THIỀN CA DƯỢC SƯ

 •  
 • (Click vào đây để nghe & hát 1)
  (Click vào đây để nghe & hát 2)
  Nhạc: Nỗi Buồn Gác Trọ
  Chuyển Ngữ: Nhất Quán
  ---o0o---
   
  Ái nghiệp trần gian vui, chớ đùa
  Ai người say đắm đã tỉnh chưa?
  Nhớ nhung làm cõi lòng hiu hắt
  Kiếp người càng nặng vai
  Đừng nên than phiền duyên số!

  Con quỳ nghiêm chỉnh dâng ước thề
  Quay về chân lý trọn quy y
  Khoác lên chiếc áo vàng giải thoát
  Kiếp người càng nhẹ thôi
  Nghiệp chướng vắng xa thêm dần.

  Buâng khuâng tôi muốn nhắc ai từng đêm
  Chớ nên sai lầm thêm
  Đam mê dẫn ta đi về đâu?
  Gợi sầu đau lên đôi mắt
  Kiếp tu chưa tròn
  Để ngàn đời khổ đau.

  Giải thoát đường xưa đưa lối về
  Con đường chân lý mình cứ đi
  Trần duyên có đáng gì nhung nhớ?
  Vui buồn đầy rồi vơi
  Có chi, đau khổ cuộc đời!
   
  Ái nghiệp trần gian vui, chớ đùa
  Ai người say đắm đã tỉnh chưa?
  Nhớ nhung làm cõi lòng hiu hắt
  Kiếp người càng nặng vai
  Đừng nên than phiền duyên số!

  Con quỳ nghiêm chỉnh dâng ước thề
  Quay về chân lý trọn quy y
  Khoác lên chiếc áo vàng giải thoát
  Kiếp người càng nhẹ thôi
  Nghiệp chướng vắng xa thêm dần.

  Buâng khuâng tôi muốn nhắc ai từng đêm
  Chớ nên sai lầm thêm
  Đam mê dẫn ta đi về đâu?
  Gợi sầu đau lên đôi mắt
  Kiếp tu chưa tròn
  Để ngàn đời khổ đau.

  Giải thoát đường xưa đưa lối về
  Con đường chân lý mình cứ đi
  Trần duyên có đáng gì nhung nhớ?
  Vui buồn đầy rồi vơi
  Có chi, đau khổ cuộc đời!
   
  Vui buồn đầy rồi vơi
  Có chi, đau khổ cuộc đời!
  --o0o--