Trang Chủ    Thông Báo     Tu Học Pháp Âm Chùa Dược Sư Kinh Sách Chùa Dược Sư Vạn Phật   Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
  CẬP NHẬT THÔNG BÁO SINH HOẠT    SINH HỌAT

 

KINH LUẬN DIỄN GIẢNG

 

 Phật Giáo Trong Đời Sống
 
Phật Pháp Căn Bản

 Kinh Pháp Hoa
 Kinh Duy Ma
 Chư Kinh Nhật Tụng

 

 Tâm Thư Xây Chánh Điện
 Hướng Về Chùa Dược Sư

 Phiếu Ủng Hộ


  

         
 

VU LAN LẦN THỨ 2567
 
 

Kính Gởi: Chư Phật Tử và Ðồng Hương,

Hằng năm, cứ mỗi độ thu về, như nhắc nhở tất cả mọi người nói chung, người con Phật nói riêng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Ðể đáp đền thâm ân của chư Phật, và cũng là để noi theo gương hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên, Chùa Dược Sư sẽ long trọng tổ chức ngày ÐẠI LỄ VU LAN, PHẬT LỊCH 2567, VÀO LÚC 11:00 SÁNG THỨ BẢY NGÀY 26 THÁNG 08 NĂM 2023 TẠI CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT theo chương trình như sau:

- 10:30 AM: Phật Tử vân tập về Chùa

- 11:00 AM: Thuyết Pháp

- 12:00 PM: Khóa lễ chính thức.

          - 12:45 PM: Cơm Chay thân mật

- 02:30 PM: Lễ Cầu Siêu Chư Hương Linh & Cửu Huyền Thất Tổ

- 03:30 PM: Lễ Quy Y

- 05:00 PM: Thí thực cô hồn & hoàn mãn

         Trân trọng kính mời quý Phật Tử, chư Ðồng Hương xa gần dành chút ít thì giờ về Chùa tham dự ngày Ðại Lễ nói trên, trước là tri ân ngôi Tam Bảo, đồng thời cũng là bày tỏ tấm lòng hiếu của người con thảo đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ bảy đời. Sau là chung sức cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

          Sự hiện diện của quý vị trong ngày Đại Lễ Vu Lan là một khích lệ lớn lao cho chúng tôi trên bước đường hoằng pháp lợi sanh tại hải ngoại.

           Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

                                                       

                                                    Trân Trọng
                                              T. M. Ban Tổ Chức
 
                                            T. T. Thích Đồng Trung
                                   Viện Trưởng Viện Văn Hóa Phật Giáo
                               Tại Vùng Tây Bắc/Trụ Trì Chùa Dược Sư
       

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

ĐẠI LỄ VU LAN 2567

--o0o--

      

        01- Ba hồi chuông trống Bát Nhã cung thỉnh chư tôn đức

       02- Chào quốc kỳ Việt Nam

       03- Chào quốc kỳ Mỹ Kỳ

       04- Phút nhập từ bi quán

       05- Giới thiệu thành phần tham dự

       06- Diễn văn khai mạc Đại Lễ Vu Lan

       07- Thuyết Pháp

       08- Dâng hoa cúng Phật

       09- Lời Kinh Cầu Nguyện

       10- Lời cảm tạn Ban Tổ Chức

       12- Thọ trai & Văn Nghệ.

 

   

THƯ MỜI THAM DỰ

NGÀY TU TẠI VƯỜN HỒNG

            

             Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

          Kính Gởi: Quý Phật Tử, Chư Ðồng Hương, và Bạn Hữu xa gần,

          Thưa quý vị,

 Mục đích của sự tu học là để cho thân và tâm an lạc, để cho tiểu ngã là bản thân hài hòa với đại ngã là vũ trụ vạn hữu.

Trong tinh thần tu học cùng tìm về nẻo giác, chúng tôi trân trọng kính mời Chư Phật Tử, Chư Ðồng Hương, và các bạn trẻ xa gần tích cực tham gia KHÓA TU MÙA THU NĂM 2023 nói chung, nói riêng là một ngày tu tại VƯÒN HỒNG nói riêng càng đông càng tốt.

          Kính chúc Chư Phật Tử và Chư Đồng Hương và các bạn trẻ luôn luôn an lành trong sự che chở của chư Phật.

           Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

           

                                                  Trụ Trì Chùa Dược Sư

                                              & Chùa Dược Sư Vạn Phật

                                           Thượng Tọa Thích Đồng Trung

KHÓA TU MÙA THU

Năm 2023

(Ngày 02, 03 & 04 tháng 09- 2023)

 

Nhằm đáp ứng lòng khao khát trở về với cội nguồn tâm linh, và phát triển đời sống an lạc. KHÓA TU MÙA THU năm nay được tổ chức vào NGÀY 02, 03 & 04 THÁNG 09 NĂM 2023. 

            Trong khoá tu học, các thiền sinh sẽ được hướng dẫn những nội dung sinh hoạt như sau:

             * Hướng dẫn ngồi thiền và lý thuyết căn bản.

* Lễ Phật và đọc các bài Kinh Nhật Dụng, Hành Trì Sám Pháp.

* Niệm Phật Tam Muội

            - Những Bài Pháp Thoại mang màu sắc thiền đạo nhằm giải tỏa khổ đau, xây dựng hạnh phúc cá nhân và gia đình trong môi trường sinh hoạt của xã hội Tây Phương.

            - Những buổi pháp đàm, thiền trà và chia xẻ kinh nghiệm, thảo luận những sự khác biệt Văn Hóa giữa các thế hệ con em và cha mẹ theo cái nhìn của thiền quán, rút tỉa những kinh nghiệm tu học để áp dụng vào trong đời sống hằng ngày.

            Nội dung sinh hoạt khóa tu sẽ đem đến những ổn định trong tâm hồn, và đó cũng là hành trang duy nhất để chúng ta sống một cuộc sống hiện tại có ý nghĩa.

