THIỀN CA DƯỢC SƯ

 •  
 • (Click vào đây để nghe & hát 1)
  Nhạc: Một Lần Dang Dỡ
  Chuyển Ngữ: Nhất Quán
  ---o0o---
   
  Khi mới đi tu Thầy tôi hay dặn dò
  Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang
  Quyết đi tu phải sắc son một lòng
  Dầu khổ thế nào đời tu vẫn không phai
  Khi đó thênh thang sống vui trong đạo vàng
  Ta hẹn mai nầy trở lại độ chúng sanh
  Tinh tấn hăng say hạ quyết tâm hành thiền
  Giấc mộng sẽ thành, thì ta đây Phật tiên.
  Người ơi, sao đời
  Luôn nhiều nổi trái ngang  
  Cho người lắm phủ phàng.
  Người ơi, cuộc đời có bao lâu
  Mà còn đắng cay thêm, cho nên đời chóng già.
  Tôi quyết đi tu tiến thân cho trọn đời
  Nên chẳng còn chi để mà lưu luyến thêm
  Bước chân đi là hết duyên nghiệp rồi
  Chắc đạo viên thành là báo ân mẹ cha.
   
   
  Khi mới đi tu Thầy tôi hay dặn dò
  Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang
  Quyết đi tu phải sắc son một lòng
  Dầu khổ thế nào đời tu vẫn không phai
  Khi đó thênh thang sống vui trong đạo vàng
  Ta hẹn mai nầy trở lại độ chúng sanh
  Tinh tấn hăng say hạ quyết tâm hành thiền
  Giấc mộng sẽ thành, thì ta đây Phật tiên.
  Người ơi, sao đời
  Luôn nhiều nổi trái ngang  
  Cho người lắm phủ phàng.
  Người ơi, cuộc đời có bao lâu
  Mà còn đắng cay thêm, cho nên đời chóng già.
  Tôi quyết đi tu tiến thân cho trọn đời
  Nên chẳng còn chi để mà lưu luyến thêm
  Bước chân đi là hết duyên nghiệp rồi
  Chắc đạo viên thành là báo ân mẹ cha.
  Chắc đạo viên thành là báo ân mẹ cha.
  Chắc đạo viên thành là báo ân mẹ cha.
  --o0o--