Trang Chủ Thông Báo Tu Học Pháp Âm Chùa Dược Sư Kinh Sách Xây Chánh Điện Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
  CẬP NHẬT THÔNG BÁO SINH HOẠT    SINH HỌAT

 

KINH LUẬN DIỄN GIẢNG

 

 Phật Giáo Trong Đời Sống
 
Phật Pháp Căn Bản

 Kinh Pháp Hoa
 Kinh Duy Ma
 Chư Kinh Nhật Tụng

 

 Tâm Thư Xây Chánh Điện
 Hướng Về Chùa Dược Sư

 Phiếu Ủng Hộ


  

         
 

 
THƯ MỜI THAM DỰ
LỄ VÍA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ
---o0o---
        
           Đức Phật Dược Sư là một vị đã giác ngộ có lòng từ bi vĩ đại đối với tất cả chúng sinh. Ngài có tâm nguyện chữa trị chúng sinh khỏi bệnh tật cả thể chất lẫn tinh thần. Hóa giải những nguy hiểm, những chướng ngại trong cuộc sống, và giúp chúng sanh loại bỏ ba chất độc: Sự dính mắc, hận thù và vô minh, là nguồn gốc của mọi đau khổ trên cõi đời này.
         Như thế việc cúng dường lễ bái, cầu nguyện Đức Phật Dược Sư có thể tịnh hóa không chỉ có sức mạnh trong việc chữa trị thân và tâm bệnh, mà còn có thể tịnh hóa ác nghiệp, nhân của luân hồi sanh tử, cho cả người sống và người chết. Không những chỉ cho người còn đang sống được an vui hạnh phúc, mà ngay cả những người đã chết cũng được giải thoát khỏi khổ đau. Đồng thời nó cũng có sức mạnh trong việc mang lại thành tựu sự nghiệp, cả tạm thời và viên mãn trong hiện đời đối với những ai hết lòng tin tưởng nơi Ngài.
Ðể đáp đền thâm ân của chư Phật, và cũng là để noi theo gương độ sanh của ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ, Chùa Dược Sư và Chùa Dược Sư Vạn Phật sẽ long trọng tổ chức ngày lễ Vía PHẬT DƯỢC SƯ vào SÁNG THỨ BẢY NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2018 TẠI CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT theo chương trình như sau:
- 08:30AM Chư Phật Tử, Đồng Bào, Đồng Hương vân tập về Chùa
- 09:00AM Khai Kinh Lễ Vía Dược Sư
- 10:00PM Trai Đàn Chẩn Tế(xin xem tiếp thông báo bên dưới)
- 01:00PM Thọ trai & hoàn mãn
Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể chư Phật Tử, chư Đồng Bào, Đồng Hương, và các bạn trẻ xa gần dành chút ít thì giờ về Chùa tham dự ngày LỄ VÍA PHẬT DƯỢC SƯ LỄ TRAI ĐÀN CHẨN TẾ CHÚNG SANH, THẬP LOẠI CÔ HỒN nói trên, trước là tri ân ngôi Tam Bảo, sau là cùng nhau cầu nguyện cho thế giới Hòa Bình, Chúng Sanh An Lạc, cho cửu huyền thất tổ được siêu thăng. Đồng thời cũng cầu cho chính tự bản thân mỗi người cũng tích tụ thêm phước đức, nhờ đó mà tai qua nạn khỏi, bệnh khổ nghiệp chướng tiêu trừ, hạnh lành tăng trưởng để hưởng phước lộc đời nầy và đời kiếp tương lai.
Sự hiện diện của quý vị trong ngày LỄ VÍA PHẬT DƯỢC SƯ LỄ TRAI ĐÀN CHẨN TẾ CHÚNG SANH, THẬP LOẠI CÔ HỒN là một khích lệ lớn lao cho chúng tôi trên bước đường hoằng pháp lợi sanh tại hải ngoại.
Kính chúc quý vị luôn luôn an lành trong ánh từ quang của chư Phật.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát
                               
                                                                   TM. Ban Tổ Chức
                                                              Trụ Trì Chùa Dược Sư &
                                                               Chùa Dược Sư Vạn Phật
   
         Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc về Chùa Dược Sư địa chỉ và điện thoại:
           Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật
           6918 42nd Ave. S. Seattle, WA 98118
           Điện thư: chuaduocsu@duocsu.org
           Điện thoại: 206-725-1070
Vài Nét Về
CHẨN TẾ CHÚNG SANH &
THẬP LOẠI CÔ HỒN

---o0o---

 
Trong vòng sanh tử, tử sanh bất tận của mỗi kiếp người, không ai không có bà con quyến thuộc. Kiếp sống một chúng sanh nào đó, họ chưa có duyên lành gặp Phật Pháp, CHƯA RÕ LẼ NHÂN QUẢ, NGHIỆP BÁO, KHÔNG ĐẾM KỂ NHỮNG ĐIỀU TỐT XẤU VÀ HẬU QUẢ, NÊN KHI CHẾT RẤT KHÓ TRÁNH KHỎI SỰ ĐỌA LẠC NƠI CHỐN ĐAU KHỔ, CỰC HÌNH, ĐÓI KHÁT, VẤT VƯỞNG ĐÓ ĐÂY, HANG CÙNG NGÕ HẺM. Với lòng thương vô hạn những kẻ chết nhiều nghiệp khác nhau, Đức Phật dạy chúng ta lập TRAI ĐÀN BẠT ĐỘ, CHẨN TẾ, GIÚP NGƯỜI ĐÃ KHUẤT MAU THOÁT CẢNH CỰC HÌNH. Cho nên, những người làm con, làm cha mẹ, làm anh chị không thể làm ngơ trước cảnh người thân mình rên siết khổ đau nơi tăm tối.
Trong tinh thần nầy Chùa Dược Sư và Chùa Dược Sư Vạn Phật tổ chức TRAI ĐÀN CHẨN TẾ THẬP LOẠI CÔ HỒN VÀO NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2018.
Trong dịp nầy chư Phật Tử xa gần, chư Đồng Bào, Đồng Hương, và các bạn trẻ muốn ghi danh cầu siêu độ cho chư vong linh cửu huyền thất tổ, cho chư vong linh, âm linh chết trên không, dưới nước, đất bằng, cô hồn trệ phách yểu tử oan khiên. Trên từ tướng tá sĩ quan, dưới thì sĩ nông công thương, trẻ già nam nữ, hoặc chết chìm, chết nổi, nhảy sông, nhảy cầu, nhảy lầu tự tử, trúng thang, trúng dược, dao súng hại thân, bom rơi đạn nổ, sập hầm, sập cầu ngục tù giam giữ, hoặc thảm cảnh sa trường, hoặc chìm sông rớt hố, nước sôi, thuốc độc, treo cổ tự vận, sản nạn bỏ mình, bị ôn dịch vong thân, hoặc bị sấm sét thây tan, hay phép nước gia hình, ngọng điếc liều thân, những vong linh sút sảo từ trong bụng mẹ, những vong linh chết yểu, chư vong linh bỏ mình trên đường tìm tự do đường bộ và đường biển, và những vong linh bỏ mình trong chiến tranh … nhiều và còn nhiều nữa…! Đã không phần mộ che thân, lại chẳng có chốn nơi thờ tự! Không người nhang khói cho chư vong linh nhiều đời siêu mồ lạc mả.

PHÁP HỘI TRAI ĐÀN BẠC ĐỘ LÀ MỘT CÁCH CHU TẤT MÓN NỢ ÂN TÌNH GIỮA NGƯỜI CÒN SỐNG VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT, cho dù có liên hệ bà con thân thuộc hay những âm linh cô hồn trên mảnh đất tạm dung nầy cũng thế. Để từ đây, BAO NHIÊU OAN TRÁI, HẬN THÙ VÙI CHÔN DƯỚI LÒNG ĐẤT, CHÌM SÂU DƯỚI ĐÁY BIỂN MUÔN TRÙNG, HAY CÒN ẨN NÁO ĐÂU ĐÓ TRONG ĐẦU, TRONG TÂM HỒN CỦA NGƯỜI ĐÃ CHẾT HOẶC NHỮNG NGƯỜI CÒN SỐNG, thì hôm nay, trong  pháp hội này, nguyện nhờ lời kinh tiếng kệ mà hóa giải oan khiên thành tình thương yêu, sự hiểu biết, lòng cảm thông và tha thứ.

