THIỀN CA DƯỢC SƯ

 •  
 • (Click vào đây để nghe & hát)
  Nhạc: Quán Nửa Khuya
  Chuyển Ngữ: Nhất Quán
  ---o0o---
   
  Cõi trần gian, cuộc đời nhiều gian trá
  Sống xa hoa, tạo nhân xấu luân hồi
  Tránh làm sao trong những kiếp đọa đày,
  Dòng đời trôi.
  Ai là người ham vui, sẽ khổ đau
  Đó là người si mê, mới đam mê
  Đâu chuyện tâm tình như khói sương bay,
  Bạn ơi có hay …?
  Nói bạn nghe từ khi làm tu sĩ
  Gót chân in ngàn muôn lối sông hồ
  Áo cà sa, từ bi cứu muôn loài,
  Phật tương lai.
  Cuộc họp nào mà không có ly tan
  Ân tình nào mà không gây luyến thương?
  Bước chân giải thoát trên khắp ngàn phương,
  Để tìm thương.
  Quá khứ còn chi nhớ?
  Như bóng mây chiều, như sương trong nắng mai
  Lưu luyến tình xưa ấy
  Khổ đau luân hồi, bạn đường ơi có hay?
  Muốn nhắn nhủ cùng ai
  Đang mãi phong trần, mau sớm tìm về nẻo chân
  Chấm dứt đời sương gió
  Khi hướng tâm tu hành thì bạn giải thoát ngay.
  Đêm đã tan, bạn tôi chia tay nhé
  Hãy chuyên tâm luôn niệm Phật Di Đà
  Cõi trần gian giờ đây đâu có gì, tiếc mà chi.
  Vô thường luôn đổi thay như gió sương
  Cũng từ đây gợi tôi bao luyến thương
  Tôi luôn ghi nhớ khổ đau ấy làm vui,
  Trên đường tu …
  Nói bạn nghe từ khi làm tu sĩ
  Gót chân in ngàn muôn lối sông hồ
  Áo cà sa, từ bi cứu muôn loài,
  Phật tương lai
  Cuộc họp nào mà không có ly tan
  Ân tình nào mà không gây luyến thương?
  Bước chân giải thoát trên khắp ngàn phương,
  Để tìm thương.
  Quá khứ còn chi nhớ?
  Như bóng mây chiều, như sương trong nắng mai
  Lưu luyến tình xưa ấy
  Khổ đau luân hồi, bạn đường ơi có hay?
  Muốn nhắn nhủ cùng ai
  Đang mãi phong trần, mau sớm tìm về nẻo chân
  Chấm dứt đời sương gió
  Khi hướng tâm tu hành thì bạn giải thoát ngay.
  Đêm đã tan, bạn tôi chia tay nhé
  Hãy chuyên tâm luôn niệm Phật Di Đà
  Cõi trần gian giờ đây đâu có gì, tiếc mà chi.
  Vô thường luôn đổi thay như gió sương
  Cũng từ đây gợi tôi bao luyến thương
  Tôi luôn ghi nhớ khổ đau ấy làm vui,
  Trên đường tu …
  Tôi luôn ghi nhớ khổ đau ấy làm vui,
  Trên đường tu …
  --o0o--