Các Phật Tử Muốn Thỉnh
  Những Bài Thuyết Pháp Thâu
  Trên CD Xin Điền Vào Phiếu
         Yêu Cầu Dưới Đây:
         PHIẾU THỈNH CD
001- Mùa Xuân An Lạc
002- Hoa Nở Trong Vườn Tâm
003- Mẹ Hiền Quán Thế Âm
004- Thắp Sáng Chánh Niệm
005- Tình Không Biên Giới
006- Giải Tỏa Phiền Giận
007- Hạnh Phúc Cüa Cô Ðơn
008- Thực Tập Thänh Thơi
009- Ðường Vào Tînh Lặng
010- Tinh Thần Tự  Chủ
011- Giữ Gìn Phẩm Hạnh
012- Cuộc  Sống Có Ý Nghîa
013- Sức Mạnh Của Tâm
014- Nền Täng Của Sự An Vui
015- N. Th. T. Giồi Tâm Niệm
016- Ý Niệm Tỉnh Thức
017- Con Ðường Trung Ðạo
018- Giữ Gìn Tế Hạnh
019- Dừng Lại Ðể Mà Ði
020- Ý Nghĩa Ngày Tự Tứ
021- Nhận Diện Kẻ Thù
022- Ðối Diện Với Khổ Ðau
023- Biết Dùng Phương Tiện
024- Quay Về Nương Tựa
025- Diệt Trừ Lòng Vị Kỷ
026- Tai Hại Của Ước Muốn
027- Phương Pháp Niệm Tâm
028- Cái Nhìn Nhất Quán
029- Ngày Thành Ðạo
030- Thiền & Tổ Huệ Năng
031- Quét Dọn Cuối Nåm
032- Tạ Ân Cửu Huyền
033- Ý Niềm Về Mùa Xuân
034- Mắt Nhìn Vào Thế Gian
035- Cánh Hoa Trang Ðiểm
036- Bước Chân Kỳ Diệu
037- Nång Lực Niệm Quan Âm
038- Nghệ Thuật Làm Vườn
039- Hạt Giống Ðầu Tiên
040- Ý Nghĩa Ngày Ðản Sanh
041- Nguồn Năng Lực Nội Tại
042- Hạnh Phúc Tương Lai
043- Bình Thường Là Ðạo
044- Hạnh Phúc & Khổ Ðau
045- Mục Tiêu Cuối Cùng
046- Trưởng Dưỡng Nội Quán
047- Làm Nở Hoa Trí Tuệ
048- Biết Ơn & Ðền Ơn
049- Tăng Phước Thêm Thọ
050- Niềm Vui Tự Ðến
051- Tai Hại Sự Khen Mình
052- H. T. Về Chánh Niệm
053- Thực Hành Lợi Tha
054- Tập Hạnh Lắng Nghe
055- Nụ Cười Trên Môi
056- Bản Chất Của Sự Thật
057- D. T. Lòng Nhiệt Thành
058- D. T. Lòng Nhiệt Thành2
059- D. T. Lòng Nhiệt Thành3
060- D. T. Lòng Nhiệt Thành4
061- Liều Thuốc Hồi Sinh
062- Người T. Hành Chí Lớn
063- Liều Thuốc Hồi Sinh 02
064- M. T. Thảnh Thơi Bay
065- Hoa Nở Tâm Phật Hiện
066- H Nở Tâm Phật Hiện 02
067- Một Tâm Hồn Bao Dung
068- P. Thanh Lọc Thân Tâm
069- G. Tâm Như Giữ Thành
070- Tâm Hồn Thanh Tịnh
071- Tâm Hồn Thanh Cao
072- Tuệ Giác Tư Duy
073- Ðức Tin Trong Sáng
074- Tính Sổ Cuối Nåm
075- Ðường Về Cõi Phật
076- H. Phúc Của Riêng Mình
077- Hướng Ði & Nơi Ðến
078- Ðường Ði Ngàn Hoa Nở
079- Bản Chất Của Bốn Ðế
080- Năng L. Sự Cầu Nguyện
081- Ði Trên Con Ðường Vui
082- Chuyến Xe Giải Thoát
083- Lương Tâm Con Người
084- Cứu Khổ Ban Vui
