THIỀN CA DƯỢC SƯ

Ý Thức Vô Thường

(Click vào đây để nghe & hát 1)
Nhạc: ????
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 

Tôi có duyên tu từ lâu lắm rồi

Tôi biết mai sau đời là bể dâu

Biết đời vô thưòng vì đâu

Thường đem cay đắng cho nhau

Nên luân hồi luôn mãi thương đau

 

Tôi muốn đi tu từ khi ban đầu

Tôi biết không tu đời nhiều khổ đau

Ái phiền, tham giận quầng sâu

Để thương để khổ cho nhau

Kiếp luân hồi rơi vào càng sâu

Ai đi tu về nguồn

Đi tu không buồn

Tình đời đẹp khi lòng hoa nở

Đời mất vui khi danh lợi càng nhiều

Tôi quyết đi tu lợi danh không màng

Khi đã đi tu đời không trái ngang

Giữa đời vui hợp buồn tan

Bèo mây kiếp sống lang thang

Khi tu rồi hết khổ đảo điên

Kiếp người có hợp lại tan

Bèo mây sanh tử tử sanh

Cho kiếp người không buồn khổ đau

Đừng vương tham ái đảo điên

Kiếp làm người không khổ … bạn ơi

--o0o--