THIỀN CA DƯỢC SƯ

 •  
 • (Click vào đây để nghe & hát 1)
  (Click vào đây để nghe & hát 2)
  Nhạc: Gợi Nhớ Quê Hương
  Chuyển Ngữ: Nhất Quán
  ---o0o---
   
  Vọng chơn hai đường đen trắng
  Hai tâm nầy quyết định tỉnh mê,
  Từng lúc vọng tâm xôn xao mọi bề
  Trong lúc chơn tâm gợi thương đậm đà
  Lời chư tôn tiếng vọng xa đưa
  Đang dìu ta thoát khỏi cảnh u buồn
  Đạo tâm nuôi tình khôn lớn
  Giải thoát là tâm nguyện đời con
  Nghiệp hết tham sân si mê buồn phiền
  Câu nói chân thành tình thương dạt dào,
  À à ơi thức tĩnh dậy mau,
  Như lời Phật thương gợi lúc ban đầu.
  Ơi ầu ơi,
  Trong lòng thương những con người, suốt đời vì danh
  Thương người gian khổ vì đâu
  Kêu đời thức tỉnh lúc ta về chiều,
  Chấm dứt tranh giành nghe lòng gọi kêu, đạo đức luân thường …
  Chơn tâm như vầng trăng sáng
  Đưa con người thoát khỏi nổi trôi
  Đẹp lắm chơn tâm, cao siêu tuyệt vời
  Đem đến con người tình thương ngọt bùi
  Dù nơi đâu cuộc đời nổi trôi
  Tìm về chơn tâm đẹp mãi trong đời.
   
  Vọng chơn hai đường đen trắng
  Hai tâm nầy quyết định tỉnh mê,
  Từng lúc vọng tâm xôn xao mọi bề
  Trong lúc chơn tâm gợi thương đậm đà
  Lời chư tôn tiếng vọng xa đưa
  Đang dìu ta thoát khỏi cảnh u buồn
  Đạo tâm nuôi tình khôn lớn
  Giải thoát là tâm nguyện đời con
  Nghiệp hết tham sân si mê buồn phiền
  Câu nói chân thành tình thương dạt dào,
  À à ơi thức tĩnh dậy mau,
  Như lời Phật thương gợi lúc ban đầu.
  Ơi ầu ơi,
  Trong lòng thương những con người, suốt đời vì danh
  Thương người gian khổ vì đâu
  Kêu đời thức tỉnh lúc ta về chiều,
  Chấm dứt tranh giành nghe lòng gọi kêu, đạo đức luân thường …
  Chơn tâm như vầng trăng sáng
  Đưa con người thoát khỏi nổi trôi
  Đẹp lắm chơn tâm, cao siêu tuyệt vời
  Đem đến con người tình thương ngọt bùi
  Dù nơi đâu cuộc đời nổi trôi
  Tìm về chơn tâm đẹp mãi trong đời.
  --o0o--