THIỀN CA DƯỢC SƯ

Thơ Về Thăm Thầy

(Click vào đây để nghe & hát 1)
(Click vào đây để nghe & hát 2)
Nhạc: Xuân Này Con Không Về
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 

Con biết bây giờ Thầy chờ tin con
Lúc mới hôm nào du hành mười phương

Con hứa khi nào thành nhân con về

Con quyết đi vào nhân thế
Độ nhân sinh phương xa thật xa
Con muốn kiếp người một đời an vui
Mỗi mỗi con người sống đời thật tươi
Chung sức tu hành về bên Di Đà
Giải thoát cuộc đời sanh tử
Sống an vui như tự thuở nào.

Có những con người mang nhiều nghiệp chướng

Sống trên đời làm người lang thang
Thiên đường đổi trở thành gian truân 
Vì là thơ ngây chờ đợi tương lai

Sẽ sang giàu một đời sống mới
Ba đại thiên cũng vẫn vô thường …

Con biết bây giờ Thầy chờ đạo trông
Nên quyết tu hành liễu ngộ chân không 
Mang đến cho đời mùa xuân chân thường
Cho kiếp con người êm ấm
Thầy ơi con con còn xa Thầy
Thầy ơi con xin hẹn ngày mai

Con biết bây giờ Thầy chờ tin con
Lúc mới hôm nào du hành mười phương

Con hứa khi nào thành nhân con về

Con quyết đi vào nhân thế
Độ nhân sinh phương xa thật xa
Con muốn kiếp người một đời an vui
Mỗi mỗi con người sống đời thật tươi
Chung sức tu hành về bên Di Đà
Giải thoát cuộc đời sanh tử
Sống an vui như tự thuở nào.

Có những con người mang nhiều nghiệp chướng

Sống trên đời làm người lang thang
Thiên đường đổi trở thành gian truân 
Vì là thơ ngây chờ đợi tương lai

Sẽ sang giàu một đời sống mới
Ba đại thiên cũng vẫn vô thường …

Con biết bây giờ Thầy chờ đạo trông
Nên quyết tu hành liễu ngộ chân không 
Mang đến cho đời mùa xuân chân thường
Cho kiếp con người êm ấm
Thầy ơi con con còn xa Thầy
Thầy ơi con xin hẹn ngày mai

--o0o--