Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Ban Sinh Hoạt Tranh Ảnh Kính Chúc Chư Khán Giả Luôn Luôn Vui Tươi Và An Lành Trong Sự Che Chở Của Đức Phật

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org
Hình Ảnh Sinh Hoạt
Phóng Sự Hình Ảnh Công Trình Xây Cất
Chánh Điện Chùa Dược Sư Vạn Phật
--o0o--
 
Nhìn từ trên xuống phía chánh điện Dược Sư
Nhìn từ phía chánh điện Dược Sư
Các phật tử làm công quả
 
Ngôi nhà nằm trong phạm vi sẽ dở bỏ để xây Chánh Điện Dược Sư Vạn Phật
Ngôi nhà nằm trong phạm vi sẽ dở bỏ để xây Chánh Điện Dược Sư Vạn Phật
Hai Ngôi nhà nằm trong phạm vi sẽ dở bỏ để xây Chánh Điện Dược Sư Vạn Phật
 
Nhìn từ phía Bắc xuống chánh điện Dược Sư
 
Ảnh nhìn toàn diện từ đường 42nd Ave.
Xem Tiếp Trang Sau

     Trở Lại Trang Nhà