Các Phật Tử Muốn Thỉnh
  Những Bài Thuyết Pháp Thâu
  Trên CD Xin Điền Vào Phiếu
         Yêu Cầu Dưới Đây:
         PHIẾU THỈNH CD
001- Mùa Xuân An Lạc
002- Hoa Nở Trong Vườn Tâm
003- Mẹ Hiền Quán Thế Âm
004- Thắp Sáng Chánh Niệm
005- Tình Không Biên Giới
006- Giải Tỏa Phiền Giận
007- Hạnh Phúc Cüa Cô Ðơn
008- Thực Tập Thänh Thơi
009- Ðường Vào Tînh Lặng
010- Tinh Thần Tự  Chủ
011- Giữ Gìn Phẩm Hạnh
012- Cuộc  Sống Có Ý Nghîa
013- Sức Mạnh Của Tâm
014- Nền Täng Của Sự An Vui
015- N. Th. T. Giồi Tâm Niệm
016- Ý Niệm Tỉnh Thức
017- Con Ðường Trung Ðạo
018- Giữ Gìn Tế Hạnh
019- Dừng Lại Ðể Mà Ði
020- Ý Nghĩa Ngày Tự Tứ
021- Nhận Diện Kẻ Thù
022- Ðối Diện Với Khổ Ðau
023- Biết Dùng Phương Tiện
024- Quay Về Nương Tựa
025- Diệt Trừ Lòng Vị Kỷ
026- Tai Hại Của Ước Muốn
027- Phương Pháp Niệm Tâm
028- Cái Nhìn Nhất Quán
029- Ngày Thành Ðạo
030- Thiền & Tổ Huệ Năng
031- Quét Dọn Cuối Nåm
032- Tạ Ân Cửu Huyền
033- Ý Niềm Về Mùa Xuân
034- Mắt Nhìn Vào Thế Gian
035- Cánh Hoa Trang Ðiểm
036- Bước Chân Kỳ Diệu
037- Nång Lực Niệm Quan Âm
038- Nghệ Thuật Làm Vườn
039- Hạt Giống Ðầu Tiên
040- Ý Nghĩa Ngày Ðản Sanh
041- Nguồn Năng Lực Nội Tại
042- Hạnh Phúc Tương Lai
043- Bình Thường Là Ðạo
044- Hạnh Phúc & Khổ Ðau
045- Mục Tiêu Cuối Cùng
046- Trưởng Dưỡng Nội Quán
047- Làm Nở Hoa Trí Tuệ
048- Biết Ơn & Ðền Ơn
049- Tăng Phước Thêm Thọ
050- Niềm Vui Tự Ðến
051- Tai Hại Sự Khen Mình
052- H. T. Về Chánh Niệm
053- Thực Hành Lợi Tha
054- Tập Hạnh Lắng Nghe
055- Nụ Cười Trên Môi
056- Bản Chất Của Sự Thật
057- D. T. Lòng Nhiệt Thành
058- D. T. Lòng Nhiệt Thành2
059- D. T. Lòng Nhiệt Thành3
060- D. T. Lòng Nhiệt Thành4
061- Liều Thuốc Hồi Sinh
062- Người T. Hành Chí Lớn
063- Liều Thuốc Hồi Sinh 02
064- M. T. Thảnh Thơi Bay
065- Hoa Nở Tâm Phật Hiện
066- H Nở Tâm Phật Hiện 02
067- Một Tâm Hồn Bao Dung
068- P. Thanh Lọc Thân Tâm
069- G. Tâm Như Giữ Thành
070- Tâm Hồn Thanh Tịnh
071- Tâm Hồn Thanh Cao
072- Tuệ Giác Tư Duy
073- Ðức Tin Trong Sáng
074- Tính Sổ Cuối Nåm
075- Ðường Về Cõi Phật
076- H. Phúc Của Riêng Mình
077- Hướng Ði & Nơi Ðến
078- Ðường Ði Ngàn Hoa Nở
079- Bản Chất Của Bốn Ðế
080- Năng L. Sự Cầu Nguyện
081- Ði Trên Con Ðường Vui
082- Chuyến Xe Giải Thoát
083- Lương Tâm Con Người
084- Cứu Khổ Ban Vui
085- Nghệ Thuật Câu Cá
086- Gia Tài Của Chúng Ta
087- Ánh Sáng Bình Minh
088- T.  C. Sông Phiền Muộn
089- Tuổi Trẻ & Hạnh Phúc
090- T. Dấu Chân Người Xưa
091- Ðức Quán Thế Âm
092- Ðóa Hoa Nhân Phẩm
093- Giữ Thể Diện Cho Nhau
094- Ai Cũng Có Lỗi Lầm
095- N.  L. Của Sự Tu Tập
096- Ðịa Tạng Bồ Tát
097- Hiện Thân Của Tâm Từ
098- Nhân Sự Của Ðạo Phật
099- Tâm Hạnh Hỷ Xă
100- Tâm Hạnh Thanh Tịnh
101- Tâm Hạnh Tinh Tấn
102- Tâm Hạnh Từ Bi
103- Tâm Hạnh Trí Tuệ
104- Tâm Hạnh Bình Ðẳng
105- Tâm Hạnh Bình Ðẳng II
106- Tâm Hạnh Nhẫn Nhục
107- Tâm Ý Bền Vững
108- Tâm Hạnh Lợi Tha
109- Hành T. Phương Tây 1
110- Hành T. Phương Tây 2
111- Hành T. Phương Tây 3
112- Hành T. Phương Tây 4
113- Hành T. Phương Tây 5
114- Năm Mới Phát Tài
115- Hành T. Phương Tây 6
116- Kết Quả Của Niềm Tin
117- Xuất Gia Của Tất Đạt Đa
118- Sống Đời An Vui
119- Người Anh Cao Cả
120- Hạnh Nguyện Phổ Hiền
121- Khổ Nhưng Mà Vui
122- Con Đường Đầy Sen Búp
123- Con Đường Đầy Sen Búp.
