THIỀN CA DƯỢC SƯ

Một Đời Tu Phước

(Click vào đây để nghe & hát 1)
Nhạc: Căn Nhà Màu Tím
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 

Tu hành tâm tuệ tỏ,

Dâng lên niệm tưởng nhớ kiếp xưa trong cuộc đời

Một đời tu tạo phước xóa trăm muôn nghiệp duyên

Ta mới trở về chân nguyên

Cuộc đời sanh tử quanh năm với tham phiền

Thì kiếp sống nhân sinh làm sao biết tu hành

Ta chỉ e ngại chướng duyên lòng từ tâm vừa hé

Ngày nào khi nghiệp dứt

Tâm tư tuệ bừng sáng, biết ta không luân hồi

Vào mộng nay tỏ lối, giác duyên đang chờ nơi,

Ta thấy muôn đời kiếp xưa.

Đời người nhân thế như mưa giữa lưng trời,

Rơi xuống đất ngậm ngùi, hạt rơi luống hoa cười

Ai chẳng mong

Gặp phúc duyên không buồn đau kiếp người.

Đời tu đây đó mười phương từ tâm ta ban bố tình thương

Ban cho nhân loại lẽ sống,

Thương cho kiếp người đời sống   

Tuổi ngọc thanh xuân đắm chìm trong tham vọng

Đời tu cao ngất Trường Sơn vì tu ta có thêm tình thương

Ban cho nhân loại đầm ấm, mong cho kiếp người đầm ấm

Để cùng vượt thoát kiếp duyên mộng mơ

Nẻo đời muôn vạn lối

Thương nhau vì lời nói mến nhau qua nụ cười

Đời nầy thêm lần cuối, quyết tâm tu tập thêm

Tâm ý không còn chướng duyên  

Ngày lành đã đến bao nhiêu kiếp luân hồi

Giờ giải thoát qua mau ngay mai hết khổ sầu

Ta cùng nhau chân bước lên Cực Lạc Bang nhiệm màu

--o0o--