THIỀN CA DƯỢC SƯ

Tỉnh Giấc Đam Mê
(Click vào đây để nghe & hát 1)
(Click vào đây để nghe & hát 2)
Nhạc: Thành Phố Buồn
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Một sáng nào tỉnh giấc công phu
Tiếng mõ chuông ngân dịu êm đềm
Một sáng nào tâm tình hết mỏi
Đường quanh co tăm tối tâm hồn
Chợt sáng lên, ánh sáng chan hòa
Chuông ngân nhẹ, làm nhẹ tâm tôi
Sống không buồn, trong cuộc đời.
Tôi thấy đẹp hơn ...
Một sáng nào tỉnh giấc hôn mê
Kể từ đây tôi làm chủ riêng mình..
Một sáng nào tâm tư trầm lắng 
Từ chân tâm một cõi đi về
Làm cho tôi tỉnh giấc đêm trường 
Tiếng kinh cầu, an tịnh thanh lương 
Phật thương tình,
Chứng tâm thành, gia hộ cho con.
Rồi từ đó
Vì hiểu ra, duyên tình thế nhạt nhòa
Rồi từ đó chốn nhân gian,
Tôi hành đạo Bồ Đề
Âm thầm tôi giúp cho đời,
Nhân lành khôn l
ớn trong tôi
Tôi nguyền, cứu độ nhân quần, lấy đó làm vui,
Kể từ ngày dứt tơ vương ..
Lúc kinh hành rạng rỡ tâm hồn
Và con đường ngày xưa đau khổ..
Giờ hôm nay đã dứt không còn ...
Giờ nay đây tôi tha thiết yêu đời ..
Hương giới tu hành chậm chậm lan xa
Hương giới tu hành trên khắp núi đồi,
Trong cõi bao la.
Một sáng nào tỉnh giấc hôn mê
Kể từ đây tôi làm chủ riêng mình..
Một sáng nào tâm tư trầm lắng 
Từ chân tâm một cõi đi về
Làm cho tôi tỉnh giấc đêm trường 
Tiếng kinh cầu, an tịnh thanh lương 
Phật thương tình,
Chứng tâm thành, gia hộ cho con.
Rồi từ đó
Vì hiểu ra, duyên tình thế nhạt nhòa
Rồi từ đó chốn nhân gian,
Tôi hành đạo Bồ Đề
Âm thầm tôi giúp cho đời,
Nhân lành khôn l
ớn trong tôi
Tôi nguyền, cứu độ nhân quần, lấy đó làm vui,
Kể từ ngày dứt tơ vương ..
Lúc kinh hành rạng rỡ tâm hồn
Và con đường ngày xưa đau khổ..
Giờ hôm nay đã dứt không còn ...
Giờ nay đây ta tha thiết yêu đời ..
Hương giới tu hành chậm chậm lan xa
Hương giới tu hành trên khắp núi đồi,
Trong cõi bao la
Phật thương tình,
Chứng tâm thành, gia hộ cho con
--o0o--