085- Nghệ Thuật Câu Cá
086- Gia Tài Của Chúng Ta
087- Ánh Sáng Bình Minh
088- T.  C. Sông Phiền Muộn
089- Tuổi Trẻ & Hạnh Phúc
090- T. Dấu Chân Người Xưa
091- Ðức Quán Thế Âm
092- Ðóa Hoa Nhân Phẩm
093- Giữ Thể Diện Cho Nhau
094- Ai Cũng Có Lỗi Lầm
095- N.  L. Của Sự Tu Tập
096- Ðịa Tạng Bồ Tát
097- Hiện Thân Của Tâm Từ
098- Nhân Sự Của Ðạo Phật
099- Tâm Hạnh Hỷ Xă
100- Tâm Hạnh Thanh Tịnh
101- Tâm Hạnh Tinh Tấn
102- Tâm Hạnh Từ Bi
103- Tâm Hạnh Trí Tuệ
104- Tâm Hạnh Bình Ðẳng
105- Tâm Hạnh Bình Ðẳng II
106- Tâm Hạnh Nhẫn Nhục
107- Tâm Ý Bền Vững
108- Tâm Hạnh Lợi Tha
109- Hành T. Phương Tây 1
110- Hành T. Phương Tây 2
111- Hành T. Phương Tây 3
112- Hành T. Phương Tây 4
113- Hành T. Phương Tây 5
114- Năm Mới Phát Tài
115- Hành T. Phương Tây 6
116- Kết Quả Của Niềm Tin
117- Xuất Gia Của Tất Đạt Đa
118- Sống Đời An Vui
119- Người Anh Cao Cả
120- Hạnh Nguyện Phổ Hiền
121- Khổ Nhưng Mà Vui
122- Con Đường Đầy Sen Búp
123- Con Đường Đầy Sen Búp.
124- Con Đường Đầy Sen Búp
125- Làm Mới Lại Cuộc Đời 1
126- Làm Mới Lại Cuộc Đời 2
127- Thoa Dịu Cơn Phẩn Nộ
128- Từ Giây Phút Ban Đầu
129- Phước Báo Nhiệm Mầu
130- Nguồn Tâm Thanh Tịnh
131- Con Đường Phải Đi
132- Thân Cận Thiện Tri Thức
133- Mỗi N. Đều Thanh Tịnh
134- Tâm K. Nên Vọng Cầu
135- Nụ Cười Giäi Thoát
136- Tâm K. Nên Vọng Cầu
137- Con Đường Lư Tưởng 1   
138- Con Đường Lư Tưởng 2
139- Con Đường Lư Tưởng 3
140- Địa Tạng Bồ Tát, Người ..
141- Lợi Ích Sự Lắng Nghe
142- Tấm Ḷng Như Biển
143- Chuyển Mê Khai Ngộ
144- Chuyển Hóa Tự Thân
145- Tuổi Trẻ, Hôn Nhân ...
146- Tuổi Trë, Hôn Nhân ...
147- Quan N. Phật Giáo Về
148- Vào Tuổi Thành Niên
149- Quan Niệm Phật Giáo 1
150- Quan Niệm Phật Giáo 2 .
151- Quan Niệm Phật Giáo 3 .
152- Quan Niệm Phật Giáo 4 .
153- Bổn Phận Phật Tử Tại Gia
154- Hạnh Phúc Từ Đâu Đến
155- T́m Lại Người Xưa
156- Sự H. Tặng Nhiệm Mầu
157- Những Cuộc Hồi Sinh
158- Phước Trí Song Hành
159- Đạo Phật, Xă Hội Ngày ...
160- Đạo Phật, Xă Hội Ngày ...
161- Bến Bờ Giác Ngộ
162- Y Chánh Trang Nghiêm
163- Ân Đền Oán Trả
164- Mê Nhất Kiếp Ngộ Nhất
165- Điều Phục Tâm Ư 1    
166- Điều Phục Tâm Ư 2
167- Điều Phục Tâm Ư 3
168- Điều Phục Tâm Ư 4
169- Lời Nói Dễ Thương
170- Tư Cách Của Con Người
171- Lương Tâm Của Con ...
