Trang Chủ Thông Báo Tu Học Pháp Âm Chùa Dược Sư Kinh Sách Xây Chánh Điện Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
  CẬP NHẬT THÔNG BÁO SINH HOẠT    SINH HỌAT

 

KINH LUẬN DIỄN GIẢNG

 

 Phật Giáo Trong Đời Sống
 
Phật Pháp Căn Bản

 Kinh Pháp Hoa
 Kinh Duy Ma
 Chư Kinh Nhật Tụng

 

 Tâm Thư Xây Chánh Điện
 Hướng Về Chùa Dược Sư

 Phiếu Ủng Hộ


  

         
 

 
LỄ HỘI CHIÊM BÁI
PHẬT NGỌC, XÁ LỢI PHẬT &
KỶ NIỆM ĐỆ TAM CHU NIÊN
CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
---o0o---
          

            Kính thưa quý liệt vị,

           Như chúng ta đã biết, trong tinh thần thừa kế đạo TỪ BI HÒA BÌNH, ông Ian Green đã dùng khối ngọc Polar Pride để tạo pho tượng đức BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI, là một con người thật trên thế gian nầy đã dạy giáo lý giác ngộ giải thoát cho chúng sanh nhân loại. Tôn tượng nầy được mệnh danh là tượng PHẬT NGỌC HÒA BÌNH THẾ GIỚI, cao 12 feet nặng 4 tấn và đã du hành gieo duyên với chúng sanh trên thế giới từ năm 2010 cho đến năm 2015. Và sẽ du hành thêm một một số quôc gia khác trước khi nhập tháp tại Úc Châu.

          Theo Ban Tổ Chức Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới cho biết, khối ngọc Polar Pride nặng 18 tấn, ngoài việc tạo pho tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni lớn nầy, phần còn lại năm khối ngọc nhỏ từ tảng ngọc lớn, Ban Tổ Chức còn tạo thêm 5 tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhỏ mỗi tượng cao 24 inches. Hiện nay năm tôn tượng cao 24 inches đó đang có mặt tại các quốc gia:

          - 1 tượng Ban Tổ Chức đã cho một ngôi Chùa tại Việt Nam thỉnh

          - 1 tượng được một mạnh thường quân ở thành phố Chicago Illinoi, Mỹ Quốc thỉnh.

          - 1 tượng đang tôn thờ tại Úc, và 1 tượng sau khi du hành cùng tôn tượng đức Thích Ca Mâu Ni lớn, và cũng sẽ tôn thờ tại Úc Châu sau khi chuyến du hành kết thúc.

May mắn thay, còn 1 tượng cuối cùng tức là tượng thứ 5,  Ban Tổ Chức Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới đã cho Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật(Mỹ Quốc) thỉnh vào dịp Phật Ngọc về tại Chùa Dược Sư Vạn Phật, Seattle Washington vào năm 2015.

Vì Đức Phật là bậc toàn giác, toàn năng, mà tôn tượng Ngài lại được tạo bằng loại ngọc quý ngàn năm kết tinh, cho nên trong thế giới tâm linh, người ta tin rằng TƯỢNG PHẬT NGỌC HÒA BÌNH dù lớn hay nhỏ cũng đều chứa đựng nguồn năng lực linh thiêng phi thường, ai có phúc duyên được gặp, lễ bái cúng dường thì có thể chữa lành bệnh tật nan y và khiến tà ma yêu quái lánh xa.

Để trân trọng sự phát tâm mạnh mẻ của chư Phật Tử xa gần đã vì sự lợi ích cho chúng sanh nhân loại nói chung, công đồng Phật Giáo tại Seattle, Washington nói riêng đã cùng nhau góp phần tịnh tài thỉnh tôn tượng nói trên. Cho nên, chúng tôi quyết định hằng năm tổ chức lễ hội một lần để chư Phật Tử xa gần có cơ hội chiêm bái tôn tượng hiện thân của tôn tượng PHẬT NGỌC HÒA BÌNH THẾ GIỚI là một tuyệt tác trên phương diện nghệ thuật, và tâm linh đã được nhiều người biết đến trong mấy năm qua. Đồng thời cũng là cơ hội cho chư Phật Tử, chư Đồng Hưong xa gần có dịp chiêm bái lễ lạy các loại Xá Lợi của Phật mà Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư đang thờ phượng.

