THIỀN CA DƯỢC SƯ

 •  
 • (Click vào đây để nghe & hát 1)
  (Click vào đây để nghe & hát 2)
  Nhạc: Nửa Đêm Biên Giới
  Chuyển Ngữ: Nhất Quán
  ---o0o---
   
  Mẹ ơi … tâm con giờ đây
  Lòng không sân, nhưng nhiều si
  Từ tâm nghe miên man trong chốn trần gian
  Nghe đắng cay sôi nổi ngút ngàn
  Kiếp sống lang thang
  Nghiệp dư … xa xưa còn vang
  Thuận duyên  … tiêu sơ nhặt khoan
  Tưởng nhớ đến những phút sống trong đạo vui
  Con hát ca tu tập hành thiền, ôi đẹp làm sao
  Đêm nay … an bình
  Nhớ lời thầy xưa, con lãng quên  trong mê mờ
  Không tham … không cầu
  Dầu cho trong đời
  Bao nghiệp chướng … sâu càng sâu
  Con vui  … tu hành
  Vì thương nhân loại mà dặn lòng … tu tinh tấn
  Dẫu cho dãi dầu, nắng sớm mưa chiều
  Dốc tâm tu hành … một lòng tu canh thâu
  Mẹ ơi … nhân sinh lầm than
  Đời tu …. hai vai nợ mang
  Tịnh tâm trong sương khuya gắng tu hành cao
  Con … biết bao nhân loại mong chờ
  Tin tưởng nơi con
  Thời gian không phai lòng con
  Nghiệp duyên không ngăn đạo con
  Ngày nao con đi tu nhớ câu Thầy khuyên
  Yêu chúng sanh nhân loại luôn còn
  Nhớ luôn tu hành

  Mẹ ơi … nhân sinh lầm than
  Đời tu …. hai vai nợ mang
  Tịnh tâm trong sương khuya gắng tu hành cao
  Con … biết bao nhân loại mong chờ
  Tin tưởng nơi con
  Thời gian không phai lòng con
  Nghiệp duyên không ngăn đạo con
  Ngày nao con đi tu nhớ câu Thầy khuyên
  Yêu chúng sanh nhân loại luôn còn
  Nhớ luôn tu hành
  --o0o--