172- Lương Tâm Của Con ...
173- Mười Bước Đến An Vui
174- Nói Thật & Sống Thật
175- Không C̣n Ràng Buộc
176- Thực Hành Sống Phạm ...
177- Tánh Tướng Giải Thoát
178- Tập Làm Người Quân Tử
179- Can Đảm Với Thực Tại
180- Khái Niệm Về Nghiệp
181- Chuyển Hóa Tư Tưởng
182- Thế Giới Nhiệm Mầu
183- Tuổi Trẻ & Niệm Phật
184- Chánh Hạnh Trí Tuệ
185- Niệm Phật & Bát Chánh ...
186- Đức Q. Thế Âm Bồ Tát
187- Ư N. Sự Cầu Nguyện
188- Con Đ. Thênh Thang
189- Ba A. Chàng Pháo Thủ
190- Ngôi Chùa & Tuổi Trẻ
191- Lợi Ích Của Sự Im Lặng
192- Trở Lại Cơi Đời Nầy
193- Kiên Tŕ Để Thành Công
194- Tự Do Đầu Tiên, Cuối ...
195- Thực Tập Chánh Ngữ
196- Ḥa B́nh & Sự Phục Hồi
197- Gỡ Rối Tơ Ḷng
198- Tu Tâm & Tu Tướng
199- Diệt Ma Trừ Ma
200- Hiểu Biết, Thương Yêu
201- Chiếc Bè Qua Sông
202- Thực Tại Nhiệm Mầu
203- Không C̣n Phiền Muộn
204- Nhà Giáo Muôn Thuở 1
205- Nhà Giáo Muôn Thuở 2
206- Chuẩn Đề Bồ Tát
207- Con Đường Thành Tựu
208- Đức Phật A Di Đà
209- Buông Bỏ Tâm Ích Kỷ
210- Những Đặc Điểm Khó ...
211- Bốn Bước Đến An Vui
212- Chữ Nhẫn Trong Đạo ...
213- Hướng Đi Của Phật Tử
214- Nụ Cười Di Lặc
215- Tự Khiển Trách Ḿnh
216- Lỗi Lầm & Sám Hối
217- Nghệ Thuật Làm Đẹp 1
218- Nghệ Thuật Làm Đẹp 2
219- Phổ Hiền Bồ Tát
220- An Lạc Trong Đau Khổ
221- Những Điều Ước Nguyện
222- Chế Ngự Cảm Giác
223- Chuẩn Đề Bồ Tát
224- Thương Nhiều Là Tâm ...
225- Tịnh Uế Do Tâm
226- Vùng Đất Đầy Hứa Hẹn
227- Ở Đâu Cũng Thanh Tịnh
228- Quê Hương Lư Tưởng
229- Cơ Hội Ngàn Vàng
230- Có Đi Th́ Có Đến
231- Niềm Vui Hiện Tại
232- Bóng Dáng Của Hạnh ...