            Thay mặt Ban Tổ Chức khoá tu, chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật Tử, quý Thân Hữu và các bạn trẻ cố gắng về tham dự KHÓA TU MÙA THU NĂM 2023 tại CHÙA DƯỢC SƯ.

            Kính Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.

                                                                                                                      

Nay Kính

Thích Ðồng Trung

 

 

 

 •  
  CÔNG ĐỨC TẠO TƯỢNG
  VẼ TƯỢNG & THỈNH TƯỢNG PHẬT
  ---o0o---
  Theo kinh điển cho chúng ta biết: Hễ ai thành tâm tạo tượng Phật, thì có được nhiều công đức, nhưng ít người biết số lượng công đức đó như thế nào. Để các chúng sanh đời sau hiểu rõ phước đức, công đức tạo tượng Phật, Ngài Di Lặc Bồ Tát đã thay mặt tất cả Phàm Thánh Chúng, thưa hỏi Phật về công đức tạo tượng của vua Ưu Đà Diên, Đức Phật tuần tự nói về phước báo và công đức thù thắng của người có tâm thành tín thanh tịnh tạo, tạc ra tượng Phật. Kinh Pháp Hoa ghi rõ những phước báo về công đức chẳng thể nghĩ bàn ấy:
           - Nếu có người nào dùng những tơ sợi thêu thùa tượng Phật, hoặc là nấu đúc bằng thứ vàng, bạc, đồng, sắt, chì, kẽm, hoặc điêu khắc bằng gỗ thơm Chiên đàn, hoặc khắc bằng thứ trân châu, sò ốc, gấm vóc dệt thành, đất đỏ, xi măng, thạch cao, đất sét, hoặc các thứ gỗ... Dùng những vật đó tùy phần sức mình tạo, tạc ra tượng Phật, cho đến rất nhỏ như ngón tay cái, có thể khiến cho người khác nhìn biết đó là tượng Phật, phước báo người đó sẽ là vô lượng.
            Nhân đây xin được tóm tắc 10 thứ công đức:
            01. Đời đời kiếp kiếp quý vị có mắt sáng suốt thấy rõ.
            02. Quý vị không sanh vào nơi ác. Bạn bè và láng giềng đều là ngưi tốt. Quý vị sẽ chắng gặp ngưòi ác hay thú dữ.
            03. Quý vị luôn sanh trong nhà giàu sang. Sanh vào nhà giàu có được tôn kính.
            04. Thân thể quý vị màu hoàng kim.
            05. Quý vị sanh vào nhà hiền lành.
            06. Quý vị có thể được sanh làm vua.
            Ngày nay không có Hoàng Đế, nhưng quý vị có thể làm Tổng Thống. Điều đó cũng giống nhau. Hoặc nếu quý vị cứ nhất định muốn làm Hoàng Đế thì quỷ vị có thể tìm một nước quân chủ và sanh về nước đó.
            07. Quý vị có thể làm Chuyển Luân Thánh Vương. Làm Chuyển Luân Thánh Vương còn cao hơn Tổng Thống. Khi là Chuyển Luân Thánh Vương, nếu quý vị tu hành thì quý vị có thế thành Phât.
           08. Quý vị có th sanh về cõi trời Phạm Thiên và sống lâu đến một kiếp. Quý vị có thể làm vua thiên nhân.
           09. Quý vị sẽ không đọa vào đường ác. Những ngưi làm tượng Phật thì sẽ không đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ.
           10. Đời đời kiếp kiếp trong tương lai quý vị đều tôn kính Tam Bảo; Quy Y Tam Bảo, chẳng đọa lạc.
            Như trên là chúng tôi nói theo ý nghĩa trong kinh, nhưng trong cuộc sống hiện thực của chúng ta việc tạo, tạc tượng có hai ý nghĩa:
            - Ý thứ nhất là kỷ niệm, Phật là đạo sư ban đầu của chúng ta, chúng ta tiếp nhận sự giáo dục của Ngài, đạt được công đức lợi ích thù thắng từ sự giáo dục nầy thì đối với vị Đạo Sư sáng lập, chúng ta luôn luôn cảm ân, mỗi niệm không quên. Đây thuộc về ý kỷ niệm, gọi là trở về nguồn cội.
              - Ý thứ hai là học tập với Ngài, thấy người hiền mà noi theo. Chúng ta nhìn thấy hình tượng Ngài phải học theo Ngài. Nghe danh hiệu, cũng phải học Ngài. Chúng ta cúng dường hình tượng Phật, Bồ Tát cũng cần có tâm trạng nầy. Cho nên sự tạo tượng, tạc tượng, cúng dường tượng nhất định không phải là mê tín.
  Ngoài ra, việc chúng ta cúng dường tượng Phật, cúng dường tượng Bồ Tát, dụng ý ở chỗ:
  - Mượn những hình tượng này, từng giây từng phút nhắc nhở mình, nhìn thấy tượng Phật thì liền nghĩ đến lời dạy của Phật, Bồ Tát. Không nhìn thấy tượng Phật là quên mất rồi. Dụng ý của cúng tượng Phật cũng là ở chỗ này, chứ không phải xem Ngài giống như thần linh, không phải cầu mong Ngài phù hộ thăng quan phát tài, mà dùng Ngài để thường xuyên nhắc nhở mình. Nhắc nhở, điều đầu tiên là đọc Kinh, nhìn thấy tượng Phật thì nghĩ đến phải đọc Kinh, niệm Phật.
  Từ đó ta thấy việc đọc Kinh, nghe pháp để chúng ta hiểu rõ nghĩa lý để xử sự trong đời sống. Qua đó những việc nào là nên làm, những việc nào không nên làm, đây gọi là Nghĩa. “Lý” là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nội dung của tất cả Kinh mà Phật nói ra, quy nạp lại là không ngoài hai sự việc này. “Nghĩa” chính là đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, là việc quý vị nên làm. “Lý” là minh tâm kiến tánh. Không những quý vị phải học, mà còn phải giúp đỡ người khác.
  Chùa là nới tôn nghiêm thờ phượng, bước vào cảnh già lam thanh tịnh, các tượng Phật trang nghiêm làm cho lòng người thanh thản. Nhất là ngày nay, cuộc sống ngày một phát triển, có người rất tài năng, giỏi giang, thành tựu sự nghiệp trên đường đời nhưng họ vẫn cảm thấy lạc lõng trong đời. Có lẽ là họ chưa tạo được nền tảng vững chắc trong cuộc sống của tự thân, nhưng khi bước chân vào chùa họ cảm thấy tâm hồn lặng đọng thanh tịnh nhẹ nhàng. Cho nên nói Chùa là nơi thanh tịnh là nơi thoa diệu những cơn nhiệt não trong cuộc đời.
            Với những điều chân thực và giản đơn thế mà đôi khi quý vị đã bỏ quên, rồi chất chứa nhiều đau khổ trong cuộc sống. Đạo Phật dạy mỗi người nhìn đời bằng trái tim mở rộng tấm lòng yêu thương để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, Ý NGHĨA CÚNG DƯỜNG TƯỢNG PHẬT tại chùa tháp, am, thất,... là vô cùng to lớn để mỗi người cùng được chiêm ngắm tướng tốt của chư Phật, Bồ Tát, để tâm được thanh thản nhẹ nhàng, buông xuống những muộn phiền, lo âu của cuộc sống.
           Thỉnh một hay nhiều tượng Phật Dược Sư cao 8 inches để thờ tại Chùa Dược Sư Vạn Phật, tịnh tài cúng dường mỗi tượng là $300.00 dollars. Số tiền $300.00 dollars lớn thì cũng không hẳn là lớn, nhỏ cũng không hẳn là nhỏ. Nhưng cho dù lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, nếu quý vị tiêu dùng thì bao nhiêu cũng hết, nhưng nếu phát tâm thỉnh một Tôn Tượng Phật Dược Sư khắc tên cho người hiện tiền thì được bình an khỏe mạnh, trường thọ, cho người quá vãng thì được siêu thoát, sanh về cảnh giới an lành của chư Phật, thì số tiền $300.00 đó không bao giờ mất. Đã không mất mà còn tăng thêm phước, lộc và thọ.
              Cho nên việc tạo tượng, cúng dường hình, tượng Phật hoặc hình, tượng Bồ Tát, là việc làm có một ý nghĩa cao quý và gây một cái nhơn công đức, phước đức lớn lao, nên làm.
              Nhân đây chúng tôi cũng chân thành tri ân chư Phật Tử, Chư Đồng Bào, Đồng Hương và Các Bạn Trẻ đã trực hoặc gián tiếp ủng hộ trên phương diện tinh thần và vật chất trong nhiều năm qua. Mọi sự ủng hộ xin liên lạc về văn phòng:
              Chùa Dược Sư Vạn Phật
              6918 42nd Ave. S.
              Seattle, WA 98118
              Điện thoại: 206-725-1070;
              Điện thơ: chuaduocsu@duocsu.org
              Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát

   

   

  THÔNG BÁO

  PHÁT QUÀ CHO NGƯỜI NGHÈO

  NĂM 2023

  Thương Người Như Thể Thương Thân

   

  Phật Dược Sư là vị Phật có duyên và gần gũi với thế giới Chúng Ta. Ngài là bậc Vô Thượng Y Vương, từ bi thương xót tất cả chúng sanh bị bệnh khổ, vì thế mà mọi người đa mang bệnh khổ đều cầu nguyện Ngài và người nuôi bệnh cũng như thế.

  Đối với những ai hành trì tu tập theo pháp môn Dược Sư, ngoài việc: Thiết lập Đạo Tràng Dược Sư, Trì tụng Kinh Dược Sư, Trì niệm danh hiệu Phật Dược Sư, Hành trì Thiền Dược Sư, Tụng chú Dược Sư Quán Đảnh Chơn ngôn, Cúng dường Phật & Đèn Dược Sư, Tạo tượng Phật Dược Sư …. Chúng ta còn có thể phát tâm làm từ thiện. Bởi lẽ Phật Dược Sư ngoài việc chú ý trị bệnh, ngài còn quan tâm đến những kẻ nghèo khổ, thiếu cơm ăn áo mặc, thiếu thốn phương tiện vật chất…...

  Trong chiều hướng nầy, những người hành nghề Đông hoặc Tây Y. Kể cả, những ai châm cứu, bấm huyệt, cứu hộ,… Những ai sửa cầu, đắp đường, cứu trợ, bố thí cơm cháo trong bệnh viện, bảo trợ bệnh nhân nghèo, phòng chống lụt bão,… đều là những người đang âm thầm tu tập PHÁP MÔN DƯỢC SƯLÀM VIỆC CHO PHẬT DƯỢC SƯ. Nói chung, tất cả những việc làm nhân đạo từ thiện trên cuộc đời nầy đều nằm trong bản nguyện của Phật Dược Sư.

  Do vậy mà những ai đã, đang và sẽ tham gia vào các công tác từ thiện như thế, không những về phương diện tâm linh đã thực hành pháp môn Dược Sư một cách tích cực, mà trên phương diện xã hội, đó là một sự ỦY LẠO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT LẪN TINH THẦN RẤT THỰC TẾ, mà ai cũng làm được. Và như thế những người bệnh khổ ấy cảm thấy chóng thuyên giảm vì đã có một điểm tựa để tiếp tục sống. Những người nghèo khổ cô đơn, có lý do tiếp tục yêu quý cuộc đời và tiếp tục phấn đấu cho cuộc đời còn lại của họ. Riêng những ai làm được điều nầy sẽ cảm thấy mừng vui vì đã và đang thực hiện được một bố thí ba la mật, và thực tập được một sự trải rộng lòng từ bi đến những người không quen biết, và hiểu được PHẬT PHÁP CÓ THỂ TU TẬP HAY LÀM Ở KHẮP MỌI NƠI, MỌI LÚC KHI TÂM TA LUÔN NGHĨ THIỆN. Vì nghĩ thiện nên ta biết điều thiện để làm, và khi được nhiều người cùng làm điều thiện thì cuộc đời nầy sẽ luôn luôn có nghĩa và tràn đầy sức sống.