124- Con Đường Đầy Sen Búp
125- Làm Mới Lại Cuộc Đời 1
126- Làm Mới Lại Cuộc Đời 2
127- Thoa Dịu Cơn Phẩn Nộ
128- Từ Giây Phút Ban Đầu
129- Phước Báo Nhiệm Mầu
130- Nguồn Tâm Thanh Tịnh
131- Con Đường Phải Đi
132- Thân Cận Thiện Tri Thức
133- Mỗi N. Đều Thanh Tịnh
134- Tâm K. Nên Vọng Cầu
135- Nụ Cười Giäi Thoát
136- Tâm K. Nên Vọng Cầu
137- Con Đường Lư Tưởng 1   
138- Con Đường Lư Tưởng 2
139- Con Đường Lư Tưởng 3
140- Địa Tạng Bồ Tát, Người ..
141- Lợi Ích Sự Lắng Nghe
142- Tấm Ḷng Như Biển
143- Chuyển Mê Khai Ngộ
144- Chuyển Hóa Tự Thân
145- Tuổi Trẻ, Hôn Nhân ...
146- Tuổi Trë, Hôn Nhân ...
147- Quan N. Phật Giáo Về
148- Vào Tuổi Thành Niên
149- Quan Niệm Phật Giáo 1
150- Quan Niệm Phật Giáo 2 .
151- Quan Niệm Phật Giáo 3 .
152- Quan Niệm Phật Giáo 4 .
153- Bổn Phận Phật Tử Tại Gia
154- Hạnh Phúc Từ Đâu Đến
155- T́m Lại Người Xưa
156- Sự H. Tặng Nhiệm Mầu
157- Những Cuộc Hồi Sinh
158- Phước Trí Song Hành
159- Đạo Phật, Xă Hội Ngày ...
160- Đạo Phật, Xă Hội Ngày ...
161- Bến Bờ Giác Ngộ
162- Y Chánh Trang Nghiêm
163- Ân Đền Oán Trả
164- Mê Nhất Kiếp Ngộ Nhất
165- Điều Phục Tâm Ư 1    
166- Điều Phục Tâm Ư 2
167- Điều Phục Tâm Ư 3
168- Điều Phục Tâm Ư 4
169- Lời Nói Dễ Thương
170- Tư Cách Của Con Người
171- Lương Tâm Của Con ...
172- Lương Tâm Của Con ...
173- Mười Bước Đến An Vui
174- Nói Thật & Sống Thật
175- Không C̣n Ràng Buộc
176- Thực Hành Sống Phạm ...
177- Tánh Tướng Giải Thoát
178- Tập Làm Người Quân Tử
179- Can Đảm Với Thực Tại
180- Khái Niệm Về Nghiệp
181- Chuyển Hóa Tư Tưởng
182- Thế Giới Nhiệm Mầu
183- Tuổi Trẻ & Niệm Phật
184- Chánh Hạnh Trí Tuệ
185- Niệm Phật & Bát Chánh ...
186- Đức Q. Thế Âm Bồ Tát
187- Ư N. Sự Cầu Nguyện
188- Con Đ. Thênh Thang
189- Ba A. Chàng Pháo Thủ
190- Ngôi Chùa & Tuổi Trẻ
191- Lợi Ích Của Sự Im Lặng
192- Trở Lại Cơi Đời Nầy
193- Kiên Tŕ Để Thành Công
194- Tự Do Đầu Tiên, Cuối ...
195- Thực Tập Chánh Ngữ
196- Ḥa B́nh & Sự Phục Hồi
197- Gỡ Rối Tơ Ḷng
198- Tu Tâm & Tu Tướng
199- Diệt Ma Trừ Ma
200- Hiểu Biết, Thương Yêu
201- Chiếc Bè Qua Sông
202- Thực Tại Nhiệm Mầu
203- Không C̣n Phiền Muộn
204- Nhà Giáo Muôn Thuở 1
205- Nhà Giáo Muôn Thuở 2
206- Chuẩn Đề Bồ Tát
207- Con Đường Thành Tựu
208- Đức Phật A Di Đà
209- Buông Bỏ Tâm Ích Kỷ
210- Những Đặc Điểm Khó ...
211- Bốn Bước Đến An Vui
212- Chữ Nhẫn Trong Đạo ...
213- Hướng Đi Của Phật Tử
214- Nụ Cười Di Lặc
215- Tự Khiển Trách Ḿnh
216- Lỗi Lầm & Sám Hối
217- Nghệ Thuật Làm Đẹp 1
218- Nghệ Thuật Làm Đẹp 2
219- Phổ Hiền Bồ Tát
220- An Lạc Trong Đau Khổ
221- Những Điều Ước Nguyện
222- Chế Ngự Cảm Giác
223- Chuẩn Đề Bồ Tát
224- Thương Nhiều Là Tâm ...
225- Tịnh Uế Do Tâm
226- Vùng Đất Đầy Hứa Hẹn
227- Ở Đâu Cũng Thanh Tịnh
228- Quê Hương Lư Tưởng
229- Cơ Hội Ngàn Vàng
230- Có Đi Th́ Có Đến
231- Niềm Vui Hiện Tại
232- Bóng Dáng Của Hạnh ...
