Trang Chủ Thông Báo Tu Học Kinh Luận Diễn Giảng Kinh Sách Xây Chánh Điện Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU

 

 
KHÓA TU ĐÔNG XUÂN 2019
Tại Chùa Dược Sư
---o0o---
        
          1- THỨ SÁU NGÀY 01-03-2019
                   06:30 Phật tử và chư đồng hương về Chùa
                   07:00 Lễ khai mạc khóa tu
                   08:00 Kinh Thủy Sám Quyển Thượng
                   09:30 Chỉ Tịnh
        2- THỨ BẢY NGÀY 02-03-2019
                   05:00 Thức Chúng
                   05:30 Công Phu Sáng
                   07:00 Điểm tâm sáng
                   07:30 Kinh Thủy Sám Quyển Trung
                   11:00 Pháp Thoại: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG
                   12:30 Cơm trưa chánh niệm
                   13:30 Nghỉ trưa giải lao
                   14:00 Hành trì: Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
                   16:00 Thiền hành tự do
                   16:10 Hành Trì: Thiền tọa & thiền hành
                   18:00 Dược thực
                   19:30 Pháp đàm
                   20:30 Niệm Phật & kinh hành
                   22:00 Chỉ Tịnh           
         2- CHỦ NHẬT NGÀY 03-03-2019
                   05:00 Thức chúng vệ sinh cá nhân                   
                   05:30 Công Phu Sáng, Niệm Phật & Kinh hành
                   07:00 Ðiểm tâm
                   07:30 Hành trì: Kinh Thủy Sám Quyển Hạ
                   10:00 Hành trì: Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
                   11:00 Pháp Thọai: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG
                   12:30 Dùng Cơm Quả Đường
                   13:30 Nghỉ trưa giải lao
                   14:00 Hồi hướng hoàn mãn   
Chư Phật Tử, chư Đồng Hương muốn tham dự buổi lễ nói trên, xin liên lạc về văn phòng Chùa Dược Sư để biết thêm chi tiết.
6918 42nd Ave. S.
Seattle, WA 98118
Tel: 206-725-1070, Fax: 206-725-5100
Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org
                 
 
                                                                                                              Về Đầu Trang ->>>
                                                                                
Trở Lại Trang Nhà