Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Ban Thủ Thư Những Bài Viết Khác Kính Chúc Chư Độc Giả Luôn Luôn Vui Tươi Và An Lành Trong Sự Che Chở Của Đức Phật

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org

MỤC LỤC
LUẬT TẠNG
        001- Bách Trượng Thanh Quy, Việt Dịch Thích Bảo Lạc
        002- Bồ Tát Giới, H. T. Thích Trí Quang
        003- Bước Tới Thảnh Thơi, H. T. Thích Nhất Hạnh
        004- Cương Yếu Giới Luật, H. T. Thích Thiện Siêu
        005- Đàm Vô Đức Tứ Phần Luật, H. T. Thích Trí Thủ
        006- Để Cho Tương Lai Còn Có Mặt, H. T. Thích Nhất Hạnh
        007- Sự Tích Giới Luật, Thích Nữ Trí Hải

 Trở Lại Trang Nhà