233- Tự Do & An Lạc
234- Không C̣n Mộng Mơ
235- Ba Nguồn Năng Lượng
236- Con Đường Chuyển Hóa
237- Phước Huệ Song Tu
238- Ăn Để Mà Sống
239- Luôn Luôn V́ Hạnh Phúc
240- Hành Trang Đi Vào Đời
241- Ư Niệm Về Hạnh Phúc
242- Nghĩ Về Ngày Vu Lan
243- Đạo Phật & Cuộc Đời
244- Đời Đẹp, T́nh Vẫn Xanh
245- Vượt Thoát Ư Niệm
246- Vườn Tâm Hoa Tuệ
247- Thanh Lọc Nguồn Tâm
248- Không C̣n Mặc Cảm
249- Làm Sao Hết Sân Hận
250- Không C̣n Lo Âu
251- Thử Ḥa Điệu Sống
252- Nghệ Th. Tạo Hạnh Phúc
253- Nghệ Th. Tạo Hạnh P. 2
254- Ḥa Nhă & Yêu Thương
255- Nhịp Cầu Thông Cảm
256- Cải Thiện Sự Quan Hệ
257- Tịnh Độ Nhân Gian
258- Nguồn H. Phúc Chung
259- Hạnh Phúc & Khổ Đau
260- Giác Ngộ Giải Thoát
261- Tinh Thần Không Sợ Hải
262- Nh́n Lại Chính Ḿnh 1
263- Nh́n Lại Chính Ḿnh 2
264- Tịnh Độ Nhân Gian 2
265- Những Người Không Chết
266- Tinh Thần Bi Trí Dũng
267- Mùa Xuân Miên Viễn
268- Tâm Hồn Hướng Thiện
269- Niềm Vui Vô Tận
270- Tâm Nguyện Rộng Lớn
271- Tự Thắp Đuốc Mà Đi
272- Người Bạn Tri Kỷ
273- Quan Niệm Khổ Vui
274- Thương Tất Cả Mọi Người
275- Giấc Mơ & Hiện Thực
276- T́nh Yêu Chân Thật 1
277- T́nh Yêu Chân Thật 2
278- T́nh Yêu Chân Thật 3
279- Ư Nghĩa Cầu Nguyện 1
280- Ư Nghĩa Cầu Nguyện 2
281- Ư Nghĩa Cầu Nguyện 3
282- Chuyển Đổi Cách Nh́n
283- T́nh Yêu Thăng Hoa
284- Chấp Nhận Khổ Đau
285- Hiện Tại Tuyệt Vời
286- Tâm Tư Lắng Đọng
287- Tháo Gỡ Sự Ràng Buộc
288- Nghệ Thuật Dừng Lại
289- Sanh Tử Là Oan Gia
290- Một Là Tất Cả
291- Nguồn Gốc Của Hận Thù
292- Thay Đổi Vận Mệnh
293- Thuốc Trị Lành Tai Họa
294- Xin Cho Nhau Niềm Tin
295- Sống Đời Tự Trị
296- Tạo Sự Cảm Thông
297- Cuộc Sống Có Mục Đích
298- Ân Sư Trưởng
299- Thế Gian Vô Thường
300- Tránh Những Hiểu Lầm
301- Niềm Vui trong Sáng
302- Thầy Thuốc, Cầu Nguyện
303- Đời Sống Tinh Thần
304- Một Nẻo Đi Về
305- Niềm Vui Nào Cho Ta
306- Con Đ. Đến Ḥa B́nh
307- Thương Nhau V́ Lời Nói
308- Nếp Sống Trong Sạch
309- Nh́n Thẳng Vào Thực Tại
310- T́m Vui Trong Đau Khổ
311- Cuộc S. Có Trách Nhiệm
312- Can Đảm Nhận Lỗi
313- Ba Cửa Giải Thoát
314- Hạnh Phúc Sự Làm Lành
315- Đầu Xuân & Lời Phật Dạy
316- Chuyển Thành Sức Sống
317- Vô Thường Là Hạnh Phúc
318- Giữ Ǵn Thân Tâm
319- Phước Báo Tuyệt Vời
320- Ngọc Xá Lợi
321- Những Hành Vi Đạo Đức
322- Quét T. Trước Sân Nhà
323- Tiếng Nói Của Lương Tâm
324- Thực Hành Cho & Nhận
325- Tài Sản Của Chúng Ta
326- Làm Sao Không Sân Hận
327- Khổ V́ Trói Buộc
328- Chế Ngự Sự Yếu Đuối
329- Biết T. Về Ngọc Xá Lợi
330- Con Đường Trở Về
331- Bồ Tát Thích Quảng Đức
332- Cách Chế Tác T́nh Thân
333- Nh́n Lại Tự Tâm
334- Đối Mặt Với Thực Tại
335- Mở Rộng Chân Trời Mới
336- Nếp Sống Cao Đep Nhất
337- Học Hạnh Quán Thế Âm
338- Một Hướng Đi Về
339- Những C. Liệu Cần Thiết
340- Thực Hành Nếp Sống Đạo
341- Nghệ Thuật Khôn Ngoan
342- Sự Từ Bỏ Tuyệt Vời
343- Tầm Nh́n Cao Rộng
344- Nhận Thức Sự Đau Khổ
345- Thấy Giả T́m Chân Đạo
346- Không, Không Có Kh. Làm
347- Tấm Ḷng Vị Tha
348- Người Hạnh Phúc Tr.  Nhất
349- Sự Cân B. Tr. Cuộc Sống
350- Niềm Vui & Sự Hài Ḷng
351- Sự Quay Về Nương Tựa
352- Mặt Trái Của Cuộc Đời
353- Sự Tỉnh Giác Hằng Ngày
354- Sự C. Cùng Cao Thượng
355- Lời Thầy C̣n Măi Măi
356- Con Đường Đến Hạnh Phúc
357- Cách Chuyển H. Khó Khăn
358- Bốn N. Th. Hướng Thượng
359- Vượt Qua Cơn Mê
360- Rồi Mùa Xuân Lại Đến
361- Ngày Rằm Tháng Giêng
362- Đạo Đức Của Con Người
