Trang Chủ Thông Báo Tu Học Pháp Âm Chùa Dược Sư Kinh Sách Xây Chánh Điện Hình Ảnh
    
Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
 
  THÔNG BÁO TU HỌC   

 

 
KHÓA TU MÙA ĐÔNG 
Năm 2018
(Ngày 30 tháng 11, 01 & 02 tháng 12, 2018) 
 
Nhằm đáp ứng lòng khao khát trở về với cội nguồn tâm linh, và phát triển đời sống an lạc. KHÓA TU MÙA ĐÔNG năm nay được tổ chức vào NGÀY 30 THÁNG 11, 01 & 02 THÁNG 12 NĂM 2018
         Trong khoá tu học, các thiền sinh sẽ được hướng dẫn những nội dung sinh hoạt như sau:
          * Hướng dẫn ngồi thiền và lý thuyết căn bản.
* Lễ Phật và đọc các bài Kinh Nhật Dụng, Hành Trì Sám Pháp.
* Niệm Phật Tam Muội
          - Những Bài Pháp Thoại mang màu sắc thiền đạo nhằm giải tỏa khổ đau, xây dựng hạnh phúc cá nhân và gia đình trong môi trường sinh hoạt của xã hội Tây Phương.
            - Những buổi pháp đàm, thiền trà và chia xẻ kinh nghiệm, thảo luận những sự khác biệt Văn Hóa giữa các thế hệ con em và cha mẹ theo cái nhìn của thiền quán, rút tỉa những kinh nghiệm tu học để áp dụng vào trong đời sống hằng ngày.
            Nội dung sinh hoạt khóa tu sẽ đem đến những ổn định trong tâm hồn, và đó cũng là hành trang duy nhất để chúng ta sống một cuộc sống hiện tại có ý nghĩa.
            Thay mặt Ban Tổ Chức khoá tu, chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật Tử, quý Thân Hữu và các bạn trẻ cố gắng về tham dự KHÓA TU ĐÔNG XUÂN NĂM 2018 tại CHÙA DƯỢC SƯ.
            Kính Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
                                                                                                                       
Nay Kính
Thích Ðồng Trung
 
 
Chương Trình Tu Học
 
            Dưới sự hướng dẫn của THƯỢNG TỌA THÍCH ĐỒNG TRUNG và TĂNG ĐÒAN Chùa Dược Sư, khóa tu sẽ khai mạc vào lúc:
            - 04:00 Chiều Thứ Sáu ngày 30 tháng 11 năm 2018 và hoàn mãn vào lúc 05:00 Chiều Chủ Nhật ngày 02 tháng 12 năm 2018.
            Khi tham dự khóa tu, xin quý vị vui lòng điền vào phiếu ghi danh gởi về văn phòng Chùa Dược Sư càng sớm càng tốt, để Ban Tổ Chức tiện việc sắp xếp.
            Ghi Chú: Khi tham dự khóa tu, xin quý vị vui lòng mang theo túi ngủ, và các vật dụng cần thiết cho cá nhân.
 
 
Phiếu Ghi Danh Tham Dự Khoa Tu
 
          Kính thưa Thầy Trụ Trì/ Viện Trưởng,
          Chúng con tên .............................................................
          Pháp danh: .............................Sanh năm:.......................
          Điện Thoại Nhà: ...................  Điện Thoại Sở ................
          Địa Chỉ: ........................................................................
          Thành Phố: .................................................................
          Tiểu Bang: ............................ Zip Code:.......................
         Xin được ghi danh tham dự Khóa Tu Mùa Đông ngày 30 tháng 11, 01 & 02 tháng 12 năm 2018 tại Chùa Dược Sư.
          Thiền Sinh Ký Tên
 
                                                      Về Đầu Trang ->>>
 
 
KHÓA TU MÙA ĐÔNG 2018
Tại Chùa Dược Sư
---o0o---
        

          1- THỨ SÁU NGÀY 30-11-2018

15:30 Phật tử và chư đồng hương về Chùa

16:00 Lễ khai mạc khóa tu

17:00 Thủy Sám Quyển Thượng

18:00 Dược Thực

19:00 Pháp Thoại: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG

20:30 Hành trì: Thiền Quy Hướng Tịnh Độ Tịnh Độ

22:00 Chỉ Tịnh            

          2- THỨ BẢY NGÀY 01-12-2018:

