THIỀN CA DƯỢC SƯ

Xuân Đến Chùa Dược Sư
(Click vào đây để nghe & hát 1)
(Click vào đây để nghe & hát 2)
Nhạc: Thương Quá Việt Nam
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Xuân đã về ở Chùa Dược Sư
Chùa Dược Sư ta đó
Kìa bóng cây xanh tươi bên đàng
Kìa ánh dương đang lên huy hoàng
Từng cánh hoa, từng cánh hoa
Xuân đã về trong tôi tình thương
Xuân đã về ở Chùa Dược Sư.
Đường chùa xưa đi trong bóng tối
Đường chùa nay đi trong nắng mới
à á a, à á a
Ta đã từng lạc bước đến đây.
Đèn Dược Sư luôn luôn thắp sáng
Cùng tăng thân vui chân bước tới
à á a, à á a
Ta quay về học đạo Như Lai.
Xuân đã về ở Chùa Dược Sư
Chùa Dược Sư ta đó
Ngàn bước chân đi trong nhiệm mầu
Ngàn trái tim đến đây để nguyện cầu
Từng cánh hoa, từng cánh hoa
Xuân đã về trong đêm mù sương
Xuân đã ở Chùa Dược Sư.
Xuân đã về ở Chùa Dược Sư
Chùa Dược Sư ta đó
Dù bé thơ, thơ ngây không u sầu 
Dù trẻ thơ cũng đến đây nguyện cầu
Từng cánh hoa, từng cánh hoa
Xuân đã về không còn sầu thương.
Xuân đã về ở Chùa Dược Sư
Lời ca em êm như tiếng suối,
Lời thơ anh vang như thác núi
Nguyện ước xưa còn thiết tha,
Vẫn cầu nguyện cho quê hương ta
Tình tăng thân thơm như lúa mới
Đạo từ bi bay trong nắng mới
Về núi xa, về phố hoa
Khắp nẻo đường trên quê hương ta.
Xuân đã về ở Chùa Dược Sư
Chùa Dược Sư ta đó
Từng phút giây ta gieo nhân an lành
Từng bước chân ta đi trong thiền hành
Từng cánh hoa, từng cánh hoa
Xuân đã về trong tôi niềm tin
Xuân đã về ở Chùa Dược Sư.
--o0o--