Trang Chủ Thông Báo Tu Học Pháp Âm Video Kinh Sách Xây Chánh Điện Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU

 

 

Chương Trình

KHÓA TU MÙA THU 2016

Tại Chùa Dược Sư

---o0o---

       

         1- THỨ BẢY NGÀY 03-09-2016

                   09:30 Phật tử và chư đồng hương Về Chùa

                   10:00 Lễ khai mạc khóa tu

                   11:00 Pháp Thoại: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG

                   12:30 Cơm trưa chánh niệm

                   13:30 Nghỉ trưa giải lao

                   14:00 Hành trì: Kinh Thủy Sám Quyển Thượng

                   16:00 Thiền hành tự do

                   16:10 Hành Trì: Thiền tọa & thiền hành

                   18:00 Dược thực

                   19:30 Pháp Thoại: Thượng Tọa THÍCH HUỆ NHỰT

                   20:30 Niệm Phật & kinh hành

                   22:00 Chỉ Tịnh           

         2- CHỦ NHẬT NGÀY 04-09-2016:

                   05:00 Thức chúng vệ sinh cá nhân                   

                   05:30 Công Phu Sáng, Niệm Phật & Kinh hành

                   07:00 Ðiểm tâm

                   07:30 Hành trì: Kinh Thủy Sám Quyển Trung

                   10:00 Hành trì: Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

                   11:00 Pháp Thọai: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG

                   12:30 Dùng Cơm Chánh Niệm

                   13:30 Nghỉ trưa giải lao

                   14:00 Thiền Trà

                   16:00 Hành Trì: Kinh Thủy Sám Quyển Hạ

                   18:00 Dược Thực

                   19:00 Hành Trì: Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

                   22:00 Hồi hướng & chỉ tịnh

            3- THỨ HAI NGÀY 05-09-2016:

                   05:00 Thức chúng, vệ sinh cá nhân

                   05:30 Công Phu Sáng, Niệm Phật & Kinh hành

                   06:45 Lên xe Bus đi Seaside, Oregon

                   10:00 Đi thiền hành tập thể ngoài bải biển

                   11:00 Pháp Thoại: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG

                   11:30 Dùng cơm trưa chánh niệm

                   12:30 Chụp hình tự do & tham quan

                   04:00 Trở lại Seattle  

                                                     Về Đầu Trang ->>>

 

 

 

                                                                                               Về Đầu Trang ->>>

                                                              

Trở Lại Trang Nhà