363- Mỗi Khi Đến Chùa
364- Làm Sáng Viên Ngọc Quư
365- Giá Trị Của Cuộc Đời
366- Về Nh. C. Liệu Cần Thiết
367- Là Một Người May Mắn
368- Giá Trị Của T́nh Thương
369- Can T. Với Tuế Nguyệt
370- Hết Ḷng Cho Nhau
371- Tinh Thần Người Học Đạo
372- Sự Lựa Chọn Thông Minh
373- Thương Người Như Th. Ta
374- Thời Gian & Hạnh Phúc
375- Sống Như Chánh Pháp
376- Nguyên Nhân Sự Đổ Vỡ
377- Đạo T. Từng Bước Chân
378- Hài Ḥa Để Chung Sống
379- Quan Niệm Về Tốt Xấu
380- Làm Sao Sống Hoan Hỷ
381- Thành Quả Của Tu Học
382- Sự Toàn Hảo & An Tịnh
383- Một Đời Sống Có Ư Nghĩa
384- Thuốc H. Chữa Lành Bệnh
385- Thực H. Hạnh Quán Âm
386- Lẽ Sống Của Mọi Loài
387- Tự Làm Đẹp Chính Ḿnh
388- Sáng T. Một Tương Lai
389- Nguồn Tài Sản Nội Tại
390- Thay Đổi Cách Nh́n
391- Đạo P. Vầng Thái Dương
392- Một Nếp Sống Thanh B́nh
393- Làm Như Lời Phật Dạy
394- Hạnh Của Người Quân Tử
395- Nguy Hiểm Của Chấp Ngă
396- Làm Việc Hết Ḷng
397- Thầy Thuốc Dược Sư
398- Hạnh P. Trong Bận Rộn
399- Chấm Dức Nghiệp Trần
400- Làm Sao Không Đổ Vỡ
401- Phát Triển Nguồn Nội Tại
402- Cách Dừng Lại Các Căn
403- T. T. Là Thương Người
404- Ranh Giới Thiện Ác
405- Nơi Trú Ẩn An Toàn
406- Gieo N. Vào Ruộng Phước
407- Chuyển Thành Sức Sống
408- Đem Đạo Vào Đời
409- Sống Với Tâm B́nh Yên
410- Sự Có Mặt Nhiệm Mầu
411- Đ́ T́m Một Mùa Xuân
412- Trong Tâm Tự Có Phật
413- Tự Đ. Trị Chính Ḿnh
414- Cách C. Hóa Oán Thù
415- Năm Ch́a Khóa Giải Oan
416- Lựa Chọn Một Cách Sống
417- Khuôn Phép Làm Người
418- Sự Lựa Chọn Thói Quen
419- Cho T. Ḷng Nhẹ Nhỏm
420- Mở Rộng Tầm Nh́n
421- Tự Do Trong Hiểu Biết
422- T́m Thấy Tánh Chân Thật
423- Mỹ Phẩm Tạo Sắc Đẹp
424- Ở Đời Không Nhiễm Đời
425- Đức Phật & Con Đường Mới
426- Thiền Tịnh Song Hành
427- Thêm Bạn Bớt Thù
428- Thành Quả Của Đạo Đức
429- Cho Một Cái Tận Cùng
430- Giữ T́nh Cảm Thăng Bằng
431- Tư Cách Đạo Đức
432- Đừng Bỏ Lỡ Cơ Hội
433- Chuyển Hóa Phiền Muộn
434- Tâm Như Vầng Trăng Sáng
435- Nguy Hiểm Của Sân Hận
436- Không C̣n Thù Nghịch
437- Những Hiểu Biết Sâu Xa
438- Quân B́nh Trong Cuộc Sống
439- Thực Hành Ba Giải Đáp
440- Những Ảnh Hưởng Nguy Hiểm
441- Khôn Quá Hóa Dại
442- Bát Quan Trai Giới
443- Cùng Nghe Pháp Thuyết
444- Thiết Lập Sự Cảm Thông
445- Làm Một Công Dân Tốt
446- Pháp Sư Huyền Trang 1
447- Pháp Sư Huyền Trang 2
448- Ứng Dụng Nhân Quả
449- Cô Đơn Và Nụ Cười
450- Sống Thật Với Chính Ḿnh
451- Hiểu Đúng Và Sống Đúng
452- Nhận Thức Về Cuộc Đời
453- Tai Hại Của Ái Dục
454- Những Hiểu Biết Lương Thiện
455- Những Tư Duy Cần Thiết
456- Tác Dụng Của Lời Nói
457- Chúng Sanh Sợ Quả
458- Hiểu Biết Ba Loại Tâm
459- Hai Loại Gia Tài
460- Phát Huy Trí Tuệ
461- Độc Tính Tham Sân Si
462- Thế Sự Nói Khổ Vui
463- Phương Cách Cởi Trói
464- Đời Đạo Hài Ḥa
465- Con Đường Tâm Linh
466- Tự Điều Trị Chính Ḿnh
467- Sống Đời An Vui II
468- Quan Niệm Đổi Cuộc Đời
469- Lập Hạnh Thanh Tịnh
470- Tu Trong Mọi Hoàn Cảnh
471- Vô Thường & Thẩm Mỹ
472- Tinh Thần Tự Lập
473- Nói Sao Làm Vậy
474- Sáu Loại Chánh Niệm
475- Mùa Xuân & Ước Nguyện
476- Lễ Hội & Rằng Tháng Giêng
477- Diệu Dụng Của Tâm Từ
478- Giác Ngộ Về Sanh Tử I
479- Giác Ngộ Về Sanh Tử II
480- Dừng Lại & Ngồi Xuống
481- Ư Nghĩa Phóng Sanh I
482- Ư Nghĩa Phóng Sanh II
483- Bảy Cách Sống An Vui
484- Giới Thiệu Ba Nghiệp Thanh Tịnh
485- Ứng Dụng Tâm Từ Bi
486- Mục Tiêu Tối Thượng
487- Có Khó Mới Biết Tu
