THIỀN CA DƯỢC SƯ

Tìm Lại Người Xưa
(Click vào đây để nghe & hát 1)
(Click vào đây để nghe & hát 2)
Nhạc: Thương Về Miền Trung
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Đã bao lâu rồi không tìm lại tôi con người xưa
Nắng mưa trong đời ngược xuôi quên ta rồi
Hãy nhớ, nhớ về Tây Phương thơm ngàn hương
Nhớ về Tây Phương bao tình thương
Yêu quý muôn đời.
 
Dẫu cho trong đời khổ đau tôi còn thương
Những ai xuôi ngược phồn hoa trên nẻo đường
Và nhớ kiếp người khổ đau, chung lầm thang
Chướng nghiệp trần gian luôn quyện nhau
Xa rồi còn đâu.
 
Tôi đây giờ đã về,
Và tâm trong sáng xóa mờ thương nhớ
Khi chân tâm về,
Tâm tình thanh tịnh giác ngộ người đi
Tôi biết cho tôi.
 
Đã bao nhiêu đời khổ đau trôi ngàn phương
Mỗi khi tâm đà giác ngộ rời xa nơi luân hồi
Người ơi, nếu lòng muốn tu xin giữ tâm
Nếu là người tu xin giữ tâm
Chánh niệm người ơi.
Tôi đây giờ đã về,
Và tâm trong sáng xóa mờ thương nhớ
Khi chân tâm về,
Tâm tình thanh tịnh giác ngộ người đi
Tôi biết cho tôi.
 
Đã bao nhiêu đời khổ đau trôi ngàn phương
Mỗi khi tâm đà giác ngộ rời xa nơi luân hồi
Người ơi, nếu lòng muốn tu xin giữ tâm
Nếu là người tu xin giữ tâm
Giác ng người ơi.
--o0o--