  Trong tinh thần CỨU TẾ CỦA PHẬT DƯỢC SƯ, Chùa Dược Sư và Chùa Dược Sư Vạn Phật đang tổ chức chuyến TƯƠNG TRỢ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHÓ, dự trù phát:

  - 500 phần quà, mỗi phần quà trị giá $25.00 dollars bao gồm:

  * 1 thùng mì gói, * 1 bịch bột ngọt, * 1 chai dầu nấu ăn, * 1 bịch đường, * 1 chai nước tương, * 10 ký gạo và phong bì tiền mặt.

  - Phần Quà Cứu Trợ cho 500 người mù tổng cộng mỗi phần:  $05.00

  - Phần quà cho 500 các trẻ mồ côi, gồm bánh kẹo và đồ chơi.

  Chư Phật Tử, chư Đồng Bào, Đồng Hương và các Bạn Trẻ muốn hổ trợ hoặc muốn biết thêm chi tiết chuyến cứu trợ nói trên, xin liên lạc về văn phòng Chùa Dược Sư theo đia chỉ, điện thoại, hoặc e-mail như sau:

  6918 42nd Ave. S.

  Seattle, WA 98118

  Tel: 206-725-1070, Fax: 206-257-0493

  Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org

   

 •  
  LỄ HỘI CHIÊM BÁI
  PHẬT NGỌC & XÁ LỢI PHẬT
  CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
  ---o0o---
            
                Kính thưa quý liệt vị,
             Như chúng ta đã biết, trong tinh thần thừa kế đạo TỪ BI HÒA BÌNH, ông Ian Green đã dùng khối ngọc Polar Pride để tạo pho tượng đức BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI, là một con người thật trên thế gian nầy đã dạy giáo lý giác ngộ giải thoát cho chúng sanh nhân loại. Tôn tượng nầy được mệnh danh là tượng PHẬT NGỌC HÒA BÌNH THẾ GIỚI, cao 12 feet nặng 4 tấn và đã du hành gieo duyên với chúng sanh trên thế giới từ năm 2010 cho đến năm 2016. Hiện nay đã được an vị trong bảo tháp tại Úc Châu.

            Theo Ban Tổ Chức Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới cho biết, khối ngọc Polar Pride nặng 18 tấn, ngoài việc tạo pho tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni lớn nầy, phần còn lại năm khối ngọc nhỏ từ tảng ngọc lớn, Ban Tổ Chức còn tạo thêm 5 tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhỏ mỗi tượng cao 24 inches. Hiện nay năm tôn tượng cao 24 inches đó đang có mặt tại các quốc gia:

            - 1 tượng Ban Tổ Chức đã cho một ngôi Chùa tại Việt Nam thỉnh

            - 1 tượng được một mạnh thường quân ở thành phố Chicago Illinoi, Mỹ Quốc thỉnh.

            - 1 tượng đã được tôn thờ tại Úc sau khi tạc xong, và tượng thứ tư du hành cùng tôn tượng đức Thích Ca Mâu Ni lớn, và cũng sẽ được tôn thờ tại Úc Châu sau khi chuyến du hành kết thúc.

  May mắn thay, còn 1 tượng cuối cùng tức là tượng thứ 5,  Ban Tổ Chức Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới đã cho Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật(Mỹ Quốc) thỉnh vào dịp Phật Ngọc về tại Chùa Dược Sư Vạn Phật, Seattle Washington vào năm 2015.

  Vì Đức Phật là bậc toàn giác, toàn năng, mà tôn tượng Ngài lại được tạo bằng loại ngọc quý ngàn năm kết tinh, cho nên trong thế giới tâm linh, người ta tin rằng TƯỢNG PHẬT NGỌC HÒA BÌNH dù lớn hay nhỏ cũng đều chứa đựng nguồn năng lực linh thiêng phi thường, ai có phúc duyên được gặp, lễ bái cúng dường thì có thể chữa lành bệnh tật nan y và khiến tà ma yêu quái lánh xa.

  Để trân trọng sự phát tâm mạnh mẻ của chư Phật Tử xa gần đã vì sự lợi ích cho chúng sanh nhân loại nói chung, công đồng Phật Giáo tại Seattle, Washington nói riêng đã cùng nhau góp phần tịnh tài thỉnh tôn tượng nói trên. Cho nên, chúng tôi quyết định hằng năm tổ chức lễ hội một lần để chư Phật Tử xa gần có cơ hội chiêm bái tôn tượng hiện thân của tôn tượng PHẬT NGỌC HÒA BÌNH THẾ GIỚI là một tuyệt tác trên phương diện nghệ thuật, và tâm linh đã được nhiều người biết đến trong mấy năm qua. Đồng thời cũng là cơ hội cho chư Phật Tử, chư Đồng Hưong xa gần có dịp chiêm bái lễ lạy các loại Xá Lợi của Phật mà Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư đang thờ phượng.

  Chương trình LỄ HỘI PHẬT NGỌC & CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT tại CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT năm nay bắt đầu vào Thứ Năm NGÀY 03 THÁNG 08 ĐẾN NGÀY 06 THÁNG 08 NĂM 2023(Xin xem chi tiết Chương Trình Chiêm Bái Phật Ngọc)

  Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể chư Phật Tử, chư Đồng Hương, chư Hội Đoàn Việt Mỹ, các cấp cơ quan chính quyền sở tại, và tất cả mọi người không phân biệt quốc gia, chủng tộc hoan hỷ quang lâm tham dự LỄ HỘI PHẬT NGỌC & CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT tại  CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT để cầu nguyện cho thế giới Hòa Bình, Chúng Sanh An Lạc. Đồng thời cũng cầu cho chính tự bản thân mỗi người thêm phần phước đức, nhờ đó mà tai qua nạn khỏi, bệnh khổ nghiệp chướng tiêu trừ, hạnh lành tăng trưởng để hưởng phước lộc đời nầy và đời kiếp tương lai.

