Trang Chủ Thông Báo Tu Học Kinh Luận Diễn Giảng Kinh Sách Xây Chánh Điện Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU

 

 
KHÓA TU MÙA XUÂN 2019
Tại Chùa Dược Sư
          
         1- THỨ BẢY NGÀY 25-05-2019
                   09:30 Phật tử và chư đồng hương về Chùa
                   10:00 Lễ khai mạc khóa tu

                   10:45 Hướng dẫn khóa tu

                   11:00 Pháp thoại: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG

                   12:30 Cơm Trưa chánh niệm

                   13:00 Nghỉ trưa

                   14:00 Kinh Thủy Sám Quyển Thượng

                   16:00 Thiền hành tự do
                   16:15 Hành Trì: Thiền tọa thiền hành

                   18:00 Dược thực

                   19:00 Hành trì: Thiền Qyu Hướng Tịnh Độ
                   22:00 Chỉ Tịnh

        2- CHỦ NHẬT NGÀY 26-05-2019

                   05:00 Thức Chúng
                   05:30 Công Phu Sáng
                   07:00 Điểm tâm sáng

                   07:30 Kinh Thủy Sám Quyển Trung

                   11:00 Pháp Thoại: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG
                   12:30 Cơm trưa chánh niệm
                   13:30 Nghỉ trưa giải lao
                   14:00 Kinh Thủy Sám Quyển Hạ
                   16:00 Thiền hành tự do
                   16:10 Hành Trì: Thiền tọa & thiền hành
                   18:00 Dược thực
                   19:30 Pháp đàm
                   20:30 Hành trì: Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
                   22:00 Chỉ Tịnh           
         3- THỨ HAI NGÀY 27-05-2019
                   05:00 Thức chúng vệ sinh cá nhân                   
                   05:30 Công Phu Sáng, Niệm Phật & Kinh hành
                   06:45 Xe Bus khởi hành
                   16:00 Xe bus trở lại Chùa & khoá tu hoàn mãn
                  
                                                                                   
 
                                                                                                              Về Đầu Trang ->>>
                                                                                
Trở Lại Trang Nhà