XIN NGUYỆN BIẾN OAN KHIÊN THÀNH ÂN NGHĨA. Ân của cha mẹ, ân thầy tổ, ân của trời đất, ân của đồng loại. Ân nghĩa ấy đã thắt chặt tình người qua bao nhiêu kiếp!

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc về Chùa theo địa chỉ và điện thoại:

Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật

6918 42nd Ave. S., Seattle, WA 98118.

Điện thoại: 206-725-1070,

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org

                                

                                        TM. Ban Tổ Chức

                                        Thích Đồng Trung 

 

LỄ HỘI CHIÊM BÁI PHẬT NGỌC

& XÁ LỢI PHẬT

HẰNG NĂM TẠI 

CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT

 

 
BẢO TRỢ LỄ HỘI PHẬT NGỌC,
CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT
HẰNG NĂM TẠI
CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
        
Kính Gởi: Các Công Ty Thương Mại & Quý Mạnh Thường Quân
          Chùa Dược Sư và Chùa Dược Sư Vạn Phật sẽ long trọng tổ chức LỄ HỘI PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT & KỶ NIỆM CHU NIÊN VÀO ĐỘ THÁNG 08 MỖI NĂM.
Đây là cơ hội cho cộng đồng Phật Tử Việt Nam tại Seattle nói riêng, và cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Washington State nói chung có cơ hội chiêm bái pháp thân Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới. Đồng thời cũng là cơ hội giới thiệu nền đạo học nhân bản lâu đời đến người dân địa phương. Theo kinh nghiệm của Ban Tổ Chức và nhiều nơi đã từng tổ chức Lễ Hội Phật Ngọc cho biết, trong dịp nầy sẽ có rất nhiều ngàn người tham dự và chiêm bái, vì vậy có lẽ tại Seattle kỳ nầy cũng không ngoài thông lệ đó.
Chúng tôi xin gọi mi quý vị cùng tiếp tay với chúng tôi để việc tổ chức LỄ HỘI PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT & KỶ NIỆM CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT hằng năm được thành công tốt đẹp. Phương thức quý vị có thể tiếp tay với chúng tôi qua hình thức QUẢNG CÁO DỊCH VỤ hoặc SẢN PHẨM của quý vị trong những ngày Lễ Hội Phật Ngọc tại Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật, có thể là:
- Một chiếc bàn để phổ biến tài liệu, hay một gian hàng trưng bày sản phẩm cơ sở thương mại của quý vị đang sở hữu…
- Thông báo trên sân khấu ca nhạc suốt thời gian Lễ Hội.
Đây là cơ hội thuận tiện để quý công ty, quý cơ sở thương mại giới thiệu dịch vụ và sản phẩm quý vị đến các sắc dân địa phương, đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu. Cộng thêm, chúng tôi xin được tri ân bằng cách mời quý vị lên nhận BẰNG CÔNG ĐỨC trong ngày LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT & KỶ NIỆM CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT.
          Chúng tôi rất tin tưởng vào sự hộ đạo, và lòng hảo tâm của quý vị sẽ hết lòng ủng hộ chúng tôi trong công việc duy trì và phát triển nền đạo học lâu đời tại Hải Ngoại. Về phần Ban Tổ Chức, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì tính cách vui tươi, thoải mái quy mô của chương trình Lễ Hội qua những tiết mục vui chơi, ca vũ nhạc kịch của các tài năng trẻ Gia Đình Phật Tử Dược Sư, cùng với ca sĩ danh tiếng. Bên cạnh đó còn có các gian hàng bán thức ăn chay, đặc biệt hương vị quê hương để phục vụ quý Phật Tử, Quý Đồng Hương, và các bạn trẻ trong những ngày tham quan và chiêm bái Phật Ngọc và Chiêm Bái Lễ Lạy Xá Lợi Phật tại Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật.
          Chúng tôi xin đính kèm chi tiết mẫu Phiếu Bảo Trợ, bao gồm các loại bảo trợ để quý vị tùy nghi phát tâm ủng hộ. Khi phát tâm ủng hộ, xin quý vị vui lòng điền vào mẫu PHIẾU BẢO TRỢ(xin xem mẫu đính kèm) và ngân phiếu gởi về Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật trước lễ hội diễn ra là 30 ngày để chúng tôi có đủ thời giờ sửa soạn BẰNG CÔNG ĐỨC. Tất cả số tiền bảo trợ của quý vị đều được trừ thuế cuối năm.
Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về:
CHÙA DƯỢC SƯ
6918 42nd Ave. S.; Seattle, WA 98118
Tel: 206-725-1070, Fax: 206-725-5100
Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org
          Chúng tôi chân thành tri ân Quý Phật Tử, Quý Đạo Hữu, Chư Đồng Hương và các Bạn Trẻ đã giúp đỡ Chùa, ủng hộ tài chánh trong nhiều năm qua. Nguyện cầu Đức Phật Dược Sư luôn luôn gia hộ quý liệt vị, cùng gia đình và thân bằng quyến thuộc thân tâm luôn an lạc, phúc lộc tròn đầy, gia đình hòa thuận, con cháu hiếu thảo, vạn sự như ý
          Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
 