            Kính chúc quý vị luôn luôn an lành trong ánh từ quang của chư Phật

  Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát

   

                          TM. Ban Tổ Chức Lễ Hội Phật Ngọc

   

   
  CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI
   PHẬT NGỌC & CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT

  CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT

  Từ 03/08/2023 đến 06/08/2023
  ---o0o---
  THỨ TƯ NGÀY 02/08/2023
            - TRANG TRÍ LỄ ĐÀI PHẬT NGỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
  THỨ NĂM NGÀY 03/08/2023
            - ĐẠI LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC TẠI CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
           01:00PM Chư tôn thiền đức, quan khách Phật Tử chư Đồng Hương về Chùa
            02:30PM Tác pháp cung thỉnh Chư Tôn quan lâm lễ đài
           03:00PM LỄ KHAI MẠC PHẬT NGỌC HÒA BÌNH & CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT TẠI CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT chính thức(Có chương trình riêng)
            04:00PM Chiêm Bái Phật Ngọc & Xá Lợi Phật liên tục đến 10:00PM
            06:00PM Dược thực
            07:0PM Lễ Sám 108 lạy
            10:30PM Chỉ tịnh
            Ghi Chú: Chư Phật Tử, Chư Đồng Hương có thể bắt đầu ghi danh, thỉnh Bài Vị để cầu siêu độ chư hương linh, cửu huyền thất tổ trong dịp Lễ Lạy Chiêm Bái Phật Ngọc & Xá Lợi Phật
  THỨ SÁU NGÀY 04/08/2023
            - HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT NGỌC CDSVP
            07:00AM Điểm tâm
            08:00AM Chương trình chiêm bái liên tục cho đến 10:00PM
            12:00PM Thọ trai
            02:00PM Văn Nghệ mừng Ngọc Hòa Bình đến 10:00PM
            05:00PM Dược thực
            08:30PM Lễ Sám 108 lạy
            10:00PM Chỉ tịnh
  THỨ BẢY NGÀY 05/08/2023
            07:00AM Điểm tâm
            08:00AM Chương trình chiêm bái liên tục cho đến 10:00PM
            02:00PM Văn Nghệ mừng Ngọc Hòa Bình đến 10:00PM
            05:00PM Dược thực
            08:00PM Lễ Hội Hoa Đăng cầu nguyện hòa bình thế giới
            10:00PM Lễ Sám 108 lạy
            10:30PM Chỉ tịnh
  CHỦ NHẬT NGÀY 06/08/2023
            - LỄ BẾ MẠC
            07:00AM Điểm tâm
            08:00AM Chương trình chiêm bái liên tục cho đến 10:00PM
            10:30AM Tác pháp cung thỉnh Chư Tôn quan lâm lễ đài
           11:00AM LỄ BẾ MẠC CUNG TIỄN PHẬT NGỌC(Có chương trình riêng)
            12:00PM Thọ trai
            01:00PM Hành trì tam bộ nhất
            02:00PM Văn Nghệ cung tiễn Phật Ngọc Hòa Bình & Xổ Số đến 9:00PM
            05:00PM Dược thực
            10:00PM Lễ Sám 108 lạy
            10:30PM Hoàn Mãn

   

   

  BẢO TRỢ LỄ HỘI PHẬT NGỌC,
  & CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT
  tại
  CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
          
