Các Phật Tử Muốn Thỉnh
  Những Bài Thuyết Pháp Thâu
  Trên CD Xin Điền Vào Phiếu
         Yêu Cầu Dưới Đây:
         PHIẾU THỈNH CD
001- Mùa Xuân An Lạc
002- Hoa Nở Trong Vườn Tâm
003- Mẹ Hiền Quán Thế Âm
004- Thắp Sáng Chánh Niệm
005- Tình Không Biên Giới
006- Giải Tỏa Phiền Giận
007- Hạnh Phúc Cüa Cô Ðơn
008- Thực Tập Thänh Thơi
009- Ðường Vào Tînh Lặng
010- Tinh Thần Tự  Chủ
011- Giữ Gìn Phẩm Hạnh
012- Cuộc  Sống Có Ý Nghîa
013- Sức Mạnh Của Tâm
014- Nền Täng Của Sự An Vui
015- N. Th. T. Giồi Tâm Niệm
016- Ý Niệm Tỉnh Thức
017- Con Ðường Trung Ðạo
018- Giữ Gìn Tế Hạnh
019- Dừng Lại Ðể Mà Ði
020- Ý Nghĩa Ngày Tự Tứ
021- Nhận Diện Kẻ Thù
022- Ðối Diện Với Khổ Ðau
023- Biết Dùng Phương Tiện
024- Quay Về Nương Tựa
025- Diệt Trừ Lòng Vị Kỷ
026- Tai Hại Của Ước Muốn
027- Phương Pháp Niệm Tâm
028- Cái Nhìn Nhất Quán
029- Ngày Thành Ðạo
030- Thiền & Tổ Huệ Năng
031- Quét Dọn Cuối Nåm
032- Tạ Ân Cửu Huyền
033- Ý Niềm Về Mùa Xuân
034- Mắt Nhìn Vào Thế Gian
035- Cánh Hoa Trang Ðiểm
036- Bước Chân Kỳ Diệu
037- Nång Lực Niệm Quan Âm
038- Nghệ Thuật Làm Vườn
039- Hạt Giống Ðầu Tiên
040- Ý Nghĩa Ngày Ðản Sanh
041- Nguồn Năng Lực Nội Tại
042- Hạnh Phúc Tương Lai
043- Bình Thường Là Ðạo
044- Hạnh Phúc & Khổ Ðau
045- Mục Tiêu Cuối Cùng
046- Trưởng Dưỡng Nội Quán
047- Làm Nở Hoa Trí Tuệ
048- Biết Ơn & Ðền Ơn
049- Tăng Phước Thêm Thọ
050- Niềm Vui Tự Ðến
051- Tai Hại Sự Khen Mình
052- H. T. Về Chánh Niệm
053- Thực Hành Lợi Tha
054- Tập Hạnh Lắng Nghe
055- Nụ Cười Trên Môi
056- Bản Chất Của Sự Thật
057- D. T. Lòng Nhiệt Thành
058- D. T. Lòng Nhiệt Thành2
059- D. T. Lòng Nhiệt Thành3
060- D. T. Lòng Nhiệt Thành4
061- Liều Thuốc Hồi Sinh
062- Người T. Hành Chí Lớn
063- Liều Thuốc Hồi Sinh 02
064- M. T. Thảnh Thơi Bay
065- Hoa Nở Tâm Phật Hiện
066- H Nở Tâm Phật Hiện 02
067- Một Tâm Hồn Bao Dung
068- P. Thanh Lọc Thân Tâm
069- G. Tâm Như Giữ Thành
070- Tâm Hồn Thanh Tịnh
071- Tâm Hồn Thanh Cao
072- Tuệ Giác Tư Duy
073- Ðức Tin Trong Sáng
074- Tính Sổ Cuối Nåm
075- Ðường Về Cõi Phật
076- H. Phúc Của Riêng Mình
077- Hướng Ði & Nơi Ðến
078- Ðường Ði Ngàn Hoa Nở
079- Bản Chất Của Bốn Ðế
080- Năng L. Sự Cầu Nguyện
081- Ði Trên Con Ðường Vui
082- Chuyến Xe Giải Thoát
083- Lương Tâm Con Người
084- Cứu Khổ Ban Vui
085- Nghệ Thuật Câu Cá
086- Gia Tài Của Chúng Ta
087- Ánh Sáng Bình Minh
088- T.  C. Sông Phiền Muộn
089- Tuổi Trẻ & Hạnh Phúc
090- T. Dấu Chân Người Xưa
091- Ðức Quán Thế Âm
092- Ðóa Hoa Nhân Phẩm
093- Giữ Thể Diện Cho Nhau
094- Ai Cũng Có Lỗi Lầm
095- N.  L. Của Sự Tu Tập
096- Ðịa Tạng Bồ Tát
097- Hiện Thân Của Tâm Từ
098- Nhân Sự Của Ðạo Phật
099- Tâm Hạnh Hỷ Xă
100- Tâm Hạnh Thanh Tịnh
101- Tâm Hạnh Tinh Tấn
102- Tâm Hạnh Từ Bi
103- Tâm Hạnh Trí Tuệ
104- Tâm Hạnh Bình Ðẳng
105- Tâm Hạnh Bình Ðẳng II
106- Tâm Hạnh Nhẫn Nhục
107- Tâm Ý Bền Vững
108- Tâm Hạnh Lợi Tha
109- Hành T. Phương Tây 1
110- Hành T. Phương Tây 2
111- Hành T. Phương Tây 3
112- Hành T. Phương Tây 4
113- Hành T. Phương Tây 5
114- Năm Mới Phát Tài
115- Hành T. Phương Tây 6
116- Kết Quả Của Niềm Tin
117- Xuất Gia Của Tất Đạt Đa
118- Sống Đời An Vui
119- Người Anh Cao Cả
120- Hạnh Nguyện Phổ Hiền
121- Khổ Nhưng Mà Vui
122- Con Đường Đầy Sen Búp
123- Con Đường Đầy Sen Búp.