233- Tự Do & An Lạc
234- Không C̣n Mộng Mơ
235- Ba Nguồn Năng Lượng
236- Con Đường Chuyển Hóa
237- Phước Huệ Song Tu
238- Ăn Để Mà Sống
239- Luôn Luôn V́ Hạnh Phúc
240- Hành Trang Đi Vào Đời
241- Ư Niệm Về Hạnh Phúc
242- Nghĩ Về Ngày Vu Lan
243- Đạo Phật & Cuộc Đời
244- Đời Đẹp, T́nh Vẫn Xanh
245- Vượt Thoát Ư Niệm
246- Vườn Tâm Hoa Tuệ
247- Thanh Lọc Nguồn Tâm
248- Không C̣n Mặc Cảm
249- Làm Sao Hết Sân Hận
250- Không C̣n Lo Âu
251- Thử Ḥa Điệu Sống
252- Nghệ Th. Tạo Hạnh Phúc
253- Nghệ Th. Tạo Hạnh P. 2
254- Ḥa Nhă & Yêu Thương
255- Nhịp Cầu Thông Cảm
256- Cải Thiện Sự Quan Hệ
257- Tịnh Độ Nhân Gian
258- Nguồn H. Phúc Chung
259- Hạnh Phúc & Khổ Đau
260- Giác Ngộ Giải Thoát
261- Tinh Thần Không Sợ Hải
262- Nh́n Lại Chính Ḿnh 1
263- Nh́n Lại Chính Ḿnh 2
264- Tịnh Độ Nhân Gian 2
265- Những Người Không Chết
266- Tinh Thần Bi Trí Dũng
267- Mùa Xuân Miên Viễn
268- Tâm Hồn Hướng Thiện
269- Niềm Vui Vô Tận
270- Tâm Nguyện Rộng Lớn
271- Tự Thắp Đuốc Mà Đi
272- Người Bạn Tri Kỷ
273- Quan Niệm Khổ Vui
274- Thương Tất Cả Mọi Người
275- Giấc Mơ & Hiện Thực
276- T́nh Yêu Chân Thật 1
277- T́nh Yêu Chân Thật 2
278- T́nh Yêu Chân Thật 3
279- Ư Nghĩa Cầu Nguyện 1
280- Ư Nghĩa Cầu Nguyện 2
281- Ư Nghĩa Cầu Nguyện 3
282- Chuyển Đổi Cách Nh́n
283- T́nh Yêu Thăng Hoa
284- Chấp Nhận Khổ Đau
285- Hiện Tại Tuyệt Vời
286- Tâm Tư Lắng Đọng
287- Tháo Gỡ Sự Ràng Buộc
288- Nghệ Thuật Dừng Lại
289- Sanh Tử Là Oan Gia
290- Một Là Tất Cả
291- Nguồn Gốc Của Hận Thù
292- Thay Đổi Vận Mệnh
293- Thuốc Trị Lành Tai Họa
294- Xin Cho Nhau Niềm Tin
295- Sống Đời Tự Trị
296- Tạo Sự Cảm Thông
297- Cuộc Sống Có Mục Đích
298- Ân Sư Trưởng
299- Thế Gian Vô Thường
300- Tránh Những Hiểu Lầm
301- Niềm Vui trong Sáng
302- Thầy Thuốc, Cầu Nguyện
303- Đời Sống Tinh Thần
304- Một Nẻo Đi Về
305- Niềm Vui Nào Cho Ta
306- Con Đ. Đến Ḥa B́nh
307- Thương Nhau V́ Lời Nói
308- Nếp Sống Trong Sạch
309- Nh́n Thẳng Vào Thực Tại
310- T́m Vui Trong Đau Khổ
311- Cuộc S. Có Trách Nhiệm
312- Can Đảm Nhận Lỗi
313- Ba Cửa Giải Thoát
314- Hạnh Phúc Sự Làm Lành
315- Đầu Xuân & Lời Phật Dạy
316- Chuyển Thành Sức Sống
317- Vô Thường Là Hạnh Phúc
318- Giữ Ǵn Thân Tâm
319- Phước Báo Tuyệt Vời
320- Ngọc Xá Lợi
321- Những Hành Vi Đạo Đức
322- Quét T. Trước Sân Nhà
323- Tiếng Nói Của Lương Tâm
324- Thực Hành Cho & Nhận
325- Tài Sản Của Chúng Ta
326- Làm Sao Không Sân Hận
327- Khổ V́ Trói Buộc
