THIỀN CA DƯỢC SƯ

 •  
 • (Click vào đây để nghe & hát 1)
  Nhạc: Hồi Tưởng
  Chuyển Ngữ: Nhất Quán
  ---o0o---
   
  Đêm trắng đêm,
  Tỉnh tọa tôi nhớ những ngày xưa cuộc đời
  Ngày chưa biết tu,
  Cuộc đời cay đắng đắng cay khi tuổi xuân  
  Ái tham sân thật sâu, dối gian duyên lầm than
  Nhìn đời bằng ánh mắt hận thù, quá đắng cay
  Cuộc đời là cả chiến trường luôn đấu tranh,
  Nghĩ gì nghiệp đã thành,

  Thời gian thắm thoát trôi mau,
  Đời đau khổ còn đâu nữa
  Quyết lòng tập tu,
  Tránh xa niềm tham nhớ thương 
  Thương nhớ tầm thường,
  Giờ còn một bóng với một lòng tiến tu
  Giờ chỉ một bóng,
  Hiến trọn kiếp tu tâm, không nhớ không mong
  Trong kiếp luân hồi bao lần rồi, ai biết không?

  Xin chớ tham,
  Đem lòng nhung nhớ, những buồn vui cuộc đời
  Đường tu cứ tu,
  Đạo đời hai lối, tiếc thương thương mà chi
  Ái tham đi về đâu, chướng duyên thêm càng sâu
  Lòng nầy thì muốn muốn tu hoài mãi không thôi
  Mà đời dòng nghiệp phước vô tình vẫn êm trôi,
  Gắng tu thoát luân hồi
  --o0o--