THIỀN CA DƯỢC SƯ

 •  
 • (Click vào đây để nghe & hát 1)
  Nhạc: Bông Hồng Cài Áo
  Chuyển Ngữ: Nhất Quán
  ---o0o---
   
  Tâm Bồ Đề cho em
  Tâm Bồ Đề cho anh
  Tâm Bồ Đề cho những ai
  Cho những ai đang cần
  Đang cần học đạo,
  Để lòng vui sướng hơn
  Rủi mai nầy vô thường có mất đi
  Không khổ đau muôn ngàn đời
  Trong tử sinh luôn làm người
  Và đời mình tăng phước thêm duyên.
  Kiếp làm người hết khổ an vui.
  Phật, Phật là đấng diệu hiền
  Phật là hằng hữu thần tiên
  Là chánh giác trên cao
  Là ánh sáng trăng sao
  Là đường hướng cho con không lạc lối.
  Phật, Phật là giáo pháp ngọt ngào
  Phật Phật xóa dịu thương đau
  Cho nhân thế năm châu
  Cùng chung đến bên nhau
  Cùng chung sống yêu thương trong cuộc đời.
  Rồi một ngày nào đó anh nhìn
  Nhìn thật lâu, nhìn thật sâu
  Rồi nói, nói với chính anh rằng,
  Phật ơi, Phật ơi!
  Phật có biết hay không?
  Biết gì, biết là, biết là con giác ngộ không?
  Đóa hoa Tâm Bồ Đề vừa thân mến cho anh
  Đóa hoa Tâm Bồ Đề vừa thân mến cho em
  Thì xin em, thì xin anh
  Hãy cùng tôi vui sướng đi
  Hãy cùng tôi giác ngộ đi.
  Phật, Phật là đấng diệu hiền
  Phật là hằng hữu thần tiên
  Là chánh giác trên cao
  Là ánh sáng trăng sao
  Là đường hướng cho con không lạc lối.
  Phật, Phật là giáo pháp ngọt ngào
  Phật Phật xóa dịu thương đau
  Cho nhân thế năm châu
  Cùng chung đến bên nhau
  Cùng chung sống yêu thương trong cuộc đời.
  Rồi một ngày nào đó anh nhìn
  Nhìn thật lâu, nhìn thật sâu
  Rồi nói, nói với chính anh rằng,
  Phật ơi, Phật ơi!
  Phật có biết hay không?
  Biết gì, biết là, biết là con giác ngộ không?
  Đóa hoa Tâm Bồ Đề vừa thân mến cho anh
  Đóa hoa Tâm Bồ Đề vừa thân mến cho em
  Thì xin em, thì xin anh
  Hãy cùng tôi vui sướng đi
  Hãy cùng tôi giác ngộ đi
  --o0o--