328- Chế Ngự Sự Yếu Đuối
329- Biết T. Về Ngọc Xá Lợi
330- Con Đường Trở Về
331- Bồ Tát Thích Quảng Đức
332- Cách Chế Tác T́nh Thân
333- Nh́n Lại Tự Tâm
334- Đối Mặt Với Thực Tại
335- Mở Rộng Chân Trời Mới
336- Nếp Sống Cao Đep Nhất
337- Học Hạnh Quán Thế Âm
338- Một Hướng Đi Về
339- Những C. Liệu Cần Thiết
340- Thực Hành Nếp Sống Đạo
341- Nghệ Thuật Khôn Ngoan
342- Sự Từ Bỏ Tuyệt Vời
343- Tầm Nh́n Cao Rộng
344- Nhận Thức Sự Đau Khổ
345- Thấy Giả T́m Chân Đạo
346- Không, Không Có Kh. Làm
347- Tấm Ḷng Vị Tha
348- Người Hạnh Phúc Tr.  Nhất
349- Sự Cân B. Tr. Cuộc Sống
350- Niềm Vui & Sự Hài Ḷng
351- Sự Quay Về Nương Tựa
352- Mặt Trái Của Cuộc Đời
353- Sự Tỉnh Giác Hằng Ngày
354- Sự C. Cùng Cao Thượng
355- Lời Thầy C̣n Măi Măi
356- Con Đường Đến Hạnh Phúc
357- Cách Chuyển H. Khó Khăn
358- Bốn N. Th. Hướng Thượng
359- Vượt Qua Cơn Mê
360- Rồi Mùa Xuân Lại Đến
361- Ngày Rằm Tháng Giêng
362- Đạo Đức Của Con Người
363- Mỗi Khi Đến Chùa
364- Làm Sáng Viên Ngọc Quư
365- Giá Trị Của Cuộc Đời
366- Về Nh. C. Liệu Cần Thiết
367- Là Một Người May Mắn
368- Giá Trị Của T́nh Thương
369- Can T. Với Tuế Nguyệt
370- Hết Ḷng Cho Nhau
371- Tinh Thần Người Học Đạo
372- Sự Lựa Chọn Thông Minh
373- Thương Người Như Th. Ta
374- Thời Gian & Hạnh Phúc
375- Sống Như Chánh Pháp
376- Nguyên Nhân Sự Đổ Vỡ
377- Đạo T. Từng Bước Chân
378- Hài Ḥa Để Chung Sống
379- Quan Niệm Về Tốt Xấu
380- Làm Sao Sống Hoan Hỷ
381- Thành Quả Của Tu Học
382- Sự Toàn Hảo & An Tịnh
383- Một Đời Sống Có Ư Nghĩa
384- Thuốc H. Chữa Lành Bệnh
385- Thực H. Hạnh Quán Âm
386- Lẽ Sống Của Mọi Loài
387- Tự Làm Đẹp Chính Ḿnh
388- Sáng T. Một Tương Lai
389- Nguồn Tài Sản Nội Tại
390- Thay Đổi Cách Nh́n
391- Đạo P. Vầng Thái Dương
392- Một Nếp Sống Thanh B́nh
393- Làm Như Lời Phật Dạy
394- Hạnh Của Người Quân Tử
395- Nguy Hiểm Của Chấp Ngă
396- Làm Việc Hết Ḷng
397- Thầy Thuốc Dược Sư
398- Hạnh P. Trong Bận Rộn
399- Chấm Dức Nghiệp Trần
400- Làm Sao Không Đổ Vỡ
401- Phát Triển Nguồn Nội Tại
402- Cách Dừng Lại Các Căn
403- T. T. Là Thương Người
404- Ranh Giới Thiện Ác
405- Nơi Trú Ẩn An Toàn
406- Gieo N. Vào Ruộng Phước
407- Chuyển Thành Sức Sống
408- Đem Đạo Vào Đời
409- Sống Với Tâm B́nh Yên
410- Sự Có Mặt Nhiệm Mầu
411- Đ́ T́m Một Mùa Xuân
412- Trong Tâm Tự Có Phật
413- Tự Đ. Trị Chính Ḿnh
414- Cách C. Hóa Oán Thù
415- Năm Ch́a Khóa Giải Oan
416- Lựa Chọn Một Cách Sống
417- Khuôn Phép Làm Người