488- Thân An Lạc
489- Chế Tác Tâm Bồ Đề
490- Khẩu An Lạc
491- Năng Lực Của Tâm
492- Phương Pháp Nhẫn Nhục
493- Khi Chết Đi Về Đâu
494- Ư An Lạc
495- Một Người Hạnh Phúc
496- Hoạnh Tử & Cách Giải
497- Sự Sống Trong Cái Chết
498- Thệ Nguyện An Lạc
499- Nhận Lỗi Để Tu Thân
500- Sự Thật Của Khen chê
501- Sống An Vui Chết Nhẹ Nhàng
502- Mọi Việc Tùy Duyên
503- Họa Phước Từ Đâu Đến
504- Năm Loại Phước Hiện Tại
505- Xây Dựng Đạo Hạnh
506- Cách Giải Tỏa Oan Ức
507- Duy Tŕ Nếp Sống Trẻ
508- Vượt Qua Căn Thẳng
509- Bản Chất Của Cô Đơn
510- Học Hạnh Quan Âm
511- Hiện Tại Lạc Trú
512- Đối diện Với Thời Gian
513- Hiểu Biết & Cảm Thông
514- Nhĩ Căn Viên Thông
515- Thực Hành Nhĩ Căn Viên Thông
516- Chuyển Nghiệp Cuối Đời
517- Bốn Diệu Dụng Quan Âm
518- Thực Hành Ư Nghĩ Tốt
519- Đối Diện Tham Sân Si
520- Đối Diện Với Tuổi Già
521- Đối Diện Với Đau Khổ
522- Thực Tập Chấp Nhận
523- Tu Trong Mọi Công Việc
524- Tái Lập Lại Quân B́nh
525- Lợi Ích Của Tâm Từ
526- Thế Nào Là Giải Thoát
527- Cư Sĩ & Bồ Tát Đạo
528- Những Phật Sự Phải Làm
529- Kiểm Soát Những Cảm Xúc
530- Hiểu Đúng Làm Đúng
531- Đi T́m Chân Thật
532- Cuộc Sống Của Cư Sĩ
533- Sự Hiểu Biết Của Tâm
534- Lợi Ích Của Học Phật
535- Niềm Vui Ngày Thành Đạo
536- Lễ Tạ Ân Cửu Huyền
537- Về Hai Chữ Phước Đức
538- Niềm Vui Trong Ngày Xuân
539- Họa Phước Cũng Do Ta
540- Ư Nghĩa Đàn Dược Sư
541- Tinh Thần Cầu Đạo
542- Thực Tế Làm Vỡ Mộng
543- Đi Bằng Đôi Chân Ḿnh
544- Lợi Ích Quy Y Tam Bảo
545- Tai Hại Sự Nói Xấu
546- Mười Bốn Đức Vô Úy
547- Thành Thật Là Nguồn Sống
548- Học Đức Khiêm Cung
549- Thiền Tọa Và Thiền Hành
550- Niệm Phật Kinh Hành
551- Điềm Tĩnh Trong Mọi Lúc
552- Đừng Nên Coi Trọng Ḿnh
553- Tài Sản Cao Quư
554- Nguyên Nhân Tạo Nghiệp
555- Hiện Tượng Báo Mộng
556- Mê Và Ngộ
557- Buông Bỏ Sự Bất An
558- Không Nên Đổ Lỗi
559- Quán Niệm Những Sai Lầm
560- Tâm Từ Sanh Quả Phúc
561- Cầu Phật Từ Gia Hộ
562- Hữu Xạ Tự Nhiên Hương
563- Sức Khỏe Của Tinh Thần
564- Con Vua Th́ Được Làm Vua
565- Cho Đi Là Nhận Lại
566- Đức Trọng Quỷ Thần Kinh
567- Sống Đời Khỏe Mạnh
568- Ba Điều Căn Bản
569- Sống Đời Hạnh Phúc
570- Biết Ḿnh Không Biết
571- Đi T́m Sự Hoàn Hảo
572- Nuôi Dưỡng Ḷng Từ
573- Những Thú Đam Mê
574- Niềm Vui Tỉnh Thức
575- Tu Tạo Phước Đức
576- Hiện Tại Có Ǵ Lạ
577- Pháp Môn Dược Sư
578- Cực Lạc Là Có Thật
579- Mười Hai Nguyện Dược Sư
580- Sám Hối Và Phát Nguyện
581- Đông Phương Tịnh Độ
582- Thực Tập Lắng Nghe
583- Mục Đích Của Người Tu
584- Bản Chất Tâm Từ Bi
585- Những Định Kiến Nguy Hiểm
586- Tự Làm Chủ Riêng Ḿnh
587- Hành Tŕ Thiền Dược Sư
588- Có Hiểu Mới Thương
589- Cho Hạnh Phúc Hơn Nhận
590- Tạ Ân Cửu Huyền
591- Xuân Với Người Biết Tu
592- Ư Nghĩa Rằm Tháng Giêng
593- Năm Mới Vận Hội Mới
594- Thương Vô Điều Kiện
595- Tâm Như B́nh Minh
596- Từ Bi Và Trí Tuệ
597- Hạnh Nguyện Phật Dược Sư
598- Dược Sư Nguyện Thứ Nhất
599- Dược Sư Nguyện Thứ Hai
600- Dược Sư Nguyện Thứ Ba
601- Dược Sư Nguyện Thứ Tư
602- Dược Sư Nguyện Thứ Năm
603- Vị Phật Thầy Thuốc
604- Vui Trong Tham Dục
605- Đối Xử Như Khách Lạ
606- Hạnh Phúc Trong Cuộc Đời
607- B́nh Yên Hạnh Phúc Đến
608- Hạnh Phúc Theo Mỗi Người
609- Ư Thức Về Tức Giận
610- Khó Khăn Và Hạnh Phúc
611- Tâm Từ Chữa Lành Bệnh
612- Tâm Lành Sanh Hạnh Phúc
613- Lạc Quan Về Tương Lai
614- T́nh Thương Và Hạnh Phúc
615- Sự Thanh Thản Tâm Hồn
