THIỀN CA DƯỢC SƯ

 •  
 • (Click vào đây để nghe & hát 1)
  (Click vào đây để nghe & hát 2)
  Nhạc: Sương Trắng Miền Quê Ngoại
  Chuyển Ngữ: Nhất Quán
  ---o0o---
   
  Vì tham sân tâm đen tối như đêm
  Duyên chướng rơi vai tôi đã nặng nhiều
  Tâm tư buồn rồi đây trôi về đâu
  Ngẩn ngơ ác nghiệp càng sâu.

  Nào những khi tôi muốn thoát vô minh
  Đắm mắt theo bao hư ảo thở dài
  Nơi thế gian nghiệp đời luôn nặng gánh

  Ai còn gây chướng, chướng nghiệp càng nặng vai

  Phật biết ơ… bây giờ con đang ngồi tỉnh tọa
  Quyết hẹn ngày về .. một khi con về lại chốn xưa
  Để lặng ngắm Phật tâm

  Ngày xưa cũ năm nào khi con còn bé nhỏ
  Theo mẹ đến chùa giờ đây ngôi chùa xưa còn đó
  Con nguyện tinh tấn tu hành.

  Dù gian nan con dứt khoát tu tâm
  Những pháp tu như hơi thở vào đời
  Gốc tâm từ gợi ta thương quần sanh
  Để tu thoát nghiệp ngày mai.

  Dặn lòng tu tâm dứt hết sân si
  Khi hết sân ta tin chẳng luân hồi
  Xin Thế Tôn gia hộ cho đời con
  Đá mòn chân cứng để thành Phật tương lai.
   
  Ngày xưa cũ năm nào khi con còn bé nhỏ
  Theo mẹ đến chùa giờ đây ngôi chùa xưa còn đó
  Con nguyện tinh tấn tu hành.

  Dù gian nan con dứt khoát tu tâm
  Những pháp tu như hơi thở vào đời
  Gốc tâm từ gợi ta thương quần sanh
  Để tu thoát nghiệp ngày mai.

  Dặn lòng tu tâm dứt hết sân si
  Khi hết sân ta tin chẳng luân hồi
  Xin Thế Tôn gia hộ cho đời con
  Đá mòn chân cứng để thành Phật tương lai.
   
  Xin Thế Tôn gia hộ cho đời con
  Đá mòn chân cứng …. để thành Phật…. tương lai.
  --o0o--