  Kính Gởi: Các Công Ty Thương Mại & Quý Mạnh Thường Quân
            Chùa Dược Sư và Chùa Dược Sư Vạn Phật sẽ long trọng tổ chức LỄ HỘI PHẬT NGỌC & CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT TẠI CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT TỪ NGÀY 03 THÁNG 08 ĐẾN NGÀY 06 THÁNG 08 NĂM 2023.
  Đây là cơ hội cho cộng đồng Phật Tử Việt Nam tại Seattle nói riêng, và cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Washington State nói chung có cơ hội chiêm bái pháp thân Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới. Đồng thời cũng là cơ hội giới thiệu nền đạo học nhân bản lâu đời đến người dân địa phương. Theo kinh nghiệm của Ban Tổ Chức và nhiều nơi đã từng tổ chức Lễ Hội Phật Ngọc cho biết, trong dịp nầy sẽ có rất nhiều ngàn người tham dự và chiêm bái, vì vậy có lẽ tại Seattle kỳ nầy cũng không ngoài thông lệ đó.
  Chúng tôi xin gọi mi quý vị cùng tiếp tay với chúng tôi để việc tổ chức LỄ HỘI PHẬT NGỌC & CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT TẠI CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT năm nay được thành công tốt đẹp. Phương thức quý vị có thể tiếp tay với chúng tôi qua hình thức QUẢNG CÁO DỊCH VỤ hoặc SẢN PHẨM của quý vị trong những ngày Lễ Hội Phật Ngọc tại Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật, có thể là:
  - Một chiếc bàn để phổ biến tài liệu, hay một gian hàng trưng bày sản phẩm cơ sở thương mại của quý vị đang sở hữu…
  - Thông báo trên sân khấu ca nhạc suốt thời gian Lễ Hội.
  Đây là cơ hội thuận tiện để quý công ty, quý cơ sở thương mại giới thiệu dịch vụ và sản phẩm quý vị đến các sắc dân địa phương, đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu. Cộng thêm, chúng tôi xin được tri ân bằng cách mời quý vị lên nhận BẰNG CÔNG ĐỨC trong ngày LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC & CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT TẠI CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT VÀO NGÀY 03 THÁNG 08 NĂM 2023.
            Chúng tôi rất tin tưởng vào sự hộ đạo, và lòng hảo tâm của quý vị sẽ hết lòng ủng hộ chúng tôi trong công việc duy trì và phát triển nền đạo học lâu đời tại Hải Ngoại. Về phần Ban Tổ Chức, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì tính cách vui tươi, thoải mái quy mô của chương trình Lễ Hội qua những tiết mục vui chơi, ca vũ nhạc kịch của các tài năng trẻ, ca sĩ danh tiếng. Bên cạnh đó còn có các gian hàng bán thức ăn chay, đặc biệt hương vị quê hương để phục vụ quý Phật Tử, Quý Đồng Hương, và các bạn trẻ trong những ngày tham quan và chiêm bái Phật Ngọc và Chiêm Bái Lễ Lạy Xá Lợi Phật tại Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật.
            Chúng tôi xin đính kèm chi tiết mẫu Phiếu Bảo Trợ, bao gồm các loại bảo trợ để quý vị tùy nghi phát tâm ủng hộ. Khi phát tâm ủng hộ, xin quý vị vui lòng điền vào mẫu PHIẾU BẢO TRỢ(xin xem mẫu đính kèm) và ngân phiếu gởi về Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật trước ngày 30 tháng 07 năm 2023 để chúng tôi có đủ thời giờ sửa soạn BẰNG CÔNG ĐỨC. Tất cả số tiền bảo trợ của quý vị đều được trừ thuế cuối năm.
  Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về:
  CHÙA DƯỢC SƯ
  6918 42nd Ave. S.; Seattle, WA 98118
  Tel: 206-725-1070, Fax: 206-725-5100
  Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org
            Chúng tôi chân thành tri ân Quý Phật Tử, Quý Đạo Hữu, Chư Đồng Hương và các Bạn Trẻ đã giúp đỡ Chùa, ủng hộ tài chánh trong nhiều năm qua. Nguyện cầu Đức Phật Dược Sư luôn luôn gia hộ quý liệt vị, cùng gia đình và thân bằng quyến thuộc thân tâm luôn an lạc, phúc lộc tròn đầy, gia đình hòa thuận, con cháu hiếu thảo, vạn sự như ý
            Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
   
  Ghi Chú Quan Trọng: Bàn ghế hay lều che mát quý công ty và quý cơ sở phải tự lo liệu.
   
  PHIẾU BẢO TRỢ LỄ HỘI
  PHẬT NGỌC & CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT
  TẠI CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
   
  Tên & Họ
  Tên Công Ty: __________________________________________
  Tên Người Liên Lạc: ______________ Số Điện Thoại______________
  Địa chỉ Công Ty: __________________________________________
  Thành Phố: _______________Tiểu Bang: ______ Zip:_____________
  E-mail: _____________________ Website: _____________________
   
  CÔNG TY/ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI/ CÁ NHÂN
  CHÚNG TÔI MUỐN BẢO TRỢ HẠNG:
   
  ________ I      ($10,000.00)
  ________ II     ($07,000.00)
  ________ III    ($05,000.00)
  ________ IV    ($03,000.00)
  ________ V     ($02,000.00)
   
  CÔNG TY/ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI/
  CÁ NHÂN CHÚNG TÔI MUỐN:
   
  ___ Sử dụng một chiếc bàn để trưng bày những sản phẩm của công ty
  ___ Thông báo cơ sở thương mại của chúng tôi trong dịp Ca Nhạc trên sân khấu
  ___ Một chiếc bàn để trưng bày những sản phẩm và thông báo trên sân khấu ca nhạc.
  ___ Số tiền bảo trợ đính kèm là: ___________________
   
            Xin vui lòng gởi PHIẾU BẢO TRỢ và ngân phiếu gởi về Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật trước ngày 30 tháng 07 năm 2023 để chúng tôi có đủ thời giờ sửa soạn BẰNG CÔNG ĐỨC. Chi phiếu xin đề:
   
  CHÙA DƯỢC SƯ
  6918 42nd Ave. S.; Seattle, WA 98118
  Tel: 206-725-1070, Fax: 206-725-5100
  Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org
            Cảm ơn quý liệt vị đã hết lòng ủng hộ, nhờ vậy mà LỀ HỘI PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT TẠI CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT thành công tốt đẹp.
         
   
  10000 TƯỢNG PHẬT DƯỢC SƯ
  & CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT

   

  CÔNG TRÌNH XÂY CẤT CHÁNH ĐIỆN TÔN THỜ MƯỜI NGÀN TÔN TƯỢNG PHẬT DƯỢC SƯ, GỌI TẮC LÀ CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT ĐÃ HOÀN THÀNH VIÊN MÃN, VÀ 10000 TÔN TƯỢNG PHẬT DƯỢC SƯ CŨNG ĐÃ CUNG THỈNH VÀO VỊ TRÍ.

  Mặc dầu công trình xây cất đã hoàn tất, nhưng việc tu bổ và duy trì vẫn còn lâu dài. Vì thế Ban Kiến Thiết và Đạo Tràng Chùa Dược Sư Vạn Phật ước mong mọi giới Phật Tử và chư Đồng Hương xa gần hoan hỷ ủng hộ tài chánh dưới hình thức cúng dường tịnh tài, hoặc phát tâm thỉnh pho tượng Dược Sư cao 08 inches, KHẮC TÊN CHÍNH MÌNH, CON, CHÁU, CHẮC, TỨ THÂN PHỤ MẪU, HIỆN TIỀN HAY QUÁ VÃNG để lưu thờ tại Chánh Điện Chùa Dược Sư Vạn Phật, là nơi nhiều người đến chiêm ngưỡng lễ bái. Mỗi pho tượng cúng dường với số tịnh tài là $300.00 Mỹ Kim.