124- Con Đường Đầy Sen Búp
125- Làm Mới Lại Cuộc Đời 1
126- Làm Mới Lại Cuộc Đời 2
127- Thoa Dịu Cơn Phẩn Nộ
128- Từ Giây Phút Ban Đầu
129- Phước Báo Nhiệm Mầu
130- Nguồn Tâm Thanh Tịnh
131- Con Đường Phải Đi
132- Thân Cận Thiện Tri Thức
133- Mỗi N. Đều Thanh Tịnh
134- Tâm K. Nên Vọng Cầu
135- Nụ Cười Giäi Thoát
136- Tâm K. Nên Vọng Cầu
137- Con Đường Lư Tưởng 1   
138- Con Đường Lư Tưởng 2
139- Con Đường Lư Tưởng 3
140- Địa Tạng Bồ Tát, Người ..
141- Lợi Ích Sự Lắng Nghe
142- Tấm Ḷng Như Biển
143- Chuyển Mê Khai Ngộ
144- Chuyển Hóa Tự Thân
145- Tuổi Trẻ, Hôn Nhân ...
146- Tuổi Trë, Hôn Nhân ...
147- Quan N. Phật Giáo Về
148- Vào Tuổi Thành Niên
149- Quan Niệm Phật Giáo 1
150- Quan Niệm Phật Giáo 2 .
151- Quan Niệm Phật Giáo 3 .
152- Quan Niệm Phật Giáo 4 .
153- Bổn Phận Phật Tử Tại Gia
154- Hạnh Phúc Từ Đâu Đến
155- T́m Lại Người Xưa
156- Sự H. Tặng Nhiệm Mầu
157- Những Cuộc Hồi Sinh
158- Phước Trí Song Hành
159- Đạo Phật, Xă Hội Ngày ...
160- Đạo Phật, Xă Hội Ngày ...
161- Bến Bờ Giác Ngộ
162- Y Chánh Trang Nghiêm
163- Ân Đền Oán Trả
164- Mê Nhất Kiếp Ngộ Nhất
165- Điều Phục Tâm Ư 1    
166- Điều Phục Tâm Ư 2
167- Điều Phục Tâm Ư 3
168- Điều Phục Tâm Ư 4
169- Lời Nói Dễ Thương
170- Tư Cách Của Con Người
171- Lương Tâm Của Con ...
172- Lương Tâm Của Con ...
173- Mười Bước Đến An Vui
174- Nói Thật & Sống Thật
175- Không C̣n Ràng Buộc
176- Thực Hành Sống Phạm ...
177- Tánh Tướng Giải Thoát
178- Tập Làm Người Quân Tử
179- Can Đảm Với Thực Tại
180- Khái Niệm Về Nghiệp
181- Chuyển Hóa Tư Tưởng
182- Thế Giới Nhiệm Mầu
183- Tuổi Trẻ & Niệm Phật
184- Chánh Hạnh Trí Tuệ
185- Niệm Phật & Bát Chánh ...
186- Đức Q. Thế Âm Bồ Tát
187- Ư N. Sự Cầu Nguyện
188- Con Đ. Thênh Thang
189- Ba A. Chàng Pháo Thủ
190- Ngôi Chùa & Tuổi Trẻ
191- Lợi Ích Của Sự Im Lặng
192- Trở Lại Cơi Đời Nầy
193- Kiên Tŕ Để Thành Công
194- Tự Do Đầu Tiên, Cuối ...
195- Thực Tập Chánh Ngữ
196- Ḥa B́nh & Sự Phục Hồi
197- Gỡ Rối Tơ Ḷng
198- Tu Tâm & Tu Tướng
199- Diệt Ma Trừ Ma
200- Hiểu Biết, Thương Yêu
201- Chiếc Bè Qua Sông
202- Thực Tại Nhiệm Mầu
203- Không C̣n Phiền Muộn
204- Nhà Giáo Muôn Thuở 1
205- Nhà Giáo Muôn Thuở 2
206- Chuẩn Đề Bồ Tát
207- Con Đường Thành Tựu
208- Đức Phật A Di Đà
209- Buông Bỏ Tâm Ích Kỷ
210- Những Đặc Điểm Khó ...