05:00 Thức chúng vệ sinh cá nhân                   

05:30 Công Phu Sáng, Niệm Phật & Kinh hành

07:00 Ðiểm tâm

07:30 Thiền tọa, thiền hành

09:00 Thủy Sám Quyển Trung

11:00 Pháp Thọai: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG

12:30 KHOẢN ĐÃI LẪU CHAY

13:30 Nghỉ trưa giải lao

14:00 Thiền Trà

16:00 Hành Trì: Thiền Tọa & Thiền Hành

18:00 Dược Thực

19:00 Hành Trì: Niệm Phật & kinh hành

22:00 Chỉ tịnh 

          3- CHỦ NHẬT NGÀY 02-12-2018:

05:00 Thức chúng, vệ sinh cá nhân

05:30 Công Phu Sáng, Niệm Phật & Kinh hành

07:00 Điểm tâm

07:30 Hành Trì: Niệm Phật & kinh hành

09:00 Thủy Sám Quyển Hạ

11:00 Pháp Thoại: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG

12:30 Dùng cơm trưa chánh niệm

13:30 Lễ Mãn Khóa Tu & Chụp hình lưu niệm

Chư Phật Tử, chư Đồng Hương muốn tham dự buổi lễ nói trên, xin liên lạc về văn phòng Chùa Dược Sư để biết thêm chi tiết.

6918 42nd Ave. S.

Seattle, WA 98118

Tel: 206-725-1070, Fax: 206-725-5100

Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org

                 
                                                                                      Về Đầu Trang -->>>
CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC TỔNG QUÁT
TẠI CHÙA DƯỢC SƯ NĂM 2018
 
HẰNG NGÀY:
Hằng ngày đều có thời khóa tu học cho Tăng đòan tại chùa Dược Sư theo giờ quy định:
05:00 AM        Thời kinh sáng & Lễ Sám Hối.
07:00 PM         Thiền Tọa & Tụng Kinh
HẰNG TUẦN 
THỨ BẢY
11:00  AM        Thuyết Pháp
12:30  PM    Kinh Cầu An bá tánh & Cầu Siêu cho hương linh cửu huyền thất tổ.
CHỦ NHẬT  
10:00 AM         Lớp Việt Ngữ & Sinh họat GĐPT.
02:00 PM         Hành Trì Đại Bi Sám Pháp & trì tụng Kinh Pháp Hoa.
HẰNG THÁNG
 
JANUARY: 
07-01-18 Lễ Vía Phật A Di Đà(Michigan)
13-01-18 Quán Niệm 
27-01-18 Vía Phật Thích Ca Thành Đạo & Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
28-01-18 Vía Phật Thích Ca Thành Đạo & Lễ Tất Niên(Michigan)
 
FEBRUARY:          
03-02-18 Lễ Tất Niên  & Thiền Trà Cuối Năm
10-02-18 Lễ Tạ Ân Cửu Huyền Thất Tổ 
15-02-18 LỄ ĐÓN GIAO THỪA & VÍA PHẬT DI LẶC
23-02-18 Lễ Cầu An Giải Trừ Tai Nạn đầu năm
24-02-18 Lễ Khai Kinh Dược Sư  
 
MARCH: 
03-03-18 Lễ Rằm Thượng Nguyên(Seattle)
04-03-18 Lễ Rằm Thượng Nguyên(Michigan)
10-03-18 Lễ chuyển hóa những khó khăn thành may mắn an vui
17-03-18 KHÓA TU ĐÔNG XUÂN
24-03-18 Lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Xuất Gia
31-03-18 Lễ Đức Bổn Sư Nhập Niết Bàn
      
APRIL 
01-04-18 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Michigan)
07-04-18 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle) 
07-04-18 Vía Phổ Hiền Bồ Tát
14-04-18 Quán Niệm  
28-04-18 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
 
MAY 
05-05-18 Vía Chuẩn Đề Bồ Tát
12-05-18 Quán Niệm
19-05-18 Vía Văn Thù Bồ Tát
26-05-18 ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN(SEATTLE)
28-05-18 KHÓA TU MÙA XUÂN & TU HỌC NGOÀI TRỜI
 
