THIỀN CA DƯỢC SƯ

Khuyến Tu

(Click vào đây để nghe & hát 1)

(Click vào đây để nghe & hát 2)

Nhạc: Mưa Rừng

Chuyển Ngữ: Nhất Quán

---o0o---

 

Một thời nay qua rồi

Còn thương tiếc chi những ngày qua

Sống trong những đoạn đời khổ sầu 

Một kiếp người muộn phiền

Duyên kiếp bao lâu?

 

Nghiệp từ đâu đưa về

Làm cho muôn phước duyên tiêu tả tơi

Mỗi khi gió nghiệp lùa vào đời

Phước lần tiêu mòn dần

Làm ta khổ triền miên.

 

Ôi, ta luôn nhớ xa xôi

Những khi sống cô đơn

Tương lai đi về đâu?

Phước thương ai, duyên nhớ ai

Khổ đau luôn nhắc nhở

Khổ đau trong lòng tôi.

 

Một thời nay qua rồi

Tìm ra chân tướng tâm ngày xưa

Dẫu cho biết đạo hơi muộn màng

Cuộc đời người dần tàn

Gắng tu cũng thành thôi.

Nghiệp từ đâu đưa về

Làm cho muôn phước duyên tiêu tả tơi

Mỗi khi gió nghiệp lùa vào đời

Phước lần tiêu mòn dần

Làm ta khổ triền miên.

 

Ôi ta luôn nhớ xa xôi

Những khi sống cô đơn

Tương lai đi về đâu

Phước thương ai, duyên nhớ ai

Khổ đau luôn nhắc nhở

Khổ đau trong lòng tôi.

 

Một thời nay qua rồi

Tìm ra chân tướng tâm ngày xưa

Dẫu cho biết đạo hơi muộn màng

Cuộc đời người dần tàn

Đạo quả cũng thành thôi.

Dẫu cho biết đạo hơi muộn màng

Cuộc đời người sắp tàn

Đạo quả cũng thành thôi.

--o0o--