Trang Chủ Thông Báo Tu Học Pháp Âm Chùa Dược Sư Kinh Sách Xây Chánh Điện Hình Ảnh
    
Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
 
  THÔNG BÁO TU HỌC   

 

 
KHÓA TU MÙTHU
Năm 2019
(Ngày 31 tháng 08 đến 02 tháng 09 năm 2019)
 
Nhằm đáp ứng lòng khao khát trở về với cội nguồn tâm linh, và phát triển đời sống an lạc. KHÓA TU MÙA THU năm nay được tổ chức vào NGÀY 31 THÁNG 08 ĐẾN NGÀY 02 THÁNG 09 NĂM 2019
            Trong khoá tu học, các thiền sinh sẽ được hướng dẫn những nội dung sinh hoạt như sau:
             * Hướng dẫn ngồi thiền và lý thuyết căn bản.
* Lễ Phật và đọc các bài Kinh Nhật Dụng, Hành Trì Sám Pháp.
* Niệm Phật Tam Muội
         - Những Bài Pháp Thoại mang màu sắc thiền đạo nhằm giải tỏa khổ đau, xây dựng hạnh phúc cá nhân và gia đình trong môi trường sinh hoạt của xã hội Tây Phương.
            - Những buổi pháp đàm, thiền trà và chia xẻ kinh nghiệm, thảo luận những sự khác biệt Văn Hóa giữa các thế hệ con em và cha mẹ theo cái nhìn của thiền quán, rút tỉa những kinh nghiệm tu học để áp dụng vào trong đời sống hằng ngày.
            Nội dung sinh hoạt khóa tu sẽ đem đến những ổn định trong tâm hồn, và đó cũng là hành trang duy nhất để chúng ta sống một cuộc sống hiện tại có ý nghĩa.
            Thay mặt Ban Tổ Chức khoá tu, chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật Tử, quý Thân Hữu và các bạn trẻ cố gắng về tham dự KHÓA TU MÙA THU NĂM 2019 tại CHÙA DƯỢC SƯ.
            Kính Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
                                                                                                                       
Nay Kính
Thích Ðồng Trung

 

 

Chương Trình Tu Học

 

            Dưới sự hướng dẫn của THƯỢNG TỌA THÍCH ĐỒNG TRUNG và TĂNG ĐÒAN Chùa Dược Sư, khóa tu sẽ khai mạc vào lúc:

            - 10:00 Sáng Thứ Bảy ngày 31 tháng 08 năm 2019 và hoàn mãn vào lúc 04:00 Thứ Hai ngày 02 tháng 09 năm 2019.

            Khi tham dự khóa tu, xin quý vị vui lòng điền vào phiếu ghi danh gởi về văn phòng Chùa Dược Sư càng sớm càng tốt, để Ban Tổ Chức tiện việc sắp xếp.

            Ghi Chú: Khi tham dự khóa tu, xin quý vị vui lòng mang theo túi ngủ, và các vật dụng cần thiết cho cá nhân.

 

 

Phiếu Ghi Danh Tham Dự Khoa Tu

 

          Kính thưa Thầy Trụ Trì/ Viện Trưởng,
          Chúng con tên .............................................................
          Pháp danh: .............................Sanh năm:.......................
          Điện Thoại Nhà: ...................  Điện Thoại Sở ................
          Địa Chỉ: ........................................................................
          Thành Phố: .................................................................
          Tiểu Bang: ............................ Zip Code:.......................
         Xin được ghi danh tham dự Khóa Tu Mùa Thu  ngày 31 tháng 08 đến 02 tháng 09 năm 2019 tại Chùa Dược Sư.
          Thiền Sinh Ký Tên

 

                                                      Về Đầu Trang ->>>

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC TỔNG QUÁT
TẠI CHÙA DƯỢC SƯ NĂM 2019
 
HẰNG NGÀY:
Hằng ngày đều có thời khóa tu học cho Tăng đòan tại chùa Dược Sư theo giờ quy định:
05:00 AM        Thời kinh sáng & Lễ Sám Hối.
07:00 PM         Thiền Tọa & Tụng Kinh
 
HẰNG TUẦN 
THỨ BẢY
11:00  AM        Thuyết Pháp
12:30  PM    Kinh Cầu An bá tánh & Cầu Siêu cho hương linh cửu huyền thất tổ.
CHỦ NHẬT  
10:00 AM         Lớp Việt Ngữ & Sinh họat GĐPT.
02:00 PM         Hành Trì Đại Bi Sám Pháp & trì tụng Kinh Pháp Hoa.
HẰNG THÁNG
 
JANUARY: 
12-01-19 Quán Niệm 
12-01-19 Vía Phật Thích Ca Thành Đạo(Seattle)
20-01-19 Vía Phật Thích Ca Thành Đạo & Lễ Tất Niên(Michigan)
26-01-19 Lễ Tất Niên  & Thiền Trà Cuối Năm
 