211- Bốn Bước Đến An Vui
212- Chữ Nhẫn Trong Đạo ...
213- Hướng Đi Của Phật Tử
214- Nụ Cười Di Lặc
215- Tự Khiển Trách Ḿnh
216- Lỗi Lầm & Sám Hối
217- Nghệ Thuật Làm Đẹp 1
218- Nghệ Thuật Làm Đẹp 2
219- Phổ Hiền Bồ Tát
220- An Lạc Trong Đau Khổ
221- Những Điều Ước Nguyện
222- Chế Ngự Cảm Giác
223- Chuẩn Đề Bồ Tát
224- Thương Nhiều Là Tâm ...
225- Tịnh Uế Do Tâm
226- Vùng Đất Đầy Hứa Hẹn
227- Ở Đâu Cũng Thanh Tịnh
228- Quê Hương Lư Tưởng
229- Cơ Hội Ngàn Vàng
230- Có Đi Th́ Có Đến
231- Niềm Vui Hiện Tại
232- Bóng Dáng Của Hạnh ...
233- Tự Do & An Lạc
234- Không C̣n Mộng Mơ
235- Ba Nguồn Năng Lượng
236- Con Đường Chuyển Hóa
237- Phước Huệ Song Tu
238- Ăn Để Mà Sống
239- Luôn Luôn V́ Hạnh Phúc
240- Hành Trang Đi Vào Đời
241- Ư Niệm Về Hạnh Phúc
242- Nghĩ Về Ngày Vu Lan
243- Đạo Phật & Cuộc Đời
244- Đời Đẹp, T́nh Vẫn Xanh
245- Vượt Thoát Ư Niệm
246- Vườn Tâm Hoa Tuệ
247- Thanh Lọc Nguồn Tâm
248- Không C̣n Mặc Cảm
249- Làm Sao Hết Sân Hận
250- Không C̣n Lo Âu
251- Thử Ḥa Điệu Sống
252- Nghệ Th. Tạo Hạnh Phúc
253- Nghệ Th. Tạo Hạnh P. 2
254- Ḥa Nhă & Yêu Thương
255- Nhịp Cầu Thông Cảm
256- Cải Thiện Sự Quan Hệ
257- Tịnh Độ Nhân Gian
258- Nguồn H. Phúc Chung
259- Hạnh Phúc & Khổ Đau
260- Giác Ngộ Giải Thoát
261- Tinh Thần Không Sợ Hải
262- Nh́n Lại Chính Ḿnh 1
263- Nh́n Lại Chính Ḿnh 2
264- Tịnh Độ Nhân Gian 2
265- Những Người Không Chết
266- Tinh Thần Bi Trí Dũng
267- Mùa Xuân Miên Viễn
268- Tâm Hồn Hướng Thiện
269- Niềm Vui Vô Tận
270- Tâm Nguyện Rộng Lớn
271- Tự Thắp Đuốc Mà Đi
272- Người Bạn Tri Kỷ
273- Quan Niệm Khổ Vui
274- Thương Tất Cả Mọi Người
275- Giấc Mơ & Hiện Thực
276- T́nh Yêu Chân Thật 1
277- T́nh Yêu Chân Thật 2
278- T́nh Yêu Chân Thật 3
279- Ư Nghĩa Cầu Nguyện 1
280- Ư Nghĩa Cầu Nguyện 2
281- Ư Nghĩa Cầu Nguyện 3
282- Chuyển Đổi Cách Nh́n
283- T́nh Yêu Thăng Hoa
284- Chấp Nhận Khổ Đau
285- Hiện Tại Tuyệt Vời
286- Tâm Tư Lắng Đọng
287- Tháo Gỡ Sự Ràng Buộc
288- Nghệ Thuật Dừng Lại
289- Sanh Tử Là Oan Gia
290- Một Là Tất Cả
291- Nguồn Gốc Của Hận Thù
292- Thay Đổi Vận Mệnh
293- Thuốc Trị Lành Tai Họa
294- Xin Cho Nhau Niềm Tin
295- Sống Đời Tự Trị
296- Tạo Sự Cảm Thông
297- Cuộc Sống Có Mục Đích
298- Ân Sư Trưởng
299- Thế Gian Vô Thường
300- Tránh Những Hiểu Lầm
301- Niềm Vui trong Sáng
302- Thầy Thuốc, Cầu Nguyện
303- Đời Sống Tinh Thần
304- Một Nẻo Đi Về
305- Niềm Vui Nào Cho Ta
306- Con Đ. Đến Ḥa B́nh
307- Thương Nhau V́ Lời Nói
308- Nếp Sống Trong Sạch
309- Nh́n Thẳng Vào Thực Tại
310- T́m Vui Trong Đau Khổ
311- Cuộc S. Có Trách Nhiệm
312- Can Đảm Nhận Lỗi
313- Ba Cửa Giải Thoát
314- Hạnh Phúc Sự Làm Lành
315- Đầu Xuân & Lời Phật Dạy
316- Chuyển Thành Sức Sống
317- Vô Thường Là Hạnh Phúc
318- Giữ Ǵn Thân Tâm