  Chúng tôi cũng chân thành tri ân quý đạo hữu, gia đình, và chư ân nhân đã giúp đỡ Chùa, ủng hộ tài chánh trong nhiều năm qua. Mọi hoan hỷ ủng hộ, chi phiếu xin đề Chùa Dược Sư và gởi về theo địa chỉ:

   

  CHÙA DƯỢC SƯ

  6918 42nd Ave. S.; Seattle, WA 98118

  Tel: 206-725-1070, Fax: 206-7255100;

  Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org

   

            Nguyện cầu Đức Phật Dược Sư luôn luôn gia hộ quý đạo hữu, gia đình và ân nhân cùng thân bằng quyến thuộc thân tâm luôn an lạc, phúc lộc tròn đầy, gia đình hòa thuận, con cháu hiếu thảo, vạn sự như ý.

   

                                             Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát
                                                            Trân Trọng
                                                   Trụ Trì Chùa Dược Sư
                                              Thượng Tọa Thích Đồng Trung
   

   
  CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC TỔNG QUÁT
  TẠI CHÙA DƯỢC SƯ NĂM 2023
   
  HẰNG NGÀY:
  Hằng ngày đều có thời khóa tu học cho Tăng đòan tại chùa Dược Sư theo giờ quy định:
  05:00 AM        Thời kinh sáng & Lễ Sám Hối.
  07:00 PM         Thiền Tọa & Tụng Kinh
   
  HẰNG TUẦN 
  THỨ BẢY
  11:00  AM        Thuyết Pháp
  12:30  PM    Kinh Cầu An bá tánh & Cầu Siêu cho hương linh cửu huyền thất tổ.
  CHỦ NHẬT  
  10:00  Lớp Việt Ngữ & Sinh họat GĐPT.
  02:00 PM Hành Trì Đại Bi Sám Pháp & trì tụng Kinh Pháp Hoa.
  HẰNG THÁNG
   
  JANUARY: 
  07-01-23 Quán Niệm
  14-01-23 Lễ Tất Niên  & Thiền Trà Cuối Năm
              21-01-23 Lễ Tạ Ân Cửu Huyền Thất Tổ
            21-01-23 LỄ ĐÓN GIAO THỪA & VÍA PHẬT DI LẶC
            28-01-23 Lễ Cầu An Khai Kinh Dược Sư    
            29-01-23 Lễ Cầu An Giải Trừ Tai Nạn đầu năm
             
              FEBRUARY:
  04-02-23 Rằm Thượng Nguyên
  11-02-23 Lễ chhuyển hóa những khó khăn thành may mắn

  17-02-23 KHÓA TU ĐÔNG XUÂN

  25-02-23 Lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Xuất Gia

  25-02-23 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

   
  MARCH
              11-03-23 Quán Niệm
  11-03-23 Lễ Đức Bổn Sư Nhập Niết Bàn

  11-03-23 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

  (SEATTLE)

  18-03-23 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát (MICHIGAN)

  18-03-23 Vía Phổ Hiền Bồ Tát

  25-03-23 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

   
  APRIL 
  08-04-23 Quán Niệm
  22-04-23 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
   
  MAY
  06-05-23 Vía Chuẩn Đề Bồ Tát
  13-05-23 Quán Niệm  
  20-05-23 Vía Văn Thù Bồ Tát
  27-05-23 KHÓA TU MÙA XUÂN

  27-05-23 ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN(MICHIGAN)

   
  JUNE
  03-06-23 ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN(SEATTLE)
  10-06-23 Quán Niệm
  10-06-23 Vía Bồ Tát Thích Quảng Đức 
  24-06-23 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ 
   
   
  JULY  
  01-07-23 KHÓA TU MÙA HÈ
  02-07-23 LỄ HỘI CHERRY                             
  08-07-23 Quán Niệm 
  22-07-23 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

  29-07-23 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle)

   
  AUGUST
  03-08-23 LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC CDSVP
  06-08-23 LỄ CUNG TIỂN PHẬT NGỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT

  12-08-23 Quán Niệm 

  12-08-23 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(MICHIGAN)

  19-08-23 Vía Đại Thế Chí Bồ Tát
  26-08-23 ĐẠI LỄ VU LAN(SEATTLE)
   
  SEPTEMBER
  02-09-23 KHÓA TU MÙA THU
  04-09-23 DU NGOẠN NGOÀI TRỜI    
  09-09-23 Quán Niệm

  09-09-23 ĐẠI LỄ VU LAN(MICHIGAN)

  16-09-23 Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát

  16-09-23 Giỗ Tổ Truyền Đăng(02-08-1991) 

  23-09-23 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

  10-09-22 Tết Trung Thu

   

  OCTOBER
  14-10-23 Quán Niệm 

  28-10-23 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

  28-10-23 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát(MICHIGAN)
   
  NOVEMBER
  04-11-23 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát(SEATTLE)
  11-11-23 LỄ VÍA PHẬT DƯỢC SƯ & CHẨN TẾ THẬP LOẠI CÔ HỒN 

  11-11-23 Quán Niệm

  25-11-23 Lễ Hiệp Kỵ Chư Tổ  
  25-11-23 Rằm Hạ Nguyên(Seattle)
  25-11-23 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ 
           
            DECEMBER 
  02-12-23 KHÓA TU MÙA ĐÔNG

  09-12-23 Quán Niệm 

  23-12-23 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
  30-12-23 Vía Phật A Di Đà(Seattle)

   

  Chú Ý: Xin Chư Phật Tử & Quý Đồng Hương lưu giữ chương trình nầy để theo dõi sự sinh hoạt của Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật trọn năm 2023.
   
