THIỀN CA DƯỢC SƯ

Một Đêm Mơ
(Click vào đây để nghe & hát 1)
(Click vào đây để nghe & hát 2)
Nhạc: Chiều Tây Đô
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Một đêm an vui, tôi mơ thấy Phật Di Đà
Quê hương Cực Lạc với liên tòa
Bàn tay Quan Âm dìu tôi bước lên đài sen
Đi bên Thế Chí người thân quen.
Hàng cây thông reo bằng thất bảo luôn mỹ miều
Tôi nghe rộn rã lòng vui nhiều
Lòng như tôi nghe đời giải thoát ra khổ đau
Khổ đau dứt hết đời an vui.
Ghé hỏi cỏ cây,  Cây rực sáng,
Gió lung linh, Kể từ khi,
Tìm lại chân tâm , Gió nghiệp dứt,
Không còn sa đọa.
Ngày chờ trở về nhớ đến con người xưa
Tôi sống an vui vì tâm ác dứt không còn
Trông chờ ngày về không còn quá xa xôi
Bao năm suốt tháng sống cuộc đời đầy an vui.
Giờ đây ta tu nhờ chánh kiến, thấy vô thường
Nay nghe tâm trí đã lên đường
Nghiệp đưa ta đi, phước sẽ đón ta hồi hương
Tây Phương Cực Lạc sống yêu thương.
Một đêm an vui, tôi mơ thấy Phật Di Đà
Quê hương Cực Lạc với liên tòa
Bàn tay Quan Âm dìu tôi bước lên đài sen
Đi bên Thế Chí người thân quen.
Hàng cây thông reo bằng thất bảo luôn mỹ miều
Tôi nghe rộn rã lòng vui nhiều
Lòng như tôi nghe đời giải thoát ra khổ đau
Khổ đau dứt hết đời an vui.
Ghé hỏi cỏ cây,  Cây rực sáng,
Gió lung linh, Kể từ khi,
Tìm lại chân tâm , Gió nghiệp dứt,
Không còn sa đọa.
Ngày chờ trở về nhớ đến con người xưa
Tôi sống an vui vì tâm ác dứt không còn
Trông chờ ngày về không còn quá xa xôi
Bao năm suốt tháng sống cuộc đời đầy an vui.
Giờ đây ta tu nhờ chánh kiến, thấy vô thường
Nay nghe tâm trí đã lên đường
Nghiệp đưa ta đi, phước sẽ đón ta hồi hương
Tây Phương Cực Lạc sống yêu thương
--o0o--