616- Chỉ Một Con Đường
617- Khi Thực Tập Chánh Pháp
618- Ba Thân Của Đức Phật
619- Khống Chế Sự Sợ Hải
620- Nhờ Chướng Ngại Biết Tu Hiền
621- Nh́n Người Xét Ḿnh
622- Tích Lũy Tâm Bồ Đề
623- Chọn Một Nụ Cười
624- Khôn Ngoan Sống Hạnh Phúc
625- Tự Do Sống Thảnh Thơi
626- Tâm B́nh An
627- Một Kiếp Làm Người
628- B́nh Yên Trong Mọi Lúc
629- Khoảnh Khắc An Vui
630- Đời Sống Thanh Nhàn
631- Cafe Quả Trứng & Cà Rốt
632- Nghệ Thuật Lắng Nghe
633- Tâm Vắng Lặng
634- Thấy Điều Tốt Của Người
635- Tu Là Chuyển Nghiệp
636- Đánh Thức Tâm Bồ Đề
637- Ư Nghĩa Cầu An
638- Ư Nghĩa Rằm Tháng Giêng
639- Những Thực Tế Cần Biết
640- Đức Phật Dược Sư
641- Đông Phương Tịnh Độ
642- Niệm Phật & Lợi Ích
643- Thế Giới Phật Dược Sư
644- Phát Nguyện Về Tịnh Độ
645- Buồn Giận Mất Khôn
646- Làm Một Người Tốt
647- Hạnh Phúc Nào Cho Ta
648- Pháp Môn Tổng Tŕ
649- Giá Trị Ḷng Từ Bi
650- T́m Cầu Hạnh Phúc
651- Ư Nghĩa Về Tịnh Độ
652- Lễ Lạy Cúng Dường Tăng
653-Thực Hành Hạnh Nhân Từ
654- Chỉ Một Con Đường
655- Hiện Thân Phật Ngọc
656- Thành Quả Pháp Dược Sư
657- Điều Đáng Sợ Trong Đời
658- Những Lựa Chọn Quan Trọng
659- Khái Niệm Về Cầu Siêu
660- Sân Hận Đi Về Đâu
661- Khi Con Mắt Biết Tu
662- Tội Phỉ Báng Niềm Tin
663- Khổ V́ Tham Quá Độ
664- Trọng Tâm Quán Thế Âm
665- Đàn Dược Sư Thất Châu
666- Chánh Tín Sống Thảnh Thơi
667- Tà Kiến Sống Khổ Đau
668- Chất Liệu Cần Thiết
669- Ngôi Nhà Chánh Pháp
670- Ai Cũng Muốn May Mắn
671- Bí Quyết Sống Thanh Thản
672- Biểu Hiện Sự May Mắn
673- Một Không Gian Thanh Tịnh
674- Dọn Tâm Ăn Tết
675- Ngày Cuối Năm
676- Tết & Ngày Rằm Tháng Giêng
677- Cầu An Đầu Năm
678- Ứng Dụng Ḷng Từ
679- Lợi Ích Của Ḷng Từ
680- Hướng Đi Của Phật Tử II
681- Thực Tập Từ Bi Quán
682- Khi Trái Tim Rộng Mở
683- Trí Tuệ Trong Đời Sống
684- Đức Tin Mù Quán
685- Ư Nghĩa Lễ Cầu Siêu
686- Nhân Lành Sanh Quả Tốt
687- Bốn Bà Vợ Yêu Quư
688- Ư Nghĩa Bảy Bước Trên Hoa Sen
689- Ai Dẫn Ta Luân Hồi
690- Gần Thầy Tốt Bạn Hiền
691- Nuôi Dưỡng Niềm Tin
692- Khi Trái Tim Biết Nghe
693- Trưởng Dưỡng Đạo Đức
694- Khi Trong Tâm Có Phật
695- Đối Diện Với Thị Phi
696- Là Hoa Hay Rác
697- Khi Tấm Ḷng Rộng Mở
698- Hăy Là Đệ Tử Phật
699- Gieo Trồng Ḷng Tốt
700- Oai Lực Của Tín Tâm
701- Tiêu Tai Diên Thọ
702- Tu Để Hồi Hướng
703- Có Nguyện Mà Không Cầu
704- Trách Nhiệm Chính Ḿnh
705- Đánh Thức Từ Tâm
706- Tự Tánh Di Đà
707- Thân Cận Bạn Hiền
708- Nhớ Ơn Thí chủ
709- Lợi Ích Khi Lạy Phật
710- Mục Đích Lễ Cầu Siêu
711- Tu Tạo Phước Điền
712- Sức Mạnh Của Niềm Tin
713- Chấm Dứt Tâm Nghi Ngờ
714- Những Người Không Ô Nhiễm
715- Những Điều Ước Nguyện
716- Sự Tắm Rửa Nội Tâm
717- Hướng Đi Ngày Cuối Năm
718- Người Tu Cửu Huyền Thăng
719- Ngày Đầu Xuân Đi Lễ
720- Ngày Rằm Tháng Giêng
721- Ư Nghĩa Sự Chuyển Hóa
722- Có Khó Mới Nên Người
723- Pháp Pḥng Hộ Thân
724- Thực Hành Về Năm Quán
725- Phước Huệ Song Tu
726- Phong Cách Của Người Tu
727- Hên Xui Từ Đâu Đến
728- Tính Ḥa Nhă Yêu Thương
729- Nên Gieo Trồng Nhân Tốt
730- Phật Pháp Và Thế Gian
731- Định Hướng Thuyền Đời
732- Đi T́m Sự Yên Tịnh
733- Đối Diện Với Khó Khăn
734- Niềm Vui Khi Biết Tu
735- Diệu Dụng Pháp Dược Sư
736- Thực Hành Hơn Lư Thuyết
737- B́nh Đẳng Theo Đạo Phật
738- Cơi Tịnh Độ Lư Tưởng
739- Lợi Ích Không Nói Dối
740- Vào Nhà Như Lai
741- Công Đức Chiêm Bái Xá Lợi
742- Cách Chế Tác Hạnh Phúc