Chương trình LỄ HỘI PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT & ĐỆ TAM CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT năm nay bắt đầu NGÀY 23 THÁNG 08 ĐẾN NGÀY 26 THÁNG 08 NĂM 2018(Xin xem chi tiết Chương Trình Chiêm Bái Phật Ngọc)

Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể chư Phật Tử, chư Đồng Hương, chư Hội Đoàn Việt Mỹ, các cấp cơ quan chính quyền sở tại, và tất cả mọi người không phân biệt quốc gia, chủng tộc hoan hỷ quang lâm tham dự LỄ HỘI PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT & ĐỆ TAM CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT để cầu nguyện cho thế giới Hòa Bình, Chúng Sanh An Lạc. Đồng thời cũng cầu cho chính tự bản thân mỗi người thêm phần phước đức, nhờ đó mà tai qua nạn khỏi, bệnh khổ nghiệp chướng tiêu trừ, hạnh lành tăng trưởng để hưởng phước lộc đời nầy và đời kiếp tương lai.

            Kính chúc quý vị luôn luôn an lành trong ánh từ quang của chư Phật

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát

 

                                   TM. Ban Tổ Chức Lễ Hội Phật Ngọc

 

 
CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI
 PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT
& KỶ NIỆM ĐỆ TAM CHU NIÊN

CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT

Từ 23/08/2018 đến 26/08/2018
---o0o---
THỨ TƯ NGÀY 22/08/2018
          - TRANG TRÍ LỄ ĐÀI PHẬT NGỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
THỨ NĂM NGÀY 23/08/2018
          - ĐẠI LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC & ĐỆ TAM CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
         07:00AM Điểm tâm
         09:00AM Chư tôn thiền đức, quan khách Phật Tử chư Đồng Hương về Chùa
          10:30AM Tác pháp cung thỉnh Chư Tôn quan lâm lễ đài
         11:00AM LỄ KHAI MẠC PHẬT NGỌC HÒA BÌNH, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT & ĐỆ TAM CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT chính thức(Có chương trình riêng)
          12:00PM CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG
          01:00PM Chiêm Bái Phật Ngọc & Xá Lợi Phật liên tục đến 10:00PM
        02:00PM Văn nghệ mừng Phật Ngọc Hòa Bình đến 9:00PM - 10:00PM
          05:00PM Dược thực
          10:00PM Lễ Sám 108 lạy
          10:30PM Chỉ tịnh
          Ghi Chú: Chư Phật Tử, Chư Đồng Hương có thể bắt đầu ghi danh, thỉnh Bài Vị để cầu siêu độ chư hương linh, cửu huyền thất tổ trong dịp Lễ Lạy Chiêm Bái Phật Ngọc & Xá Lợi Phật.
THỨ SÁU NGÀY 24/08/2018
          - HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT NGỌC CDSVP
          07:00AM Điểm tâm
          08:00AM Chương trình chiêm bái liên tục cho đến 10:00PM
          12:00PM Thọ trai
          02:00PM Văn Nghệ mừng Ngọc Hòa Bình đến 10:00PM
          05:00PM Dược thực
          10:30PM Lễ Sám 108 lạy
          10:30PM Chỉ tịnh
          Ghi Chú: Chư Phật Tử, Chư Đồng Hương có thể bắt đầu ghi danh, thỉnh Bài Vị để cầu siêu độ chư hương linh, cửu huyền thất tổ trong dịp Lễ Lạy Chiêm Bái Phật Ngọc & Xá Lợi Phật
THỨ BẢY NGÀY 25/08/2018
          - LỄ CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI HÒA BÌNH
          07:00AM Điểm tâm
          08:00AM Chương trình chiêm bái liên tục cho đến 10:00PM
          11:00AM LỄ CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH THẾ GIỚI
          12:00PM Thọ trai
          02:00PM Văn Nghệ mừng Ngọc Hòa Bình đến 10:00PM
          05:00PM Dược thực
          10:00PM Lễ Sám 108 lạy
          10:30PM Chỉ tịnh
CHỦ NHẬT NGÀY 26/08/2018
          - LỄ BẾ MẠC
          07:00AM Điểm tâm
          08:00AM Chương trình chiêm bái liên tục cho đến 10:00PM
          10:30AM Tác pháp cung thỉnh Chư Tôn quan lâm lễ đài
         11:00AM LỄ BẾ MẠC CUNG TIỄN PHẬT NGỌC(Có chương trình riêng)
          12:00PM Thọ trai
          01:00PM Hành trì tam bộ nhất
         02:00PM Văn Nghệ cung tiễn Phật Ngọc Hòa Bình & Xổ Số đến 10:00PM
          05:00PM Dược thực
          10:00PM Lễ Sám 108 lạy
          10:30PM Hoàn Mãn