JUNE   
02-06-18 Vía Bồ Tát Thích Quảng Đức
03-06-18 ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN(MICHIGAN)
09-06-18 Quán Niệm 
23-06-18 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ             
 
JULY  
04-07-18 TU HỌC NGOÀI TRỜI(ROSE GARDEN)    
07-07-18 KHÓA TU MÙA HÈ                              
14-07-18 Quán Niệm 
28-07-18 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle)
28-07-18 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
 
AUGUST 
05-08-18 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Michigan) 
10-08-18 LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT & ĐỆ TAM CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
12-08-18 LỄ CUNG TIỂN PHẬT NGỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
18-08-18 Vía Đại Thế Chí Bồ Tát 
19-08-18 ĐẠI LỄ VU LAN(MICHIGAN)       
25-08-18 ĐẠI LỄ VU LAN(SEATTLE) 
 
SEPTEMBER     
01-09-18 KHÓA TU MÙA THU
03-09-18 TU HỌC NGOÀI TRỜI CHERRY GARDEN
08-09-18 Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát & Quán Niệm
15-09-18 Giỗ Tổ Truyền Đăng(02-08-1991)  
22-09-18 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
24-09-18 Tết Trung Thu
 
OCTOBER   
13-10-18 Quán Niệm 
21-10-18 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát(Michigan)
27-10-18 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle)
27-10-18 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
       
NOVEMBER  
03-11-18 LỄ VÍA PHẬT DƯỢC SƯ & CHẨN TẾ THẬP LOẠI CÔ HỒN   
10-11-18 Quán Niệm 
17-11-18 Lễ Hiệp Kỵ Chư Tổ  
18-11-18 Lễ Rằm Hạ Nguyên(Michigan)
24-11-18 Lễ Rằm Hạ Nguyên(Seattle)
           
DECEMBER 
01-12-18 KHÓA TU MÙA ĐÔNG
08-12-18 Quán Niệm 
16-12-18 Vía Phật A Di Đà(Michigan)
22-12-18 Vía Phật A Di Đà(Seattle)
30-12-18 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
            
Chú Ý: Xin Chư Phật Tử & Quý Đồng Hương lưu giữ chương trình nầy để theo dõi sự sinh hoạt của chùa Dược Sư trọn năm 2018
 
 
THE GENERAL SCHEDULE OF
BUDDHIST RETREATS, TRAININGS & ACTIVITIES OF
THE YEAR 2018 AT DUOC SU TEMPLE
---o0o---
 
DAILY ACTIVITIES:
There are training and learning sessions for Duoc Su Buddhist Sangha at the appointed time:
05:00 AM Chanting Surangama Mantra & repentant rite
07:00 PM Evening Meditation & Chanting
 
WEEKLY ACTIVITIES: 
Every Saturday:
11:00AM A sermon given by Venerable Thich Dong Trung
12:30PM Prayer for Peace & Requiem for Souls and for Ancestors
Every Sunday:
10:00AM  Vietnamese classes & Activities of Vietnamese Buddhist Youth Group
02:00PM  Teaching Vimalakirti Nirdesa Sutra by Venerable Thich Dong Trung, & chanting Saddharmapundarika Sutra.
 
MONTHLY ACTIVITIES:
 
JANUARY:
Jan 07, 18 Ceremony of worshiping the Virtue of Amitabha Buddha(MI)
Jan 13, 18 Contemplating of Meditation path to the mind
Jan 27, 18 Sakyamuni Buddha attained enlightenment(SEA)
Jan 27, 18 Meditating and chanting the name of Amitabha Buddha
Jan 28, 18 Sakyamuni Buddha attained enlightenment & End of the year ceremony(MI)
 
FEBRUARY:
Feb 03, 18 End of the year ceremony & Tea Meditation
Feb 10, 18 Ceremony for expressing gratitude to Ancestors
Feb 15, 18 WELCOMING THE NEW YEAR’S EVE PRAYER & CEREMONY OF WORSHIPING THE VIRTUE OF THE HAPPY BUDDHA
Feb 23, 18 Praying for peace (joys, happiness) to revoke the Bad Karma
Feb 24, 18 Opening the Medicine Master Buddha Sutra, New Year prayer for peace
               