FEBRUARY:          
02-02-19 Lễ Tạ Ân Cửu Huyền Thất Tổ 
04-02-19 LỄ ĐÓN GIAO THỪA & VÍA PHẬT DI LẶC
09-02-19 Lễ Cầu An Khai Kinh Dược Sư   
          12-02-19 Lễ Cầu An Giải Trừ Tai Nạn đầu năm
16-02-19 Rằm Thượng Nguyên & Xổ Số
23-02-19 Lễ chhuyển hóa những khó khăn thành may mắn
24-02-19 Rằm Thượng Nguyên(Michigan)
 
MARCH: 
01-03-19 KHÓA TU ĐÔNG XUÂN
09-03-19 Quán Niệm
16-03-19 Lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Xuất Gia
23-03-19 Lễ Đức Bổn Sư Nhập Niết Bàn
23-03-19 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Michigan)
23-03-19 Thiền Quy Hước Tịnh Độ
30-03-19 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle)
30-03-19 Vía Phổ Hiền Bồ Tát
      
APRIL 
13-04-19 Quán Niệm
20-04-19 Vía Chuẩn Đề Bồ Tát 
27-04-19 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
 
MAY 
11-05-19 Quán Niệm
11-05-19 Vía Văn Thù Bồ Tát
11-05-19 ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN(MICHIGAN)
18-05-19 ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN(SEATTLE)
25-05-19 KHÓA TU MÙA XUÂN
27-05-19 DU NGOẠN NGOÀI TRỜI
 
JUNE   
01-06-19 Vía Bồ Tát Thích Quảng Đức
08-06-19 Quán Niệm 
22-06-19 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ             
 
JULY  
05-07-19 KHÓA TU MÙA HÈ 
07-07-19 LỄ HỘI CHERRY                             
13-07-19 Quán Niệm 
20-07-19 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle)
27-07-19 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
28-07-19 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Michigan) 
 
AUGUST
10-08-19 Quán Niệm
10-08-19 Vía Đại Thế Chí Bồ Tát
11-08-19 Đại Lễ Vu Lan(Michigan)
15-08-19 LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC CDSVP & ĐỆ TỨ CHU NIÊN CDSVP
17-08-19 ĐẠI LỄ VU LAN(SEATTLE)
18-08-19 LỄ CUNG TIỂN PHẬT NGỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
24-08-19 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
24-08-19 Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát
31-08-19 KHÓA TU MÙA THU
 
SEPTEMBER     
07-09-19 Giỗ Tổ Truyền Đăng(02-08-1991)  
14-09-19 Quán Niệm
14-09-19 Tết Trung Thu
28-09-19 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
 
OCTOBER   
12-10-19 Quán Niệm 
13-10-19 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát(Michigan)
19-10-19 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle)
26-10-19 LỄ VÍA PHẬT DƯỢC SƯ & CHẨN TẾ THẬP LOẠI CÔ HỒN   
       
NOVEMBER  
09-11-19 Quán Niệm
09-11-19 Rằm Hạ Nguyên(Seattle) 
16-11-19 Lễ Hiệp Kỵ Chư Tổ  
17-11-19 Lễ Rằm Hạ Nguyên(Michigan)
23-11-19 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
           
DECEMBER 
07-12-19 KHÓA TU MÙA ĐÔNG
14-12-19 Vía Phật A Di Đà(Seattle)
22-12-19 Vía Phật A Di Đà(Michigan)
28-12-19 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
            
Chú Ý: Xin Chư Phật Tử & Quý Đồng Hương lưu giữ chương trình nầy để theo dõi sự sinh hoạt của chùa Dược Sư trọn năm 2019.
 

  

THE GENERAL SCHEDULE OF

BUDDHIST RETREATS, TRAININGS & ACTIVITIES OF

THE YEAR 2019 AT DUOC SU TEMPLE

---o0o---

 

DAILY ACTIVITIES:

There are training and learning sessions for Duoc Su Buddhist Sangha at the appointed time:

05:00 AM Chanting Surangama Mantra & repentant rite

07:00 PM Evening Meditation & Chanting

 

WEEKLY ACTIVITIES: 

Every Saturday:

11:00AM A sermon given by Venerable Thich Dong Trung

12:30PM Prayer for Peace & Requiem for Souls and for Ancestors

Every Sunday:

10:00AM  Vietnamese classes & Activities of Vietnamese Buddhist Youth Group

02:00PM  Teaching Vimalakirti Nirdesa Sutra by Venerable Thich Dong Trung, & chanting Saddharmapundarika Sutra.

