THIỀN CA DƯỢC SƯ

Phát Nguyện
(Click vào đây để nghe & hát 1)
(Click vào đây để nghe & hát 2)
Nhạc: Nổi Buồn Hoa Phượng
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Mỗi khi đến Chùa Dược Sư con-hết buồn,
Trên điện Phật cười chứa chan tình thương
Lời kinh cao vút in thấu tim tôi
Duyên trần rụng rơi hết rồi
Muộn phiền dứt hết người ơi.
 
Tiếng chuông nhắc nhở làm con ấm lòng
Thiết tha tình đạo sáng hôm chiều trưa
Học hành chánh pháp giáo lý cao sâu
Những lần học tu đạo mầu
Nghiệp tan chướng hết, không sầu.

Giả biệt bạn đời tôi, hôm nay xa cách rồi,
Kỷ niệm mình không nhớ mãi,
Ðường tu một mình tôi,
Từng đêm tụng kinh giải thoát,
Kính xin Thầy, Thầy ơi chứng minh.
 
Nếu không có Thầy dẫn soi đuốc lòng,
Câu kinh huyền diệu sắc tức thị không,
Làm sao hiểu thấu yếu nghĩa chân kinh,
Nếu Thầy dạy không nhiệt tình,
Đường tu biết đâu mà tìm.
Mỗi khi đến Chùa Dược Sư con-hết buồn,
Trên điện Phật cười chứa chan tình thương
Lời kinh cao vút in thấu tim tôi
Duyên trần rụng rơi hết rồi
Muộn phiền dứt hết người ơi.
 
Tiếng chuông nhắc nhở làm con ấm lòng
Thiết tha tình đạo sáng hôm chiều trưa
Học hành chánh pháp giáo lý cao sâu
Những lần học tu đạo mầu
Nghiệp tan chướng hết, không sầu.

Giả biệt bạn đời tôi, hôm nay xa cách rồi,
Kỷ niệm mình không nhớ mãi,
Ðường tu một mình tôi,
Từng đêm tụng kinh giải thoát,
Kính xin Thầy, Thầy ơi chứng minh.
 
Nếu không có Thầy dẫn soi đuốc lòng,
Câu kinh huyền diệu sắc tức thị không,
Làm sao hiểu thấu yếu nghĩa chân kinh,
Nếu Thầy dạy không nhiệt tình,
Đường tu biết đâu mà tìm.
 
Nếu Thầy dạy không nhiệt tình,
Đường tu biết đâu mà tìm.
--o0o--