743- Bảy Chặn Đường Trong Đời
744- Tai Hại Của Ích Kỷ
745- Người Tu Như Càu Ruộng
746- Khi Tâm T́nh Tĩnh Lặng
747- Khen Chê Như Gió Thoảng
748- Cần Biết Về Chẩn Tế
749- Khơi Dậy Ḷng Nhân Hậu
750- Phật Thần Có Thật Không
751- Họa Từ Miệng Mà Sanh
752- Ước Mơ Của Người Tu
753- Người Biết Tu Cầu Nguyện
754- Biết Đủ Th́ Vui Măi
755- Thể Hiện Ḷng Biết Ơn
756- Bỏ Những Thứ Không Cần
757- Mục Đích Của Tu Phật
758- Thực Hành Hạnh Khiêm Cung
759- Thực Tập Hạnh Thành Thật
760- Bí Quyết Sống B́nh An
761- Tu Tạo Khẩu Nghiệp
762- Lễ Tạ Ân Cửu Huyền
763- Tôn Giả Tài Lộc Sivali
764- Tôn Giả Không Bệnh Bạc Câu La
765- Người Nghe Pháp Cần Biết
766- Giữ Ǵn Các Căn
767- Bỏ Những Ǵ Cần Bỏ
768- Im Lặng Là Tuệ Giác
769- Khi Tâm Ta Thay Đổi
770- Ân Đền Nghĩa Trả
771- Muốn Thoát Khỏi Canh Nghèo
772- Khi Gặp Chuyện Thị Phi
773- Quả Báo Lưỡi Hai Chiều
774- Quả Báo Của Ác Khẩu
775- Biết Rơ Chính Ḿnh
776- Phúc Báo Của Khiêm Cung
777- Quả Báo Nghiệp Tranh Căi
778- Quả Báo Nói Thêu Dệt
779- Quả Báo Lời Nói Dối
780- Sám Hối Tướng Tốt Sanh
781- Quả Báo Nghiệp Sát Sanh
782- Quả Báo Phá Hoại Chùa
783- Phước Báo Xây Dựng Chùa
784- Họa Phước Do Ta Tạo
785- Tấm Ḷng Vị Tha
786- Tu Thân Dưỡng Tâm
787- Tập Sống Đời Đơn Giản
788- Phước Báo Không Nói Dối
789- Công Đức Xây Cầu Đường
790- Đức Phật Ở Quán Cafe
791- Phước Báo Thiện Tùy Hỷ
792- Nghiệp Báo Ác Tùy Hỷ
793- Bốn Hạng Phụ Nữ
794- Nặng Nhất Là Khẩu Nghiệp
795- Bốn Hạng Người Ở Đời
796- Bốn Hạng Người Thường Gặp
797- Bốn Hạng Người Đáng Kính
798- Nói Đúng Thời Đúng Lúc
799- Phước Báo Của Bố Thí
800- Nghiệp Báo Của Keo Kiệt
801- Thể Hiện Sự Khiêm Cung
802- Một Năm Dài Hay Ngắn
803- Cầu An Được B́nh An
804- Có Khổ Mới Biết Vui
805- Phước Cúng Dường Tam Bảo
806- Được Làm Người Phước Đức
807- Phật Độ Người Có Duyên
808- Cái Bẩy Của Dục Lạc
809- Tạo Tác Thiện Duyên
810- Sống Lương Thiện Chính Ḿnh
811- Ngân Quỹ Thời Gian
812- An Ủi Khi Được cho
813- Gieo Nhân Th́ Hái Quả
814- Thần Khẩu Hại Xác Phàm
815- Đạt Được Điều Ước Mơ
816- Giải Thoát Theo Phật Giáo I
817- Giải Thoát Theo Phật Giáo II
818- Biết Dừng Là Người Khôn
819- Hiểu Vô Thường Là Thường
820- Phải Tự Độ Ḿnh
821- Tu Rồi Không Sầu Muộn
822- Sân Hận Từ Đâu Đến
823- Phương Pháp Diệt Sân Hận
824- Khởi Động Ḷng Vị Tha
825- Sống Thọ Và Khỏe Mạnh
826- Một Cuộc Đời Hoàn Hảo
827- Lợi Ích Sự Bao Dung
828- Mỗi Ngày Một Việc Thiện
829- Ư Nghĩa Thờ Tổ Tiên
830- Chín Loại Thức Ăn
831- Ư Nghĩa Cúng Tổ Tiên
832. Bốn Lời Nguyện Lớn
833. Lợi Ích Sự Buông Bỏ
834. Tham Dẫn Ta Về Đâu
835. Hành Trang Kiếp Tái Sanh
836. Sức Mạnh Nguyện Tu Học
837. Tu Hành Giữa Đời Thường
838. Tam Bảo Giới Định Tuệ
839. Lựa Chọn Kiếp Tương Lai
840. Bố Thí Ta Được Ǵ
841. Năm Nguyên Do Phá Sản
842. Tu Là Mặt Áo Phật
843. Tu Phước Là Tu Tâm
844. Mùa Hoa Mai Nở
845. Tướng Từ Tâm Mà Sanh
846. Mừng Xuân Di Lặc 2020
847. Rằm Tháng Giêng Năm Xưa
848. Chuyển Hóa Những Khó Khăn
849. Tích Đức Để Tiêu Xài
850. Những Đam Mê Nguy Hiểm
851. Nghiệp Báo Của Câu Cá
852. Nên Làm Việc Phước Thiện
853. Công Đức Tạo Tượng Phật
854. Cách Đối Trị Ba Chướng
855. Ư Nghĩa Chữ Tùy Niệm
856. Ư Nghĩa Chữ Tùy Duyên
857. Phước Báo Của Tự Thân
858. Thánh Phàm Đều Do Ta
859. Tam Bảo Của Tự Tâm
860. Tại Sao Ta Quy Y
861. Năm Loại Phước Thế Gian
862. Phước Của Xuất Thế Gian
863. Lập Chí Hướng Tu Hành
864. Điều Dưỡng Thân Tâm Khẩu.
