thế tiến thân hành đạo từ bi.

 

Ta vui thanh nhàn
Không xa nhân thế tiến thân hành đạo từ bi.

--o0o--