THIỀN CA DƯỢC SƯ

Một Khi Ta Biết Tu
(Click vào đây để nghe & hát 1)
Nhạc: Căn Qua Cơn Mê
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Một mai khi ta tu,
Ta không còn bồng bềnh, nơi luân hồi đại dương
Ngày tham ái không còn,
Nên trên đường đời dài, ta mặc tình rong chơi
Cùng nhau ta gắng tu,
Gắng khuyên bao nhân sinh, tu sẽ được an vui

Ta sẽ không luân hồi,
Ta sẽ lên cung trời, ta sẽ lên liên đài
 
Tình người khi đi tu sẽ vui,
Dù bao tháng năm trong luân hồi
Dù bao đắng cay ta nay xa dần,
Cùng nghe pháp âm tìm về chân tâm
Từ khi ta đi tu,
Sông Từ lại thành giòng, Suối Bi ngọt yêu thương
Ngày đó nơi liên đài,
Vun phước lành tràn đầy, mơ toàn chuyện Phương Tây
Đời tu tâm yêu thương,
Sẽ đem đi muôn phương, cho mọi người an vui
Thương thế nhân thật nhiều,
Trái yêu thương đầy cành, hái đem cho mọi người
--o0o--