MARCH
Mar 03, 18 Celebration the Full Moon: The full moon of The First Month of a year(SEA)
Mar 04, 18 Celebration the Full Moon: The full moon of The First Month of a year(MI)
Mar 10, 18 Ceremony of transforming difficulties & misfortunes into joys & happiness 
Mar 17, 18 WINTER-SPRING RETREAT (3days)
Mar 24, 18 Ceremony of worshiping the Prince Siddhartha Gautama finding enlightenment to Buddhism
Mar 31, 18 Ceremoney of  worshiping The Virtue of  Sakyamuni Buddha enter Nirvana
 
APRIL
Apr 01, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(MI)
Apr 07, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(SEA)
Apr 07, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Universal Worthy Bodhisattva
Apr 14, 18 Contemplating of Meditation path to the mind
Apr 28, 18 Meditating and chanting the name of Amitabha Buddha
 
MAY
May 05, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Eighteen Hands Bodhisattva
May 12, 18 Contemplating of Meditation path to the mind
May 19, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Understanding Bodhisattva
May 26, 18 CELEBRATING CEREMONY OF SAKYAMUNI BUDDHA'S BIRTH (SEA)
May 28, 18 SPRING RETREAT (3 days) & FIELD TRIP
 
JUNE
Jun 02, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Thich Quang Duc Bodhisattva.
Jun 03, 18 CELEBRATING CEREMONY OF SAKYAMUNI BUDDHA'S BIRTH (MI)
Jun 09, 18 Contemplating of Meditation path to the mind
Jun 23, 18 Meditating and chanting the name of Amitabha Buddha
 
JULY
Jul 04, 18 FIELD TRIP
Jul 07, 18 SUMMER RETREAT (3 days)
Jul 14, 18 Contemplating of Meditation path to the mind
Jul 28, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva (SEA) 
Jul 28, 18 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha
 
AUGUST
Aug 05, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(MI)
Aug 10, 18 OPENING FESTIVITIES OF THE EMERALD BUDDHA OF CDSVP & THE 3rd ANUAL CEREMONY OF THE TEN THOUSAND MEDICINE BUDDHA TEMPLE
Aug 12, 18 FAREWELL CEREMONY EMERALD BUDDHA OF CDSVP
Aug 18, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Strength Bodhisattva
Aug 19, 18 GRANT CEREMONY OF ULLAMBANA or SANGHAS' NEW YEAR(MI)
Aug 25, 18 GRANT CEREMONY OF ULLAMBANA or SANGHAS' NEW YEAR(SEA)
 
SEPTEMBER
Sept 01, 18 FALL RETREAT(3 days)
Sept 03, 18 FIELD TRIP TO CHERRY GARDEN
Sept 08, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Earth Treasury Bodhisattva
Sept 15, 18 Memorial Day of the Patriarch passing on The Enlightenment Lamp
Sept 22, 18 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha
Sept 24, 18 Full-moon Festival
 
OCTOBER
Oct 13, 18 Contemplating of Meditation path to the mind
Oct 21, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(MI)
Oct 27, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(SEA)
Oct 27, 18 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha.
       
NOVEMBER
Nov 03, 18 CEREMONY OF WORSHOPING THE VIRTUE OF MEDICINE MASTER BUDDHA & OFFER FOOD TO THE TEN DIFFERING KIND OF HUNGERY GHOST
Nov 10, 18 Contemplating of Meditation path to the mind
Nov 17, 18 Ceremony of worshiping all Buddhist Patriarchs
Nov 18, 18 Celebration the Full Moon: The full moon of the first month of the Last Quarter of a year(MI).
Nov 24, 18 Celebration the Full Moon: The full moon of the first month of the Last Quarter of a year(SEA).
 
DECEMBER
Dec 01, 18 WINTER RETREAT(3 days)
Dec 08, 18 Contemplating of Meditation path to the mind
Dec 16, 18 Ceremony of worshiping the Virtue of Amitabha Buddha(MI)
Dec 22, 18 Ceremony of worshiping the Virtue of Amitabha Buddha(SEA)
Dec 30, 18 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha.
Please keep this General Schedule Of Year 2018 for the Retreats, Trainings & Activities of Duoc Su Temple.
 
                                                                 Về Đầu Trang ->>>
 
 

 

 

 

 HÌNH ẢNH

 

  Hương Sắc Các Mùa
  Tu Học
  Tu Học Phật Đản 
  Xuân
  Quán Niệm