418- Sự Lựa Chọn Thói Quen
419- Cho T. Ḷng Nhẹ Nhỏm
420- Mở Rộng Tầm Nh́n
421- Tự Do Trong Hiểu Biết
422- T́m Thấy Tánh Chân Thật
423- Mỹ Phẩm Tạo Sắc Đẹp
424- Ở Đời Không Nhiễm Đời
425- Đức Phật & Con Đường Mới
426- Thiền Tịnh Song Hành
427- Thêm Bạn Bớt Thù
428- Thành Quả Của Đạo Đức
429- Cho Một Cái Tận Cùng
430- Giữ T́nh Cảm Thăng Bằng
431- Tư Cách Đạo Đức
432- Đừng Bỏ Lỡ Cơ Hội
433- Chuyển Hóa Phiền Muộn
434- Tâm Như Vầng Trăng Sáng
435- Nguy Hiểm Của Sân Hận
436- Không C̣n Thù Nghịch
437- Những Hiểu Biết Sâu Xa
438- Quân B́nh Trong Cuộc Sống
439- Thực Hành Ba Giải Đáp
440- Những Ảnh Hưởng Nguy Hiểm
441- Khôn Quá Hóa Dại
442- Bát Quan Trai Giới
443- Cùng Nghe Pháp Thuyết
444- Thiết Lập Sự Cảm Thông
445- Làm Một Công Dân Tốt
446- Pháp Sư Huyền Trang 1
447- Pháp Sư Huyền Trang 2
448- Ứng Dụng Nhân Quả
449- Cô Đơn Và Nụ Cười
450- Sống Thật Với Chính Ḿnh
451- Hiểu Đúng Và Sống Đúng
452- Nhận Thức Về Cuộc Đời
453- Tai Hại Của Ái Dục
454- Những Hiểu Biết Lương Thiện
455- Những Tư Duy Cần Thiết
456- Tác Dụng Của Lời Nói
457- Chúng Sanh Sợ Quả
458- Hiểu Biết Ba Loại Tâm
459- Hai Loại Gia Tài
460- Phát Huy Trí Tuệ
461- Độc Tính Tham Sân Si
462- Thế Sự Nói Khổ Vui
463- Phương Cách Cởi Trói
464- Đời Đạo Hài Ḥa
465- Con Đường Tâm Linh
466- Tự Điều Trị Chính Ḿnh
467- Sống Đời An Vui II
468- Quan Niệm Đổi Cuộc Đời
469- Lập Hạnh Thanh Tịnh
470- Tu Trong Mọi Hoàn Cảnh
471- Vô Thường & Thẩm Mỹ
472- Tinh Thần Tự Lập
473- Nói Sao Làm Vậy
474- Sáu Loại Chánh Niệm
475- Mùa Xuân & Ước Nguyện
476- Lễ Hội & Rằng Tháng Giêng
477- Diệu Dụng Của Tâm Từ
478- Giác Ngộ Về Sanh Tử I
479- Giác Ngộ Về Sanh Tử II
480- Dừng Lại & Ngồi Xuống
481- Ư Nghĩa Phóng Sanh I
482- Ư Nghĩa Phóng Sanh II
483- Bảy Cách Sống An Vui
516- Chuyển Nghiệp Cuối Đời
623- Chọn Một Nụ Cười
624- Khôn Ngoan Sống Hạnh Phúc
625- Tự Do Sống Thảnh Thơi
626- Tâm B́nh An
627- Một Kiếp Làm Người
628- B́nh Yên Trong Mọi Lúc
629- Khoảnh Khắc An Vui
630- Đời Sống Thanh Nhàn
631- Cafe Quả Trứng & Cà Rốt
632- Nghệ Thuật Lắng Nghe
633- Tâm Vắng Lặng
634- Thấy Điều Tốt Của Người
635- Tu Là Chuyển Nghiệp
636- Đánh Thức Tâm Bồ Đề
637- Ư Nghĩa Cầu An
638- Ư Nghĩa Rằm Tháng Giêng
639- Những Thực Tế Cần Biết
640- Đức Phật Dược Sư
641- Đông Phương Tịnh Độ
642- Niệm Phật & Lợi Ích
643- Thế Giới Phật Dược Sư
644- Phát Nguyện Về Tịnh Độ
645- Buồn Giận Mất Khôn
***  Mời Nghe Phật Pháp Căn Bản