 

 

BẢO TRỢ LỄ HỘI PHẬT NGỌC,
CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT
& KỶ NIỆM ĐỆ TAM CHU NIÊN
CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
        
Kính Gởi: Các Công Ty Thương Mại & Quý Mạnh Thường Quân
          Chùa Dược Sư và Chùa Dược Sư Vạn Phật sẽ long trọng tổ chức LỄ HỘI PHẬT NGỌC & KỶ NIỆM ĐỆ TAM CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT TỪ NGÀY 09 THÁNG 08 ĐẾN NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 2018.
Đây là cơ hội cho cộng đồng Phật Tử Việt Nam tại Seattle nói riêng, và cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Washington State nói chung có cơ hội chiêm bái pháp thân Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới. Đồng thời cũng là cơ hội giới thiệu nền đạo học nhân bản lâu đời đến người dân địa phương. Theo kinh nghiệm của Ban Tổ Chức và nhiều nơi đã từng tổ chức Lễ Hội Phật Ngọc cho biết, trong dịp nầy sẽ có rất nhiều ngàn người tham dự và chiêm bái, vì vậy có lẽ tại Seattle kỳ nầy cũng không ngoài thông lệ đó.
Chúng tôi xin gọi mi quý vị cùng tiếp tay với chúng tôi để việc tổ chức LỄ HỘI PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT & KỶ NIỆM ĐỆ TAM CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT năm nay được thành công tốt đẹp. Phương thức quý vị có thể tiếp tay với chúng tôi qua hình thức QUẢNG CÁO DỊCH VỤ hoặc SẢN PHẨM của quý vị trong những ngày Lễ Hội Phật Ngọc tại Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật, có thể là:
- Một chiếc bàn để phổ biến tài liệu, hay một gian hàng trưng bày sản phẩm cơ sở thương mại của quý vị đang sở hữu…
- Thông báo trên sân khấu ca nhạc suốt thời gian Lễ Hội.
Đây là cơ hội thuận tiện để quý công ty, quý cơ sở thương mại giới thiệu dịch vụ và sản phẩm quý vị đến các sắc dân địa phương, đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu. Cộng thêm, chúng tôi xin được tri ân bằng cách mời quý vị lên nhận BẰNG CÔNG ĐỨC trong ngày LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT & KỶ NIỆM ĐỆ TAM CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT VÀO NGÀY 09 THÁNG 08 NĂM 2018.
          Chúng tôi rất tin tưởng vào sự hộ đạo, và lòng hảo tâm của quý vị sẽ hết lòng ủng hộ chúng tôi trong công việc duy trì và phát triển nền đạo học lâu đời tại Hải Ngoại. Về phần Ban Tổ Chức, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì tính cách vui tươi, thoải mái quy mô của chương trình Lễ Hội qua những tiết mục vui chơi, ca vũ nhạc kịch của các tài năng trẻ Gia Đình Phật Tử Dược Sư, cùng với ca sĩ danh tiếng. Bên cạnh đó còn có các gian hàng bán thức ăn chay, đặc biệt hương vị quê hương để phục vụ quý Phật Tử, Quý Đồng Hương, và các bạn trẻ trong những ngày tham quan và chiêm bái Phật Ngọc và Chiêm Bái Lễ Lạy Xá Lợi Phật tại Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật.
          Chúng tôi xin đính kèm chi tiết mẫu Phiếu Bảo Trợ, bao gồm các loại bảo trợ để quý vị tùy nghi phát tâm ủng hộ. Khi phát tâm ủng hộ, xin quý vị vui lòng điền vào mẫu PHIẾU BẢO TRỢ(xin xem mẫu đính kèm) và ngân phiếu gởi về Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật trước ngày 30 tháng 07 năm 2018 để chúng tôi có đủ thời giờ sửa soạn BẰNG CÔNG ĐỨC. Tất cả số tiền bảo trợ của quý vị đều được trừ thuế cuối năm.
Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về:
CHÙA DƯỢC SƯ
6918 42nd Ave. S.; Seattle, WA 98118
Tel: 206-725-1070, Fax: 206-725-5100
Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org
          Chúng tôi chân thành tri ân Quý Phật Tử, Quý Đạo Hữu, Chư Đồng Hương và các Bạn Trẻ đã giúp đỡ Chùa, ủng hộ tài chánh trong nhiều năm qua. Nguyện cầu Đức Phật Dược Sư luôn luôn gia hộ quý liệt vị, cùng gia đình và thân bằng quyến thuộc thân tâm luôn an lạc, phúc lộc tròn đầy, gia đình hòa thuận, con cháu hiếu thảo, vạn sự như ý
          Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
 