 

MONTHLY ACTIVITIES:

 

JANUARY:

Jan 12, 19 Mindfulness

Jan 12, 19 Sakyamuni Buddha attained enlightenment(SEA)

Jan 20, 19 Sakyamuni Buddha attained enlightenment & End of the year ceremony (MI)

Jan 26, 19 End of the year ceremony & Tea Meditation

 

FEBRUARY:

Feb 02, 19 Ceremony for expressing gratitude to Ancestors

Feb 04, 19 WELCOMING THE NEW YEAR’S EVE PRAYER & CEREMONY OF WORSHIPING THE VIRTUE OF THE HAPPY BUDDHA

Feb 09, 19 Opening the Medicine Master Buddha Sutra, New Year prayer for peace

Feb 12, 19 Praying for peace (joys, happiness) to revoke the Bad Karma

          Feb 16, 19 Celebration the Full Moon: The full moon of The First Month of a year(SEA)

Feb 23, 19 Ceremony of transforming difficulties & misfortunes into joys & happiness 

Feb 24, 18 Celebration the Full Moon: The full moon of The First Month of a year(MI)

    

MARCH

Mar 01, 19 WINTER-SPRING RETREAT (3days)

Mar 09, 19 Mindfulness

Mar 16, 19 Ceremony of worshiping the Prince Siddhartha Gautama finding enlightenment to Buddhism

Mar 23, 19 Ceremoney of  worshiping The Virtue of  Sakyamuni Buddha enter Nirvana

 Mar 23, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(MI)

Mar 23, 19 Meditation towards the Pure Land

Mar 30, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(SEA)

Mar 30, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Universal Worthy Bodhisattva

 

APRIL

Apr 13, 19 Mindfulness

Apr, 20, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Eighteen Hands Bodhisattva

Apr 27, 19 Meditation towards the Pure Land

 

MAY

May 11, 19 Contemplating of Meditation path to the mind

May 11, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Understanding Bodhisattva

May 12, 19 CELEBRATING CEREMONY OF SAKYAMUNI BUDDHA'S BIRTH (MI)

May 18, 19 CELEBRATING CEREMONY OF SAKYAMUNI BUDDHA'S BIRTH (SEA)

May 25, 19 SPRING RETREAT (3 days) & FIELD TRIP

 

JUNE

Jun 01, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Thich Quang Duc Bodhisattva.

Jun 08, 19 Contemplating of Meditation path to the mind

Jun 22, 19 Meditating and chanting the name of Amitabha Buddha

 

JULY

Jul 05, 19 SUMMER RETREAT (3 days)

Jul 07, 19 FIELD TRIP

Jul 13, 19 Contemplating of Meditation path to the mind

Jul 20, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva (SEA) 

Jul 27, 19 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha

 Jul 28, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(MI)

 

AUGUST

Aug 10, 19 Mindfulness

Aug 10, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Strength Bodhisattva

Aug 11, 19 GRANT CEREMONY OF ULLAMBANA or SANGHAS' NEW YEAR(MI)

Aug 15, 19 OPENING FESTIVITIES OF THE EMERALD BUDDHA OF CDSVP & THE 4th ANUAL CEREMONY OF THE TEN THOUSAND MEDICINE BUDDHA TEMPLE

Aug 17, 19 GRANT CEREMONY OF ULLAMBANA or SANGHAS' NEW YEAR(SEA)

Aug 18, 19 FAREWELL CEREMONY EMERALD BUDDHA OF CDSVP

          Aug 24, 19 Meditation towards the Pure Land

Aug 24, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Earth Treasury Bodhisattva

Aug 31, 19 FALL RETREAT(3 days)

 

SEPTEMBER

Sept 07, 19 Memorial Day of the Patriarch passing on The Enlightenment Lamp

Sep 14, 19 Mindfulness

Sept 14, 19 Full-moon Festival

Sept 28, 19 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha

 

OCTOBER

Oct 12, 19 Contemplating of Meditation path to the mind

Oct 13, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(MI)

Oct 19, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(SEA)

Oct 26, 19 CEREMONY OF WORSHOPING THE VIRTUE OF MEDICINE MASTER BUDDHA & OFFER FOOD TO THE TEN DIFFERING KIND OF HUNGERY GHOST

       

NOVEMBER

Nov 09, 19 Contemplating of Meditation path to the mind

Nov 09, 19 Celebration the Full Moon: The full moon of the first month of the Last Quarter of a year(SEA).

Nov 16, 19 Ceremony of worshiping all Buddhist Patriarchs

Nov 17, 19 Celebration the Full Moon: The full moon of the first month of the Last Quarter of a year(MI).

          Nov 23, 19 Meditation towards the Pure Land

 

DECEMBER

Dec 07, 19 WINTER RETREAT(3 days)

Dec 14, 19 Ceremony of worshiping the Virtue of Amitabha Buddha(SEA)

Dec 14, 19 Contemplating of Meditation path to the mind

Dec 22, 19 Ceremony of worshiping the Virtue of Amitabha Buddha(MI)

Dec 28, 19 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha.

Please keep this General Schedule Of Year 2019 for the Retreats, Trainings & Activities of Duoc Su Temple.

 

 Trở Lại Trang Nhà

 

 

 

 

 HÌNH ẢNH

 

  Hương Sắc Các Mùa
  Tu Học
  Tu Học Phật Đản 
  Xuân
  Quán Niệm