319- Phước Báo Tuyệt Vời
320- Ngọc Xá Lợi
321- Những Hành Vi Đạo Đức
322- Quét T. Trước Sân Nhà
323- Tiếng Nói Của Lương Tâm
324- Thực Hành Cho & Nhận
325- Tài Sản Của Chúng Ta
326- Làm Sao Không Sân Hận
327- Khổ V́ Trói Buộc
328- Chế Ngự Sự Yếu Đuối
329- Biết T. Về Ngọc Xá Lợi
330- Con Đường Trở Về
331- Bồ Tát Thích Quảng Đức
332- Cách Chế Tác T́nh Thân
333- Nh́n Lại Tự Tâm
334- Đối Mặt Với Thực Tại
335- Mở Rộng Chân Trời Mới
336- Nếp Sống Cao Đep Nhất
337- Học Hạnh Quán Thế Âm
338- Một Hướng Đi Về
339- Những C. Liệu Cần Thiết
340- Thực Hành Nếp Sống Đạo
341- Nghệ Thuật Khôn Ngoan
342- Sự Từ Bỏ Tuyệt Vời
343- Tầm Nh́n Cao Rộng
344- Nhận Thức Sự Đau Khổ
345- Thấy Giả T́m Chân Đạo
346- Không, Không Có Kh. Làm
347- Tấm Ḷng Vị Tha
348- Người Hạnh Phúc Tr.  Nhất
349- Sự Cân B. Tr. Cuộc Sống
350- Niềm Vui & Sự Hài Ḷng
351- Sự Quay Về Nương Tựa
352- Mặt Trái Của Cuộc Đời
353- Sự Tỉnh Giác Hằng Ngày
354- Sự C. Cùng Cao Thượng
355- Lời Thầy C̣n Măi Măi
356- Con Đường Đến Hạnh Phúc
357- Cách Chuyển H. Khó Khăn
358- Bốn N. Th. Hướng Thượng
359- Vượt Qua Cơn Mê
360- Rồi Mùa Xuân Lại Đến
361- Ngày Rằm Tháng Giêng
362- Đạo Đức Của Con Người
363- Mỗi Khi Đến Chùa
364- Làm Sáng Viên Ngọc Quư
365- Giá Trị Của Cuộc Đời
366- Về Nh. C. Liệu Cần Thiết
367- Là Một Người May Mắn
368- Giá Trị Của T́nh Thương
369- Can T. Với Tuế Nguyệt
370- Hết Ḷng Cho Nhau
371- Tinh Thần Người Học Đạo
372- Sự Lựa Chọn Thông Minh
373- Thương Người Như Th. Ta
374- Thời Gian & Hạnh Phúc
375- Sống Như Chánh Pháp
376- Nguyên Nhân Sự Đổ Vỡ
377- Đạo T. Từng Bước Chân
378- Hài Ḥa Để Chung Sống
379- Quan Niệm Về Tốt Xấu
380- Làm Sao Sống Hoan Hỷ
381- Thành Quả Của Tu Học
382- Sự Toàn Hảo & An Tịnh
383- Một Đời Sống Có Ư Nghĩa
384- Thuốc H. Chữa Lành Bệnh
385- Thực H. Hạnh Quán Âm
386- Lẽ Sống Của Mọi Loài
387- Tự Làm Đẹp Chính Ḿnh
388- Sáng T. Một Tương Lai
389- Nguồn Tài Sản Nội Tại
390- Thay Đổi Cách Nh́n
391- Đạo P. Vầng Thái Dương
392- Một Nếp Sống Thanh B́nh
393- Làm Như Lời Phật Dạy
394- Hạnh Của Người Quân Tử
395- Nguy Hiểm Của Chấp Ngă
396- Làm Việc Hết Ḷng
397- Thầy Thuốc Dược Sư
398- Hạnh P. Trong Bận Rộn
399- Chấm Dức Nghiệp Trần
400- Làm Sao Không Đổ Vỡ
401- Phát Triển Nguồn Nội Tại
402- Cách Dừng Lại Các Căn
403- T. T. Là Thương Người
404- Ranh Giới Thiện Ác
405- Nơi Trú Ẩn An Toàn
406- Gieo N. Vào Ruộng Phước
407- Chuyển Thành Sức Sống
408- Đem Đạo Vào Đời
409- Sống Với Tâm B́nh Yên
410- Sự Có Mặt Nhiệm Mầu
411- Đ́ T́m Một Mùa Xuân
412- Trong Tâm Tự Có Phật
413- Tự Đ. Trị Chính Ḿnh
414- Cách C. Hóa Oán Thù
415- Năm Ch́a Khóa Giải Oan
416- Lựa Chọn Một Cách Sống
417- Khuôn Phép Làm Người
418- Sự Lựa Chọn Thói Quen
419- Cho T. Ḷng Nhẹ Nhỏm
420- Mở Rộng Tầm Nh́n