Ghi Chú Quan Trọng: Bàn ghế hay lều che mát quý công ty và quý cơ sở phải tự lo liệu.
 
PHIẾU BẢO TRỢ LỄ HỘI
PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT &
KỶ NIỆM CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
 
Tên & Họ
Tên Công Ty: __________________________________________
Tên Người Liên Lạc: ______________ Số Điện Thoại______________
Địa chỉ Công Ty: __________________________________________
Thành Phố: _______________Tiểu Bang: ______ Zip:_____________
E-mail: _____________________ Website: _____________________
 
CÔNG TY/ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI/ CÁ NHÂN
CHÚNG TÔI MUỐN BẢO TRỢ HẠNG:
 
________ I      ($10,000.00)
________ II     ($07,000.00)
________ III    ($05,000.00)
________ IV    ($03,000.00)
________ V     ($02,000.00)
 
CÔNG TY/ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI/
CÁ NHÂN CHÚNG TÔI MUỐN:
 
___ Sử dụng một chiếc bàn để trưng bày những sản phẩm của công ty
___ Thông báo cơ sở thương mại của chúng tôi trong dịp Ca Nhạc trên sân khấu
___ Một chiếc bàn để trưng bày những sản phẩm và thông báo trên sân khấu ca nhạc.
___ Số tiền bảo trợ đính kèm là: ___________________
 
          Xin vui lòng gởi PHIẾU BẢO TRỢ và ngân phiếu gởi về Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật trước khi lễ hội diễn ra là 30 ngày để chúng tôi có đủ thời giờ sửa soạn BẰNG CÔNG ĐỨC. Chi phiếu xin đề:
 
CHÙA DƯỢC SƯ
6918 42nd Ave. S.; Seattle, WA 98118
Tel: 206-725-1070, Fax: 206-725-5100
Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org
          Cảm ơn quý liệt vị đã hết lòng ủng hộ, nhờ vậy mà LỀ HỘI PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT & KỶ NIỆM CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT thành công tốt đẹp.
       
 
Công Trình Xây Cất Chánh Điện
DƯỢC SƯ VẠN PHẬT

 

CÔNG TRÌNH XÂY CẤT CHÁNH ĐIỆN TÔN THỜ MƯỜI NGÀN PHẬT DƯỢC SƯ, GỌI TẮC LÀ CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT ĐÃ HOÀN THÀNH VIÊN MÃN. Hiện nay chùa đã và đang chuẩn vị bên trong BAO LAM CUNG ĐIỆN PHẬT DƯỢC SƯ VÀ HAI BÊN ĐIỆN BỒ TÁT. Đồng thời đã và đang chuẩn bị làm sidewalk theo yêu cầu của City Of Seattle. Về phần trang trí để hoàn tất phần xây cất cuối cùng, Chùa Dược Sư Vạn Phật đang cần:

          - 22 m BAO LAM giá 1 m là $650.00

         - Làm sidewalk và đèn đường dọc theo phía nam hông chùa( dọc theo đường Frantanac ST.) theo yêu cầu của City Of Seattle. Cash Bond đóng trực tiếp cho City Of Seattle là $58,000.00, và chi phí từ $50,000.00 đến $60,000.00 và có thể nhiều hơn. Công trình nầy sẽ bắt đầu khởi công vào cuối tháng 09 hoặc đầu tháng 10 năm 2018. Bản vẽ City Of Seattle đã approved).