    
  THE GENERAL SCHEDULE OF
  BUDDHIST RETREATS, TRAININGS & ACTIVITIES OF
  THE YEAR 2023 AT DUOC SU TEMPLE
  ---o0o---
   
  DAILY ACTIVITIES:
  There are training and learning sessions for Duoc Su Buddhist Sangha at the appointed time:
  05:00 AM Chanting Surangama Mantra & repentant rite
  07:00 PM Evening Meditation & Chanting
   
  WEEKLY ACTIVITIES: 
  Every Saturday:
  11:00AM A sermon given by Venerable Thich Dong Trung
  12:30PM Prayer for Peace & Requiem for Souls and for Ancestors
  Every Sunday:
  10:00AM  Vietnamese classes & Activities of Vietnamese Buddhist Youth Group
  02:00PM  Teaching Vimalakirti Nirdesa Sutra by Venerable Thich Dong Trung, & chanting Saddharmapundarika Sutra.
   
  MONTHLY ACTIVITIES:
   
  JANUARY:
  Jan 07, 23 Mindfulness
  Jan 14, 23 End of the year ceremony & Tea Meditation

  Jan 21, 23 Ceremony for expressing gratitude to Ancestors

  Jan 21, 23 WELCOMING THE NEW YEAR’S EVE PRAYER & CEREMONY OF WORSHIPING THE VIRTUE OF THE HAPPY BUDDHA

  Jan 28, 23 Opening the Medicine Master Buddha Sutra, New Year prayer for peace

  Jan 29, 22 Praying for peace (joys, happiness) to revoke the Bad Karma
   
  FEBRUARY:
           Feb 04, 23 Celebration the Full Moon: The full moon of The First Month of a year.
         Feb 11, 23 Ceremony of transforming difficulties, & misfortunes into joys & happiness
           Feb 18, 23 WINTER-SPRING RETREAT (3days)
          Feb 25, 23 Ceremony of worshiping the Prince Siddhartha Gautama finding enlightenment to Buddhism
  Feb 25, 23 Meditation towards the Pure Land
          
            MARCH
  Mar 11, 23 Mindfulness
  Mar 11, 23 Ceremoney of  worshiping The Virtue of  Sakyamuni Buddha enter Nirvana

  Mar 11, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva.(SEATTLE)

  Mar 18, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva.(MICHIGAN)

  Mar 18, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Universal Worthy Bodhisattva

  Mar 25, 23 Meditation towards the Pure Land
   
  APRIL
  Apr 08, 23 Mindfulness

  Apr 22, 23 Meditation towards the Pure Land

   
  MAY
  May 06, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Eighteen Hands Bodhisattva
  May 13, 21 Mindfulness
  May 20, 22 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Understanding Bodhisattva
  May 27, 23 SPRING RETREAT (3 days) & FIELD TRIP
  May 27, 23 CELEBRATING CEREMONY OF SAKYAMUNI BUDDHA'S BIRTH(MICHIGAN)
   
  JUNE 
  June 03, 23 CELEBRATING CEREMONY OF SAKYAMUNI BUDDHA'S BIRTH(SEATTLE)
  Jun 10, 23 Mindfulness
  Jun 10, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Thich Quang Duc Bodhisattva.
  Jun 24, 22 Meditation towards the Pure Land
   
  JULY
  Jul 01, 23 SUMMER RETREAT
  Jul 02, 23 CHERRY FESTIVAL (FIELD TRIP)
  Jul 08, 23 Mindfulness
  Jul 22, 23 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha  
  Jul 29, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva (SEA)
   
  AUGUST
  Aug 02, 23 OPENING FESTIVITIES OF THE EMERALD BUDDHA OF CDSVP
  Aug 06, 23 FAREWELL CEREMONY EMERALD BUDDHA OF CDSVP
  Aug 12, 23 Mindfulness
  Aug 12, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva (MICHIGAN)
  Aug 19, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Strength Bodhisattva
  Aug 26, 23 GRANT CEREMONY OF ULLAMBANA or SANGHAS' NEW YEAR(SEA)
   
  SEPTEMBER
  Sept 02, 22 FALL RETREAT(3 days)
  Sept 04, 22 FIELD TRIP
  Sep 09, 23 Mindfulness
  Sep 09, 23 GRANT CEREMONY OF ULLAMBANA or SANGHAS' NEW YEAR(MICHIGAN)
  Sep 16, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Earth Treasury Bodhisattva.
  Sep 16, 23 Memorial Day of the Patriarch passing on The Enlightenment Lamp
  Sept 23, 23 Meditate towards the Pure Land.
  Sept 29, 23 Full-moon Festival
   
  OCTOBER
  Oct 14, 23 Mindfulness
  Oct 28, 23 Meditate towards the Pure Land.
  Oct 28, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva.(MICHIGAN)
   
  NOVEMBER
  Nov 04, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva.(SEATTLE)
  Nov 11, 23 CEREMONY OF WORSHOPING THE VIRTUE OF MEDICINE MASTER BUDDHA & OFFER FOOD TO THE TEN DIFFERING KIND OF HUNGERY GHOST
  Nov 11, 23 Mindfulness
  Nov 25, 23 Ceremony of worshiping all Buddhist Patriarchs
  Nov 25, 23 Celebration the Full Moon: The full moon of the first month of the Last Quarter of a year(SEA).
  Nov 25, 23 Meditate towards the Pure Land
   
  DECEMBER
  Dec 02, 23 WINTER RETREAT(3 days)

  Dec 09, 23 Contemplating of Meditation path to the mind

  Dec 23, 23 Meditate towards the Pure Land
  Dec 30, 23 Ceremony of worshiping the Virtue of Amitabha Buddha
   
  Please keep this General Schedule Of Year 2023 for the Retreats, Trainings & Activities of Duoc Su Temple & Ten Thousand Medicine Buddha Temple.
   
   

  Chánh Điện Chùa Dược Sư Vạn Phật & 10000 Tôn Tượng Phật Dược Sư

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Công Trình Xây Cất Chùa Dược Sư Vạn Phật

  (Xem tiếp hình ảnh xây cất)
   

  Trở Lại Trang Nhà

   

   

   
   
   HÌNH ẢNH

   

    Hương Sắc Các Mùa
    Tu Học
    Tu Học Phật Đản
    Xuân
    Quán Niệm