THIỀN CA DƯỢC SƯ

Theo Dấu Chân Thầy
(Click vào đây để nghe & hát 1)
(Click vào đây để nghe & hát 2)
Nhạc: Tình Ca Quê Hương
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 

Tôi sinh ra giữa đời trần gian

Đời khổ đau

Lầm than chướng nghiệp triền miên 

Và do vô minh sống đời đọa đày

Do tham sân ấp ủ nghiệp duyên

Do tham sân

Làm duyên ái dục xuôi nguồn

Đau khổ hoài lầm than thiếu tình

Trong hư không tiếng gọi à ơi

Lời Phật thương

Tịnh tâm hướng về Lạc Bang

Và mau dốc tâm hết lòng tu hành

Qua bao nhiêu cảnh đời ngã nghiêng

Khi ta tu

Trần duyên chướng nghiệp sẽ tàn

Vui Niết Bàn không còn lầm than

Hò ơi

Ta tu thân, giả từ những ngày mộng mơ

Đời lầm than,

Khi đam mê biết sẽ về mô ơi à

Trong nhân gian

Lửa sân cháy rã tịnh thanh

Ta gắng tu, đem chánh tâm xây dựng ngày mai

Nguyện đi đem tín tâm tiếng cầu, tiếng cầu bình an về trần gian

Cho nhau nghe suối nguồn tình thương giống nòi

Ta khuyên nhau gắng tu phát nguyện độ sanh

Ta quên đi bao tiếc thương não phiền khổ đau

Hôm nay đây giữa đời trần gian một niệm thôi

Từ nay hiến trọn đời tu theo dấu chân Đức Phật đi rồi

Ta quyết tu giác ngộ mà thôi

Chư Phật ơi

Từ đây theo dấu chân người

Trong kiếp người thoát khổ đầy vơi…

Hò ơi

Ta tu thân, giả từ những ngày mộng mơ

Đời lầm than,

Khi đam mê biết sẽ về mô ơi à

Trong nhân gian

Lửa sân cháy rã tịnh thanh

Ta gắng tu, đem chánh tâm xây dựng ngày mai

Nguyện đi đem tín tâm tiếng cầu, tiếng cầu bình an về trần gian

 

Cho nhau nghe suối nguồn tình thương giống nòi

Ta khuyên nhau gắng tu phát nguyện độ sanh

Ta quên đi bao tiếc thương não phiền khổ đau

Hôm nay đây giữa đời trần gian một niệm thôi

Từ nay hiến trọn đời tu theo dấu chân Đức Phật đi rồi

Ta quyết tu giác ngộ mà thôi

Chư Phật ơi

Từ đây theo dấu chân người

Trong kiếp người thoát khổ đầy vơi…

--o0o--