            - Đèn đường dọc theo sidewalk giá mỗi cây là $1,000.00

           Vì thế Ban Kiến Thiết và Đạo Tràng Chùa Dược Sư Vạn Phật ước mong mọi giới Phật Tử và chư Đồng Hương xa gần hoan hỷ góp lời cầu nguyện bằng cách ủng hộ mỗi người, hoặc mỗi gia đình 1 m BAO LAM, 1 trụ đèn .... Hoặc ủng hộ tài chánh dưới hình thức cúng dường hoặc phát tâm thỉnh pho tượng Dược Sư cao 08 inches, KHẮC TÊN CHÍNH MÌNH, CON, CHÁU, CHẮC, TỨ THÂN PHỤ MẪU, HIỆN TIỀN HAY QUÁ VÃNG để lưu thờ tại Chánh Điện Chùa Dược Sư Vạn Phật, là nơi nhiều người đến chiêm ngưỡng lễ bái. Mỗi pho tượng cúng dường với số tịnh tài là $250.00 Mỹ Kim và quý vị có thể đóng góp nhiều lần trong thời gian một năm.

Chúng tôi cũng chân thành tri ân quý đạo hữu, gia đình, và chư ân nhân đã giúp đỡ Chùa, ủng hộ tài chánh trong nhiều năm qua. Mọi hoan hỷ ủng hộ, chi phiếu xin đề Chùa Dược Sư và gởi về theo địa chỉ:

 

CHÙA DƯỢC SƯ

6918 42nd Ave. S.; Seattle, WA 98118

Tel: 206-725-1070, Fax: 206-7255100;

Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org

 

          Nguyện cầu Đức Phật Dược Sư luôn luôn gia hộ quý đạo hữu, gia đình và ân nhân cùng thân bằng quyến thuộc thân tâm luôn an lạc, phúc lộc tròn đầy, gia đình hòa thuận, con cháu hiếu thảo, vạn sự như ý.

 

                                                       Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát
                                                                         Trân Trọng
                                                                Trụ Trì Chùa Dược Sư
                                                          Thượng Tọa Thích Đồng Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công Trình Xây Cất Chùa Dược Sư Vạn Phật

(Xem tiếp hình ảnh xây cất)

 

 

KHÓA TU MÙA ĐÔNG

Năm 2018

(Ngày 30 tháng 11, 01 & 02 tháng 12 năm 2018)

 

Nhằm đáp ứng lòng khao khát trở về với cội nguồn tâm linh, và phát triển đời sống an lạc. KHÓA TU MÙA ĐÔNG năm nay được tổ chức vào NGÀY 30 THÁNG 11, 01 & 02 THÁNG 12 NĂM 2018. 

            Trong khoá tu học, các thiền sinh sẽ được hướng dẫn những nội dung sinh hoạt như sau:

             * Hướng dẫn ngồi thiền và lý thuyết căn bản.

* Lễ Phật và đọc các bài Kinh Nhật Dụng, Hành Trì Sám Pháp.

* Niệm Phật Tam Muội

            - Những Bài Pháp Thoại mang màu sắc thiền đạo nhằm giải tỏa khổ đau, xây dựng hạnh phúc cá nhân và gia đình trong môi trường sinh hoạt của xã hội Tây Phương.

            - Những buổi pháp đàm, thiền trà và chia xẻ kinh nghiệm, thảo luận những sự khác biệt Văn Hóa giữa các thế hệ con em và cha mẹ theo cái nhìn của thiền quán, rút tỉa những kinh nghiệm tu học để áp dụng vào trong đời sống hằng ngày.

            Nội dung sinh hoạt khóa tu sẽ đem đến những ổn định trong tâm hồn, và đó cũng là hành trang duy nhất để chúng ta sống một cuộc sống hiện tại có ý nghĩa.

            Thay mặt Ban Tổ Chức khoá tu, chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật Tử, quý Thân Hữu và các bạn trẻ cố gắng về tham dự KHÓA TU MÙA ĐÔNG NĂM 2018 tại CHÙA DƯỢC SƯ.

            Kính Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.

                                                                                                                      

Nay Kính

Thích Ðồng Trung

 

Trở Lại Trang Nhà

 

 

 
 
 HÌNH ẢNH

 

  Hương Sắc Các Mùa
  Tu Học
  Tu Học Phật Đản
  Xuân
  Quán Niệm