THIỀN CA DƯỢC SƯ

 •  
 • (Click vào đây để nghe & hát 1)
  Nhạc: Lối Về Đất Mẹ
  Chuyển Ngữ: Nhất Quán
  ---o0o---
    
  Ngày qua giã từ thất niệm, quy y  
  Vì nghe nghiệp duyên từ trước trôi về
  Phước trôi đi rồi, chướng theo về
  Xót thương nhân loại chưa tỉnh ngộ
  Trong lòng còn si, hỏi rằng còn lưu luyến gì
   
  Phật ơi, chỉ còn có Phật mà thôi
  Dạy con còn đi để giúp cho đời
  Đã mang trong lòng kiếp con người
  Phải thương nhau hoài chớ quên đời
  Mong một ngày mai mọi nhà chung một niềm vui

  Hò ơi … ơi à ơi  …
  Phật thương con khuyên tu tâm từ
  Nghiệp gieo trồng gắng niệm tịnh tu
  Ngày ngày, ngày ngày tinh cần công phu
  Tịnh tâm lòng bớt oán thù
  Ới à … à ơi .. là à ơi

  Chiều nay lối về tâm nội là đây
  Ngư
  ời tu, tu không chấp thủ vơi đầy
   
  Có nghe đêm trường tiếng kinh cầu
  Có nghe đêm trường tiếng gọi mời
  Tu hành thiện duyên giữa đời loạn lạc triền miên.
    
  Hò ơi … ơi à ơi  …
  Phật thương con khuyên tu tâm từ
  Nghiệp gieo trồng gắng niệm tịnh tu
  Ngày ngày, ngày ngày tinh cần công phu
  Tịnh tâm lòng bớt oán thù
  Ới à … à ơi .. là à ơi

  Chiều nay lối về tâm nội là đây
  Ngư
  ời tu, tu không chấp thủ vơi đầy
  Có nghe đêm trường tiếng kinh cầu
  Có nghe đêm trường tiếng gọi mời
  Tu hành thiện duyên giữa đời loạn lạc triền miên.
  --o0o--