865. Thuận Theo Hoàn Cảnh.
866. Sống Với Giá Trị Thật
867. Phiền Năo Từ Đâu Đến
868. Muốn Tu Th́ Phải Hành
869. Tâm Hạnh Quán Thế Âm
870. Khuyên Phát Tâm Bồ Đề
871. Phát Tâm Và Lập Nguyện
872. Khái Quát Bốn Pháp Môn
873. Bảy Phương Pháp An Lạc
874. Sự Tương Quan Thiền Tịnh
875. Trồng Phước Đức Ở Đâu
876. Một Nền Tảng Vững Chắc
877. Sức Mạnh Của Bao Dung
878. Sức Mạnh Của Bung Dao
879. Sức Mạnh Của B́nh Đẳng
880. Pháp Tu Quán Thế Âm
881. Phật Không Cấm Làm Giàu
882. Chọn Pháp Môn Thích Hợp
883. Phật Dạy Cách Làm Đẹp
884. Mục Đích Của Đạo Phật
885. Sống Đời Không Nên Hẹn
886. Tu Hành Phải Thế Nào
887. B́nh An Trong Mọi Lúc
888. Đời Là Một Ḍng Sông
889. Tu Học Và Hành Tŕ
890. Sức Mạnh Của Sám Hối
891. Lập Nguyện Thành Bồ Tát
892. Nhớ Ân Cửu Huyền
893. Hàm Ư Câu Chúc Tết
894. Phật Tử & Rằm Tháng Giêng
985. Chọn Bạn Mà Chơi
896. Làm Tăng Trưởng Phước Báo
897. Niềm Tin Là Sức Mạnh
898. Nói Về Tám Sức Mạnh
899. Pháp Tu Quán Thế Âm
900. Đạo Phật Đạo Từ Bi
901. Giá Trị Ḷng Chân Thành
902. Một Cuộc Sống Giản Dị
903. Thâm Ư Cổng Tam Quan
904. Sân Dẫn Ta Về Đâu
905. Nghiệp Báo Không Cùng
906. Hiểu Về Bát Quan Trai
907. Nguyện Tu Bồ Tát Hạnh
908. Công Đức Của Giữ Giới
909. Phát Tâm Cầu Giải Thoát
910. Khi Phát Tâm Bồ Đề
911.Phương Pháp Sống B́nh An
912. Tai Hại Của Khẩu Nghiệp
913. Tai Hại Chuyện Thị Phi
914. Lợi Ích Của Tàm Quư
915. Phương Tiện Trong Đạo Phật
916. Tùy Duyên Theo Đạo Phật
917. Vọng Tưởng Làm Đau Khổ
918- Các Cấp Độ Của Tham
919. Tạo Nghiệp Phải Trả Nghiệp
920. Ứng Dụng Pháp Tứ Y
921. Phong Thủy Tâm Thân Miệng
922. Tổng Quan Tám Chánh Đạo
923. Tu Sửa Thân Miệng Ư
924. Nghệ Thuật Tám Chánh Đạo
925. T́m Hiểu Các Loại Ma
926. Tu Là Bỏ Bản Ngă
927. Nguồn Gốc Tết Hạ Nguyên
928. Ứng Dụng Bát Chánh Đạo
929. Sám Hối Tâm Thanh Tịnh
930. Hiểu Về Chữ Tùy Duyên
931. Lợi Ích Của Nghe Pháp
932. Điều Kiện Để Văng Sanh
933. Phước Báu & Phước Báo
934. Tự Do Theo Đạo Phật
935. Ngày Đức Phật Thành Đạo
936. Lễ Cầu An Đầu Năm
937. Khi Tâm Không Sợ Hải
938. Nói Về Một chữ Xả
939. Diệu Dụng Tín Nguyên Hành
940. Khi Tu Hương Giới Sanh
941. Thế Nào Gọi Là Phật
942. Ứng Dụng Chánh Tư Duy
943. Không Trách Đời Trách Người
944. Nuôi Dưỡng Ḷng Biết Ơn
945. Chánh Nghiệp Theo Đạo Phật
946. Cạm Bẩy Của Cuộc Đời
947. Nguy Hiểm Của Tham Dục
948. Niềm Tin Của Người Tu
949. Tu Tâm Để Tích Đức
950. Bốn Lời Nguyện Rộng Lớn
951. Diệt Từ Ma Ảo Tưởng
952. Làm Hiển Lộ Giác Tánh
953. Tự Giác Theo Phật Giáo
954. Tịnh Độ Phật Dược Sư
955. Cơi Tịnh Độ Bồ Tát
956. Cơi Tịnh Độ Nhân Gian
957. Cơi Tịnh Độ Tại Tâm
958. Bồ Tát Quán Thế Âm
959. Trách Nhiệm Của Mỗi Người
960. Vượt Qua Mọi Chướng Ngại
961. Tu Theo Mười Tâm Niệm
962. Giữ Tâm Ư Trong Sạch
963. Không Tránh Được Đụng Chạm
964. Nhân Nào Th́ Quả Nấy
965. Phân Biệt Phước & Công Đức
966. Bồ Tát Sợ Nguyên Nhân
967. Khi Tâm C̣n Giao Động
968. Ư Nghĩa Bố Thí & Cúng Dường
969. Phật Pháp Là Thần Dược
970. Ứng Hóa Thân Quán Thế Âm
971. Thuốc Trị Bệnh Hận Thù
972. Diệu Dụng Nước Cam Lồ
973. Giáo Chủ Của Phương Tây
974. Sức Mạnh Của Lời Nguyện
975. Cách Gieo Duyên Tam Bảo
976. Tâm Thành Th́ Linh Ứng
977. Pháp Quân B́nh Cuộc Sống
978. Sự Lựa Chọn Thông Minh
979. Phước Lễ Phật Đầu Năm
980. Việc Cần Làm Đừng Hẹn
981. Bảy Tài Sản Tâm Linh
982. Thiện Tâm Đổi Vận Mạng
983. Thân Tâm Thường An Lạc
984. Huyền Nghĩa Quán Thế Âm
***  Mời Nghe Phật Pháp Căn Bản