Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Ban Thủ Thư, Hình Ảnh Sinh Hoạt Kính Chúc Chư Độc Giả Luôn Luôn Vui Tươi Và An Lành Trong Sự Che Chở Của Đức Phật

         

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org

MỤC LỤC
NHỮNG BÀI VỞ MỚI

PHẬT PHÁP CĂN BẢN(PHÁP ÂM)

TẬP SAN DƯỢC SƯ 030

537- Nhớ Xuân, Tô Yến Vũ
 
LUẬT TẠNG
 
005- Đàm Vô Đức Tứ Phần Luật, H. T. Thích Trí Thủ
006- Để Cho Tương Lai Còn Có Mặt, H. T. Thích Nhất Hạnh
007- Sự Tích Giới Luật, Thích Nữ Trí Hải

 Trở Lại Trang Nhà