421- Tự Do Trong Hiểu Biết
422- T́m Thấy Tánh Chân Thật
423- Mỹ Phẩm Tạo Sắc Đẹp
424- Ở Đời Không Nhiễm Đời
425- Đức Phật & Con Đường Mới
426- Thiền Tịnh Song Hành
427- Thêm Bạn Bớt Thù
428- Thành Quả Của Đạo Đức
429- Cho Một Cái Tận Cùng
430- Giữ T́nh Cảm Thăng Bằng
431- Tư Cách Đạo Đức
432- Đừng Bỏ Lỡ Cơ Hội
433- Chuyển Hóa Phiền Muộn
434- Tâm Như Vầng Trăng Sáng
435- Nguy Hiểm Của Sân Hận
436- Không C̣n Thù Nghịch
437- Những Hiểu Biết Sâu Xa
438- Quân B́nh Trong Cuộc Sống
439- Thực Hành Ba Giải Đáp
440- Những Ảnh Hưởng Nguy Hiểm
441- Khôn Quá Hóa Dại
442- Bát Quan Trai Giới
443- Cùng Nghe Pháp Thuyết
444- Thiết Lập Sự Cảm Thông
445- Làm Một Công Dân Tốt
446- Pháp Sư Huyền Trang 1
447- Pháp Sư Huyền Trang 2
448- Ứng Dụng Nhân Quả
449- Cô Đơn Và Nụ Cười
450- Sống Thật Với Chính Ḿnh
451- Hiểu Đúng Và Sống Đúng
452- Nhận Thức Về Cuộc Đời
453- Tai Hại Của Ái Dục
454- Những Hiểu Biết Lương Thiện
455- Những Tư Duy Cần Thiết
456- Tác Dụng Của Lời Nói
457- Chúng Sanh Sợ Quả
458- Hiểu Biết Ba Loại Tâm
459- Hai Loại Gia Tài
460- Phát Huy Trí Tuệ
461- Độc Tính Tham Sân Si
462- Thế Sự Nói Khổ Vui
463- Phương Cách Cởi Trói
464- Đời Đạo Hài Ḥa
465- Con Đường Tâm Linh
466- Tự Điều Trị Chính Ḿnh
467- Sống Đời An Vui II
468- Quan Niệm Đổi Cuộc Đời
469- Lập Hạnh Thanh Tịnh
470- Tu Trong Mọi Hoàn Cảnh
471- Vô Thường & Thẩm Mỹ
472- Tinh Thần Tự Lập
473- Nói Sao Làm Vậy
474- Sáu Loại Chánh Niệm
475- Mùa Xuân & Ước Nguyện
476- Lễ Hội & Rằng Tháng Giêng
477- Diệu Dụng Của Tâm Từ
478- Giác Ngộ Về Sanh Tử I
479- Giác Ngộ Về Sanh Tử II
480- Dừng Lại & Ngồi Xuống
481- Ư Nghĩa Phóng Sanh I
482- Ư Nghĩa Phóng Sanh II
483- Bảy Cách Sống An Vui
484- Giới Thiệu Ba Nghiệp Thanh Tịnh
485- Ứng Dụng Tâm Từ Bi
486- Mục Tiêu Tối Thượng
487- Có Khó Mới Biết Tu
488- Thân An Lạc
489- Chế Tác Tâm Bồ Đề
490- Khẩu An Lạc
491- Năng Lực Của Tâm
492- Phương Pháp Nhẫn Nhục
493- Khi Chết Đi Về Đâu
494- Ư An Lạc
495- Một Người Hạnh Phúc
496- Hoạnh Tử & Cách Giải
497- Sự Sống Trong Cái Chết
498- Thệ Nguyện An Lạc
499- Nhận Lỗi Để Tu Thân
500- Sự Thật Của Khen chê
501- Sống An Vui Chết Nhẹ Nhàng
502- Mọi Việc Tùy Duyên
503- Họa Phước Từ Đâu Đến
504- Năm Loại Phước Hiện Tại
505- Xây Dựng Đạo Hạnh
506- Cách Giải Tỏa Oan Ức
507- Duy Tŕ Nếp Sống Trẻ
508- Vượt Qua Căn Thẳng
509- Bản Chất Của Cô Đơn
510- Học Hạnh Quan Âm
511- Hiện Tại Lạc Trú
512- Đối diện Với Thời Gian
513- Hiểu Biết & Cảm Thông
514- Nhĩ Căn Viên Thông
515- Thực Hành Nhĩ Căn Viên Thông
516- Chuyển Nghiệp Cuối Đời
517- Bốn Diệu Dụng Quan Âm
518- Thực Hành Ư Nghĩ Tốt
519- Đối Diện Tham Sân Si
520- Đối Diện Với Tuổi Già
521- Đối Diện Với Đau Khổ
522- Thực Tập Chấp Nhận
523- Tu Trong Mọi Công Việc
524- Tái Lập Lại Quân B́nh