Ghi Chú Quan Trọng: Bàn ghế hay lều che mát quý công ty và quý cơ sở phải tự lo liệu.
 
PHIẾU BẢO TRỢ LỄ HỘI
PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT &
KỶ NIỆM ĐỆ TAM CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
 
Tên & Họ
Tên Công Ty: __________________________________________
Tên Người Liên Lạc: ______________ Số Điện Thoại______________
Địa chỉ Công Ty: __________________________________________
Thành Phố: _______________Tiểu Bang: ______ Zip:_____________
E-mail: _____________________ Website: _____________________
 
CÔNG TY/ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI/ CÁ NHÂN
CHÚNG TÔI MUỐN BẢO TRỢ HẠNG:
 
________ I      ($10,000.00)
________ II     ($07,000.00)
________ III    ($05,000.00)
________ IV    ($03,000.00)
________ V     ($02,000.00)
 
CÔNG TY/ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI/
CÁ NHÂN CHÚNG TÔI MUỐN:
 
___ Sử dụng một chiếc bàn để trưng bày những sản phẩm của công ty
___ Thông báo cơ sở thương mại của chúng tôi trong dịp Ca Nhạc trên sân khấu
___ Một chiếc bàn để trưng bày những sản phẩm và thông báo trên sân khấu ca nhạc.
___ Số tiền bảo trợ đính kèm là: ___________________
 
          Xin vui lòng gởi PHIẾU BẢO TRỢ và ngân phiếu gởi về Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật trước ngày 30 tháng 07 năm 2018 để chúng tôi có đủ thời giờ sửa soạn BẰNG CÔNG ĐỨC. Chi phiếu xin đề:
 
CHÙA DƯỢC SƯ
6918 42nd Ave. S.; Seattle, WA 98118
Tel: 206-725-1070, Fax: 206-725-5100
Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org
          Cảm ơn quý liệt vị đã hết lòng ủng hộ, nhờ vậy mà LỀ HỘI PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT & KỶ NIỆM ĐỆ TAM CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT thành công tốt đẹp.
       
 
Công Trình Xây Cất Chánh Điện
DƯỢC SƯ VẠN PHẬT

 

CÔNG TRÌNH XÂY CẤT CHÁNH ĐIỆN TÔN THỜ MƯỜI NGÀN PHẬT DƯỢC SƯ, GỌI TẮC LÀ CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT ĐÃ HOÀN THÀNH VIÊN MÃN. Hiện nay chùa đã và đang chuẩn vị bên trong BAO LAM CUNG ĐIỆN PHẬT DƯỢC SƯ VÀ HAI BÊN ĐIỆN BỒ TÁT. Đồng thời đã và đang chuẩn bị làm sidewalk theo yêu cầu của City Of Seattle. Về phần trang trí để hoàn tất phần xây cất cuối cùng, Chùa Dược Sư Vạn Phật đang cần:

          - 22 m BAO LAM giá 1 m là $650.00

          - Tráng xi măng chung quanh Chùa chi phí khoảng $15,000.000

          - Làm sidewalk và đèn đường dọc theo phía nam hông chùa( dọc theo đường Frantanac ST.) theo yêu cầu của City Of Seattle, chi phỏng đoán từ $50,000.00 đến $60,000.00 và có thể nhiều hơn. Bản vẽ City Of Seattle đã approved).

