THIỀN CA DƯỢC SƯ

Tấm Lòng Của Mẹ I
(Click vào đây để nghe & hát 1)
(Click vào đây để nghe & hát 2)
Nhạc: Lạy Mẹ Con Đi
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Lạy mẹ con đi, xuất gia tìm đạo độ sinh
Lạy mẹ con đi, theo chân đức Phật từ tôn
Xin mẹ đừng buồn
Vì bởi tánh thương khơi nguồn
Con vui mừng hơn,
Đạo lớn dưỡng nuôi đời con
Từ nhỏ con thương,
Thương hết muôn loại sanh linh
Mỗi buổi con tu,
Nhớ thương nhân loại nhiều hơn
Nếu con tu rồi,
Đạo Pháp có thêm một người
Ôi mẹ vì con từng hy sinh cả cuộc đời
 
Mẹ ơi! biển trí tâm từ là đây
Giáo pháp cao siêu nhất đời
Lan rộng khắp cùng Phật thương nhân loài
Mẹ ơi! Giáo pháp thánh hiền là đây
Con muốn trên thế gian nầy
Mọi người thực hành, thành Phật tương lai

Lạy mẹ con đi, xuất gia tìm đạo độ sinh
Lạy mẹ con đi, theo chân đức Phật từ tôn
Xin mẹ đừng buồn
Vì bởi tánh thương khơi nguồn
Con vui mừng hơn,
Đạo lớn dưỡng nuôi đời con
Từ nhỏ con thương,
Thương hết muôn loại sanh linh
Mỗi buổi con tu,
Nhớ thương nhân loại nhiều hơn
Nếu con tu rồi,
Đạo Pháp có thêm một người
Ôi mẹ vì con từng hy sinh cả cuộc đời.

Mẹ ơi! Đạo pháp đang chờ đợi con
Vạn tiếng thúc thôi tâm hồn
Cứu độ nhân loài, đường tu cho tròn
Mẹ ơi! đạo pháp kêu gọi biệt ly
Ngày đó con yêu trở về
Cứu độ nhân loài

Lạy mẹ con đi ….
 
Ngày đó con yêu trở về
Cứu độ nhân loài

Lạy mẹ con đi ….
--o0o--