525- Lợi Ích Của Tâm Từ
526- Thế Nào Là Giải Thoát
527- Cư Sĩ & Bồ Tát Đạo
528- Những Phật Sự Phải Làm
529- Kiểm Soát Những Cảm Xúc
530- Hiểu Đúng Làm Đúng
531- Đi T́m Chân Thật
532- Cuộc Sống Của Cư Sĩ
533- Sự Hiểu Biết Của Tâm
534- Lợi Ích Của Học Phật
535- Niềm Vui Ngày Thành Đạo
536- Lễ Tạ Ân Cửu Huyền
537- Về Hai Chữ Phước Đức
538- Niềm Vui Trong Ngày Xuân
539- Họa Phước Cũng Do Ta
540- Ư Nghĩa Đàn Dược Sư
541- Tinh Thần Cầu Đạo
542- Thực Tế Làm Vỡ Mộng
543- Đi Bằng Đôi Chân Ḿnh
544- Lợi Ích Quy Y Tam Bảo
545- Tai Hại Sự Nói Xấu
546- Mười Bốn Đức Vô Úy
547- Thành Thật Là Nguồn Sống
548- Học Đức Khiêm Cung
549- Thiền Tọa Và Thiền Hành
550- Niệm Phật Kinh Hành
551- Điềm Tĩnh Trong Mọi Lúc
552- Đừng Nên Coi Trọng Ḿnh
553- Tài Sản Cao Quư
554- Nguyên Nhân Tạo Nghiệp
555- Hiện Tượng Báo Mộng
556- Mê Và Ngộ
557- Buông Bỏ Sự Bất An
558- Không Nên Đổ Lỗi
559- Quán Niệm Những Sai Lầm
560- Tâm Từ Sanh Quả Phúc
561- Cầu Phật Từ Gia Hộ
562- Hữu Xạ Tự Nhiên Hương
563- Sức Khỏe Của Tinh Thần
564- Con Vua Th́ Được Làm Vua
565- Cho Đi Là Nhận Lại
566- Đức Trọng Quỷ Thần Kinh
567- Sống Đời Khỏe Mạnh
568- Ba Điều Căn Bản
569- Sống Đời Hạnh Phúc
570- Biết Ḿnh Không Biết
571- Đi T́m Sự Hoàn Hảo
572- Nuôi Dưỡng Ḷng Từ
573- Những Thú Đam Mê
574- Niềm Vui Tỉnh Thức
575- Tu Tạo Phước Đức
576- Hiện Tại Có Ǵ Lạ
577- Pháp Môn Dược Sư
578- Cực Lạc Là Có Thật
579- Mười Hai Nguyện Dược Sư
580- Sám Hối Và Phát Nguyện
581- Đông Phương Tịnh Độ
582- Thực Tập Lắng Nghe
583- Mục Đích Của Người Tu
584- Bản Chất Tâm Từ Bi
585- Những Định Kiến Nguy Hiểm
586- Tự Làm Chủ Riêng Ḿnh
587- Hành Tŕ Thiền Dược Sư
588- Có Hiểu Mới Thương
589- Cho Hạnh Phúc Hơn Nhận
590- Tạ Ân Cửu Huyền
591- Xuân Với Người Biết Tu
592- Ư Nghĩa Rằm Tháng Giêng
593- Năm Mới Vận Hội Mới
594- Thương Vô Điều Kiện
595- Tâm Như B́nh Minh
596- Từ Bi Và Trí Tuệ
597- Hạnh Nguyện Phật Dược Sư
598- Dược Sư Nguyện Thứ Nhất
599- Dược Sư Nguyện Thứ Hai
600- Dược Sư Nguyện Thứ Ba
601- Dược Sư Nguyện Thứ Tư
602- Dược Sư Nguyện Thứ Năm
603- Vị Phật Thầy Thuốc
604- Vui Trong Tham Dục
605- Đối Xử Như Khách Lạ
606- Hạnh Phúc Trong Cuộc Đời
607- B́nh Yên Hạnh Phúc Đến
608- Hạnh Phúc Theo Mỗi Người
609- Ư Thức Về Tức Giận
610- Khó Khăn Và Hạnh Phúc
611- Tâm Từ Chữa Lành Bệnh
612- Tâm Lành Sanh Hạnh Phúc
613- Lạc Quan Về Tương Lai
614- T́nh Thương Và Hạnh Phúc
615- Sự Thanh Thản Tâm Hồn
616- Chỉ Một Con Đường
617- Khi Thực Tập Chánh Pháp
618- Ba Thân Của Đức Phật
619- Khống Chế Sự Sợ Hải
620- Nhờ Chướng Ngại Biết Tu Hiền
621- Nh́n Người Xét Ḿnh
622- Tích Lũy Tâm Bồ Đề
623- Chọn Một Nụ Cười
624- Khôn Ngoan Sống Hạnh Phúc
625- Tự Do Sống Thảnh Thơi
626- Tâm B́nh An
627- Một Kiếp Làm Người
628- B́nh Yên Trong Mọi Lúc