           Vì thế Ban Kiến Thiết và Đạo Tràng Chùa Dược Sư Vạn Phật ước mong mọi giới Phật Tử và chư Đồng Hương xa gần hoan hỷ góp lời cầu nguyện bằng cách ủng hộ mỗi người, hoặc mỗi gia đình 1 m BAO LAM, 1 cặp đèn, 1 con Kỳ Lân, 1 vé máy bay cho Ca Sĩ…. Hoặc ủng hộ tài chánh dưới hình thức cúng dường hoặc phát tâm thỉnh pho tượng Dược Sư cao 08 inches, KHẮC TÊN CHÍNH MÌNH, CON, CHÁU, CHẮC, TỨ THÂN PHỤ MẪU, HIỆN TIỀN HAY QUÁ VÃNG để lưu thờ tại Chánh Điện Chùa Dược Sư Vạn Phật, là nơi nhiều người đến chiêm ngưỡng lễ bái. Mỗi pho tượng cúng dường với số tịnh tài là $250.00 Mỹ Kim và quý vị có thể đóng góp nhiều lần trong thời gian một năm.

Chúng tôi cũng chân thành tri ân quý đạo hữu, gia đình, và chư ân nhân đã giúp đỡ Chùa, ủng hộ tài chánh trong nhiều năm qua. Mọi hoan hỷ ủng hộ, chi phiếu xin đề Chùa Dược Sư và gởi về theo địa chỉ:

 

CHÙA DƯỢC SƯ

6918 42nd Ave. S.; Seattle, WA 98118

Tel: 206-725-1070, Fax: 206-7255100;

Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org

 

          Nguyện cầu Đức Phật Dược Sư luôn luôn gia hộ quý đạo hữu, gia đình và ân nhân cùng thân bằng quyến thuộc thân tâm luôn an lạc, phúc lộc tròn đầy, gia đình hòa thuận, con cháu hiếu thảo, vạn sự như ý.

 

                                                       Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát
                                                                         Trân Trọng
                                                                Trụ Trì Chùa Dược Sư
                                                          Thượng Tọa Thích Đồng Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công Trình Xây Cất Chùa Dược Sư Vạn Phật

(Xem tiếp hình ảnh xây cất)

 

 

KHÓA TU ĐÔNG XUÂN

Năm 2018

(Ngày 17 & 18- 03- 2018)

 

Nhằm đáp ứng lòng khao khát trở về với cội nguồn tâm linh, và phát triển đời sống an lạc. KHÓA TU ĐÔNG XUÂN năm nay được tổ chức vào NGÀY 17 & 18 THÁNG 03 NĂM 2018. 

            Trong khoá tu học, các thiền sinh sẽ được hướng dẫn những nội dung sinh hoạt như sau:

             * Hướng dẫn ngồi thiền và lý thuyết căn bản.

* Lễ Phật và đọc các bài Kinh Nhật Dụng, Hành Trì Sám Pháp.

* Niệm Phật Tam Muội

            - Những Bài Pháp Thoại mang màu sắc thiền đạo nhằm giải tỏa khổ đau, xây dựng hạnh phúc cá nhân và gia đình trong môi trường sinh hoạt của xã hội Tây Phương.

            - Những buổi pháp đàm, thiền trà và chia xẻ kinh nghiệm, thảo luận những sự khác biệt Văn Hóa giữa các thế hệ con em và cha mẹ theo cái nhìn của thiền quán, rút tỉa những kinh nghiệm tu học để áp dụng vào trong đời sống hằng ngày.

            Nội dung sinh hoạt khóa tu sẽ đem đến những ổn định trong tâm hồn, và đó cũng là hành trang duy nhất để chúng ta sống một cuộc sống hiện tại có ý nghĩa.

            Thay mặt Ban Tổ Chức khoá tu, chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật Tử, quý Thân Hữu và các bạn trẻ cố gắng về tham dự KHÓA TU ĐÔNG XUÂN NĂM 2018 tại CHÙA DƯỢC SƯ.

            Kính Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.

                                                                                                                      

Nay Kính

Thích Ðồng Trung

 

Trở Lại Trang Nhà

 

 

 
 
 HÌNH ẢNH

 

  Hương Sắc Các Mùa
  Tu Học
  Tu Học Phật Đản
  Xuân
  Quán Niệm