629- Khoảnh Khắc An Vui
630- Đời Sống Thanh Nhàn
631- Cafe Quả Trứng & Cà Rốt
632- Nghệ Thuật Lắng Nghe
633- Tâm Vắng Lặng
634- Thấy Điều Tốt Của Người
635- Tu Là Chuyển Nghiệp
636- Đánh Thức Tâm Bồ Đề
637- Ư Nghĩa Cầu An
638- Ư Nghĩa Rằm Tháng Giêng
639- Những Thực Tế Cần Biết
640- Đức Phật Dược Sư
641- Đông Phương Tịnh Độ
642- Niệm Phật & Lợi Ích
643- Thế Giới Phật Dược Sư
644- Phát Nguyện Về Tịnh Độ
645- Buồn Giận Mất Khôn
646- Làm Một Người Tốt
647- Hạnh Phúc Nào Cho Ta
648- Pháp Môn Tổng Tŕ
649- Giá Trị Ḷng Từ Bi
650- T́m Cầu Hạnh Phúc
651- Ư Nghĩa Về Tịnh Độ
652- Lễ Lạy Cúng Dường Tăng
653-Thực Hành Hạnh Nhân Từ
654- Chỉ Một Con Đường
655- Hiện Thân Phật Ngọc
656- Thành Quả Pháp Dược Sư
657- Điều Đáng Sợ Trong Đời
658- Những Lựa Chọn Quan Trọng
659- Khái Niệm Về Cầu Siêu
660- Sân Hận Đi Về Đâu
661- Khi Con Mắt Biết Tu
662- Tội Phỉ Báng Niềm Tin
663- Khổ V́ Tham Quá Độ
664- Trọng Tâm Quán Thế Âm
665- Đàn Dược Sư Thất Châu
666- Chánh Tín Sống Thảnh Thơi
667- Tà Kiến Sống Khổ Đau
668- Chất Liệu Cần Thiết
669- Ngôi Nhà Chánh Pháp
670- Ai Cũng Muốn May Mắn
671- Bí Quyết Sống Thanh Thản
672- Biểu Hiện Sự May Mắn
673- Một Không Gian Thanh Tịnh
674- Dọn Tâm Ăn Tết
675- Ngày Cuối Năm
676- Tết & Ngày Rằm Tháng Giêng
677- Cầu An Đầu Năm
678- Ứng Dụng Ḷng Từ
679- Lợi Ích Của Ḷng Từ
680- Hướng Đi Của Phật Tử II
681- Thực Tập Từ Bi Quán
682- Khi Trái Tim Rộng Mở
683- Trí Tuệ Trong Đời Sống
684- Đức Tin Mù Quán
685- Ư Nghĩa Lễ Cầu Siêu
686- Nhân Lành Sanh Quả Tốt
687- Bốn Bà Vợ Yêu Quư
688- Ư Nghĩa Bảy Bước Trên Hoa Sen
689- Ai Dẫn Ta Luân Hồi
690- Gần Thầy Tốt Bạn Hiền
691- Nuôi Dưỡng Niềm Tin
692- Khi Trái Tim Biết Nghe
693- Trưởng Dưỡng Đạo Đức
694- Khi Trong Tâm Có Phật
695- Đối Diện Với Thị Phi
696- Là Hoa Hay Rác
697- Khi Tấm Ḷng Rộng Mở
698- Hăy Là Đệ Tử Phật
699- Gieo Trồng Ḷng Tốt
700- Oai Lực Của Tín Tâm
701- Tiêu Tai Diên Thọ
702- Tu Để Hồi Hướng
703- Có Nguyện Mà Không Cầu
704- Trách Nhiệm Chính Ḿnh
705- Đánh Thức Từ Tâm
706- Tự Tánh Di Đà
707- Thân Cận Bạn Hiền
708- Nhớ Ơn Thí chủ
709- Lợi Ích Khi Lạy Phật
710- Mục Đích Lễ Cầu Siêu
711- Tu Tạo Phước Điền
712- Sức Mạnh Của Niềm Tin
713- Chấm Dứt Tâm Nghi Ngờ
714- Những Người Không Ô Nhiễm
715- Những Điều Ước Nguyện
716- Sự Tắm Rửa Nội Tâm
717- Hướng Đi Ngày Cuối Năm
718- Người Tu Cửu Huyền Thăng
719- Ngày Đầu Xuân Đi Lễ
720- Ngày Rằm Tháng Giêng
721- Ư Nghĩa Sự Chuyển Hóa
722- Có Khó Mới Nên Người
723- Pháp Pḥng Hộ Thân
724- Thực Hành Về Năm Quán
725- Phước Huệ Song Tu
726- Phong Cách Của Người Tu
727- Hên Xui Từ Đâu Đến
728- Tính Ḥa Nhă Yêu Thương
729- Nên Gieo Trồng Nhân Tốt
730- Phật Pháp Và Thế Gian
731- Định Hướng Thuyền Đời
732- Đi T́m Sự Yên Tịnh
733- Đối Diện Với Khó Khăn
734- Niềm Vui Khi Biết Tu
735- Diệu Dụng Pháp Dược Sư
736- Thực Hành Hơn Lư Thuyết
737- B́nh Đẳng Theo Đạo Phật
738- Cơi Tịnh Độ Lư Tưởng
739- Lợi Ích Không Nói Dối
740- Vào Nhà Như Lai
741- Công Đức Chiêm Bái Xá Lợi
742- Cách Chế Tác Hạnh Phúc
743- Bảy Chặn Đường Trong Đời
744- Tai Hại Của Ích Kỷ
745- Người Tu Như Càu Ruộng
746- Khi Tâm T́nh Tĩnh Lặng
747- Khen Chê Như Gió Thoảng
748- Cần Biết Về Chẩn Tế
749- Khơi Dậy Ḷng Nhân Hậu
750- Phật Thần Có Thật Không
751- Họa Từ Miệng Mà Sanh
752- Ước Mơ Của Người Tu
753- Người Biết Tu Cầu Nguyện
754- Biết Đủ Th́ Vui Măi
755- Thể Hiện Ḷng Biết Ơn
756- Bỏ Những Thứ Không Cần
757- Mục Đích Của Tu Phật
758- Thực Hành Hạnh Khiêm Cung
759- Thực Tập Hạnh Thành Thật
760- Bí Quyết Sống B́nh An
761- Tu Tạo Khẩu Nghiệp
762- Lễ Tạ Ân Cửu Huyền
763- Tôn Giả Tài Lộc Sivali
764- Tôn Giả Không Bệnh Bạc Câu La
765- Người Nghe Pháp Cần Biết
766- Giữ Ǵn Các Căn
767- Bỏ Những Ǵ Cần Bỏ
768- Im Lặng Là Tuệ Giác
769- Khi Tâm Ta Thay Đổi
770- Ân Đền Nghĩa Trả
771- Muốn Thoát Khỏi Canh Nghèo
772- Khi Gặp Chuyện Thị Phi
773- Quả Báo Lưỡi Hai Chiều
774- Quả Báo Của Ác Khẩu
775- Biết Rơ Chính Ḿnh
776- Phúc Báo Của Khiêm Cung
777- Quả Báo Nghiệp Tranh Căi
778- Quả Báo Nói Thêu Dệt
779- Quả Báo Lời Nói Dối
780- Sám Hối Tướng Tốt Sanh
781- Quả Báo Nghiệp Sát Sanh
782- Quả Báo Phá Hoại Chùa
783- Phước Báo Xây Dựng Chùa
784- Họa Phước Do Ta Tạo
785- Tấm Ḷng Vị Tha
786- Tu Thân Dưỡng Tâm
787- Tập Sống Đời Đơn Giản
788- Phước Báo Không Nói Dối
789- Công Đức Xây Cầu Đường
790- Đức Phật Ở Quán Cafe
791- Phước Báo Thiện Tùy Hỷ
792- Nghiệp Báo Ác Tùy Hỷ
793- Bốn Hạng Phụ Nữ
794- Nặng Nhất Là Khẩu Nghiệp
795- Bốn Hạng Người Ở Đời
796- Bốn Hạng Người Thường Gặp
797- Bốn Hạng Người Đáng Kính
798- Nói Đúng Thời Đúng Lúc
799- Phước Báo Của Bố Thí
800- Nghiệp Báo Của Keo Kiệt
801- Thể Hiện Sự Khiêm Cung
802- Một Năm Dài Hay Ngắn
803- Cầu An Được B́nh An
804- Có Khổ Mới Biết Vui
805- Phước Cúng Dường Tam Bảo
806- Được Làm Người Phước Đức
807- Phật Độ Người Có Duyên
808- Cái Bẩy Của Dục Lạc
809- Tạo Tác Thiện Duyên
810- Sống Lương Thiện Chính Ḿnh
811- Ngân Quỹ Thời Gian
812- An Ủi Khi Được cho
813- Gieo Nhân Th́ Hái Quả
814- Thần Khẩu Hại Xác Phàm
815- Đạt Được Điều Ước Mơ
816- Giải Thoát Theo Phật Giáo I
817- Giải Thoát Theo Phật Giáo II
818- Biết Dừng Là Người Khôn
819- Hiểu Vô Thường Là Thường
820- Phải Tự Độ Ḿnh
821- Tu Rồi Không Sầu Muộn
822- Sân Hận Từ Đâu Đến
823- Phương Pháp Diệt Sân Hận
824- Khởi Động Ḷng Vị Tha
825- Sống Thọ Và Khỏe Mạnh
826- Một Cuộc Đời Hoàn Hảo
827- Lợi Ích Sự Bao Dung
828- Mỗi Ngày Một Việc Thiện
829- Ư Nghĩa Thờ Tổ Tiên
830- Chín Loại Thức Ăn
831- Ư Nghĩa Cúng Tổ Tiên
***  Mời Nghe Phật Pháp Căn Bản